کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

اصلاح آيين نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي و تنفیذ آن (تصویب نامه شماره 50132/ت54448هـ مورخ 28/4/1396 هیأت وزیران)

اصلاح آيين نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي و تنفیذ آن (تصویبنامه شماره 50132/ت54448هـ مورخ 28/4/1396 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

نهاد ریاست جمهوری- صندوق توسعه ملی

هئیت وزیران در جلسه مورخ 1396/04/25 به پیشنهاد هئیت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

در بندهای (الف) و (ب) ماده (1) و ماده (10) آیین نامه مالی، معادلاتی،اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی،موضوع تصویب نامه شماره 81155/ت47224هـ موزخ 1391/04/28، عبارت های “قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور -مصوب 1395-“، “ماده (16)” و “بند (ح) ماده (16) قانون” به ترتیب جایگزین عبارت های “قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389-“، “ماده (84)” و “بند (ح) ماده (84) قانون” می شود و آیین نامه یادشده در اصلاحات بعدی آن به عنوان آیین نامه های موضوع جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395- تنفیذ می گردد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام