کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

رأی در خصوص نحوه افزایش امتیاز فوق العاده مدیریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی

رأی در خصوص نحوه افزایش امتیاز فوق العاده مدیریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره ۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۰۲۵۴

* شاکی : آقای محمدتقی روان گرد

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۲۲۷۱ مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع: نحوه افزایش امتیاز فوق العاده مدیریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأی در خصوص نحوه افزایش امتیاز فوق العاده مدیریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۲۲۷۱ مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

متن بخشنامه موضوع شکایت به شماره ۲۲۲۷۱ مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰

«با عنایت به اینکه در تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت موضوع جدول بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۹۸۳۲ تا ۵۸۹۲۸ه مورخ ۱۳؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران، افزایش پنجاه (۵۰) درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، لحاظ گردیده است، لذا هرگونه افزایش ارقام امتیازات جدول مزبور، افزایش مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.»

خلاصه شکایت شاکی:

اقدام مشارالیه به دلایل زیر «خارج از حدود اختیارات قانونی» ایشان بوده است لذا در اجرای مواد ۸۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خواست ابطال بخشنامه شماره ۲۲۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰؍۰۴؍۲۶مورد استدعاست.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب بخشنامه شماره ۲۲۲۷۱ مورخ۱۴۰۰؍۰۴؍۲۶ در مقام بیان مقصود هیات محترم وزیران، اقدام به تفسیر مضیق مفاد تصویب نامه شماره ۲۹۸۲۲؍ت ۸۹۲۸هه مورخ۱۴۰۰؍۰۴؍۱۲ هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است و از این جهت موجب تضییع حقوق کارکنان مشمول تصویب نامه مذکور و امتیازات مترتب بر آن گردیده است. چرا که هیات محترم وزیران امتیاز فوق العاده مدیریت جدول مصوبه مذکور را جایگزین جدول شماره ۲ بند ۲ بخشنامه شماره۲۰۰؍۱۴۵۹۳ مورخ ۱۳۸۸؍۰۲؍۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق نموده است و از این جهت مفاد آن مشمول افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵ ،۶۶، ۶۸ ، ۷۱ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت۵۴۰۵۷هـ مورخ مورخ ۱۳۹۵؍۱۲؍۲۱ می گردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به مطالعه پرونده الکترونیکی مستند ویا مدرکی که مثبت دفاع مرجع طرف شکایت باشد ملاحظه نشد.

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۰۲۵۴ مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۲۲۷۱ مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۱۳؍۶؍۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: در بخشنامه مورد شکایت اقدام به تفسیر مصوبه هیأت دولت نشده و صرفاً هرگونه افزایش ارقام امتیازات خارج از جدول بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۹۸۲۲؍ت ۵۸۹۲۸ هـ مورخ ۱۳؍۴؍۱۴۰۰ هیأت دولت را افزایش مضاعف اعلام نموده و متذکر غیر قانونی بودن این اقدام شده لذا اساساً مبادرت به قاعده آمره ای ننموده است.

ثانیاً: به موجب تصویب‌نامه شماره ۳۹۸۲۲؍ت۵۹۸۲هـ مورخ ۱۳؍۴؍۱۴۰۰ هیأت وزیران امتیاز فوق العاده مدیریت هریک از عناوین مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع جدول شماره ۲ بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (وقت) را اصلاح نموده بنابراین روشن است که دستگاه های اجرایی نمی توانند خلاف تصویبنامه فوق ارقام امتیازات جدول مزبور را افزایش دهند.

چنانچه جدول تصویبنامه شماره ۳۹۸۲۲؍ت۵۸۹۲۸هـ مورخ ۱۳؍۴؍۱۴۰۰ را بدون لحاظ افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی نماییم با اعمال ۵۰ درصد افزایش به امتیازات ۵۱۰۰، ۵۲۰۰ ۵۳۰۰ و ۵۴۰۰ (مندرج در جدول تصویبنامه هیأت وزیران، امتیازاتی حاصل می‌گردد که بیشتر از اعمال افزایش ۵۰ درصد به حداکثر امتیاز فوق العاده مدیریت موضوع تبصره ۲ ماده ۶۸ خواهد شد.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره ۲۲۲۷۱ مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اطلاع از تازه‌های قوانین و مقررات

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام