کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به همه دستگاه‌­های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

به منظور حفظ هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب ۰۸‏‏/۰۸‏‏/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی­بر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) علاوه­ بر افزایش‌های موضوع تصویب­­نامه شماره ۲۱۴۸۷‏‏/۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵‏‏/۲‏‏/۱۴۰۱ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، برای اجرا از تاریخ ۰۱‏‏/۰۷‏‏/۱۴۰۱ به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

۱- ۳۰۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قرارداد­های کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شاغل در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

۲- معادل ریالی امتیاز مذکور در بند (۱) به میزان ده میلیون و پنجاه و نه هزار (۱۰،۰۵۹،۰۰۰) ریال در احکام کارگزینی و قرارداد­های کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳‏‏/۰۶‏‏/۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

۳- افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ برای همه کارکنان دارای قراردادهای مشمول قانون کار شاغل در دستگاه­‌های اجرایی، تابع ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۰ شورای عالی کار، با رعایت موارد مندرج در تصویب­نامه شماره ۴۲۲۸۳‏‏‏/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۸‏‏‏/۰۳‏‏‏/۱۴۰۱ هیأت وزیران (موضوع اصلاح تبصره (۲) بند (۳) تصویب­نامه شماره ۲۱۴۸۷‏‏‏/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵‏‏‏/۰۲‏‏‏/۱۴۰۱ هیأت وزیران) است.

۴- در احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی و قضات، مبلغ ده میلیون و بیست و هشت هزار و سیصد و چهل (۱۰،۰۲۸،۳۴۰) ریال با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

۵- «فوق­‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» برای اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می­رسد، اعمال می‌شود.

۶- ۳۶۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قرارداد­های کارکنان شاغل در نیروهای مسلح، به میزان دوازده میلیون و هفتاد هزار و هشتصد (۱۲،۰۷۰،۸۰۰) ریال، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

در اجرای این افزایش‌­ها رعایت موارد زیر لازم است:

الف) مبلغ ناشی از اعمال این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و …، محاسبه نمی­‌شود.

ب) فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد برای اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول کسور بازنشستگی نیست.

ج) تمامی افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر نمی‌شوند.

مثال‏‏- برای کارمندانی که در سال جاری پس از اعمال افزایش‌­های موضوع این قانون، مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی آنها کمتر از مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال بوده و تفاوت تطبیق جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دریافت می­‌دارند، به قرار جدول شماره (۱) عمل می‌شود. (در این مثال مقادیر فرضی و برای مرد متأهل دارای یک فرزند در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.)

جدول شماره (۱)

اقلام مندرج در حکم کارگزینی آخرین حکم کارگزینی قبل از اعمال افزایش قانون ترمیم حقوق سال ۱۴۰۱ میزان افزایش با اعمال قانون ترمیم حقوق سال ۱۴۰۱ مبلغ حکم کارگزینی پس از اجرای قانون ترمیم حقوق سال ۱۴۰۱
مجموع مبالغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی
(با اعمال ضریب سال ۱۴۰۱)
۳۴.۳۱۳.۷۱۵ ‏-‏-‏- ۳۴.۳۱۳.۷۱۵
تفاوت تطبیق جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۱ ۱۶.۵۵۶.۱۹۵ ‏-‏-‏-‏- ۱۶.۵۵۶.۱۹۵
کمک هزینه عائله مندی ۴.۰۷۳.۸۹۵ ۲.۰۳۶.۹۴۷ ۶.۱۱۰.۸۴۲
کمک هزینه اولاد (برای هر فرزند بدون محدودیت) ۱.۰۵۶.۱۹۵ ۱.۰۵۶.۱۹۵ ۲.۱۱۲.۳۹۰
ترمیم حقوق
۳۰۰۰ امتیاز ‏/معادل ریالی آن
‏-‏-‏- ۱۰.۰۵۹.۰۰۰ ۱۰.۰۵۹.۰۰۰
مجموع ریالی حکم کارگزینی ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳.۱۵۲.۱۴۲ ۶۹.۱۵۲.۱۴۲

د) افزایش جزء (۱) ماده واحده از سقف موضوع جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستثنی بوده و با لحاظ آن، میزان رقم ریالی سقف مبلغ چهارصد و دو میلیون و پنجاه و نه هزار  (۴۰۲،۰۵۹،۰۰۰) ریال است.

هـ) حقوق مندرج در حکم کارگزینی قضات و اعضای هیأت علمی از سقف موضوع جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستثنی است و سایر پرداختی ها به ایشان مشمول سقف می‌باشد.

۸- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۹،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

۹- افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تأثیر میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) ماده واحده قانون، کمتر از افزایش ناشی از بند (۲) برای بازنشسته هم­طبقه در دستگاه مشابه به­علاوه افزایش سنواتی بشود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.

۱۰- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در بند (۱‏‏-۲) ماده واحده قانون مزبور، حقوق بازنشستگان، وظیفه­بگیران و مستمری­بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، پنج درصد (۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

۱۱- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰)، کمک هزینه اولاد و عائله­مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر اعم از شاغل و بازنشسته در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ازقبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، به ترتیب به میزان صد (۱۰۰) درصد و پنجاه (۵۰) درصد به شرح جدول شماره (۲) افزایش می‌یابد.

الف) به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان، مبلغ کمک هزینه اولاد فوق­الذکر برای کارکنان مشمول در حکم کارگزینی ایشان درج می‌شود.

ب) مبلغ ریالی کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی مشمولین قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت، اعم از شاغلین و بازنشستگان، همسان با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان دو میلیون و سی و شش هزار و نهصد و چهل و هفت (۲،۰۳۶،۹۴۷) ریال در ردیف کمک هزینه عائله‌­مندی و یک میلیون و پنجاه و شش هزار و صد و نود و پنج (۱،۰۵۶،۱۹۵) ریال در ردیف کمک هزینه اولاد افزایش می‌یابد.

ج) کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی بازنشستگان، وظیفه‌­­بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌­های اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، همانند مراتب مندرج در جدول شماره (۲) افزایش می‌یابد.

جدول شماره (۲): نحوه محاسبه کمک هزینه عائله­‌مندی و اولاد

         قوانین/ کمک هرینه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری
کمک هزینه عائله‌مندی ضریب ریالی سال ۱۴۰۱ × (۱.۵ × امتیاز عائله­مندی)
۳.۳۵۳×  ۱۸۲۳
۶,۱۱۰,۸۴۳
کمک هزینه اولاد ضریب ریالی سال 1401 × ( 2 ×  امتیاز حق اولاد)
۳.۳۵۳ × ۶۳۰
۲,۱۱۲,۳۹۰

۱۲- به استناد جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به موجب مفاد بند (۱۰) تصویب­نامه شماره ۲۱۴۸۷‏‏‏‏‏/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ هیأت وزیران، امتیاز کمک هزینه عائله­مندی برای مزدوجین جدید و کمک هزینه اولاد برای فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ از تاریخ اجرای این قانون تا انتهای سال ۱۴۰۱ متناسب با رعایت افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (۱۱) این بخشنامه به شرح مندرج در جدول شماره (۳) به ترتیب دو و سه برابر می‌شود.

جدول شماره (۳)

میزان پرداخت (ریال)/ کمک هرینه قانون مدیریت خدمات کشوری قانون نظام هماهنگ پرداخت
عائله‌مندی برای مزدوجین جدید ۱۲,۲۲۱,۶۸۵ ۳,۹۱۴,۶۲۷
اولاد برای فرزندان متولد جدید (به ازای هر فرزند) ۶,۳۳۷,۱۷۰ ۱,۶۱۹,۴۹۹

۱۳- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشمولین آن، منوط به تأیید شورای حقوق و دستمزد و تصویب در هیأت وزیران است.

۱۴- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از شمول سقف مقرر در جز (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستثنی است.

میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دانلود دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق

مقررات مرتبط:

ضوابط نحوه اعمال قانون ترمیم حقوق کارکنان در وزارت آموزش و پرورش (بخشنامه شماره ۳۳/۷۱۰ مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش)

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

13 دیدگاه

 1. لطفا در مورد مصوبه 23 اسفند 1400 قانون حمایت از جوانی جمعیت که دوره مرخصی زایمان برای زنان قراردادی با حقوق و مزایای کامل اجرایی شود ولی کسی پاسخگو نیست.یه نوزاد هزینه داره ولی حقوقمون کم شده.آیا این انصافه؟

 2. این چه نحو تفسیر از قانونه؟؟!! تو متن قوانین قبلی اومده کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد در قانون نظام پرداخت هماهنگ و قانون مدیریت خدمات کشوری همسان سازی و تعیین می شود. این چه همسان سازی هست که هنوز اینقدر تفاوت بین محاسبه برای این دو ردیف وجود دارد؟؟!!

   1. سلام.بزرگوار اگر بعد از مصوبه شماره78258 مورخ 08/16 مجلس اصلاحیه است که ما ندیدیم که هیچ ولی اگر اصلاحیه نیست تو بند 3 مصوبه صراحتا عنوان شده(( حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد تمامی گروه ها و…..بترتیب 50و100 درصد افزایش می یابد و دنبالش عنوان شده که ((مبلغ ریالی)) حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد مشمولین قانون نظام هماهنگ همسان با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می یابد.چیزی واضح تر از این می خواین.

  1. با سلام می خواستم بدانم استمرار که پر کردند همکاران بعضی نسبت به ما که بازنشست شدیم بعد 30سال از نظر حقوقی چقدر ی به ضررمان شده طبق قانون همسان سازی حقوق

 3. تبعیض آشکار در خصوص عائله مندی و اولاد..
  با فرض اینکه ۲ کارمند در یکسال و با تمام شرایط برابر استخدام شده باشند چرا باید اونی ک تا سال ۱۴۰۰ ازدواج کرده و صاحب فرزند شده دریافتی به مراتب کمتری بابت عائله مندی و اولاد همتراز خودش ک در ۱۴۰۱ نصیبش شده داشته باشه

  یعنی ۱ میلیون اضافه بابت همسر و یک فرزند در سال ۱۴۰۱ به نسبت سالهای قبل؟!

  اگه یک پاداش یک مرحله ای بود ایرادی نبود ولی وقتی قراره هر ماه استمرار داشته باشه بشدت با عدالت مغایره..
  مگه کسی ک قبل از ۱۴۰۱ ازدواج کرده و صاحب اولاد شدا از ۱۴۰۱ هزینه هاش کاهش پیدا میکنه و قطع میشه؟!

  سکوت نکنید خواهشا..

 4. بایستی قانون محاسبه بازنشستگی از دو سال آخر به میانگین مدت خدمت و بیمه پرداختی در مدت خدمت اصلاح گردد
  دو سال آخر غلط است و حق خیلی ها که سالم هستند با این قانون پایمال شده .

 5. سلام. به بهانه ترمیم یک میلیونی حقوق ، تمام محدودیت های مربوط به خودشون رو حذف کردن. سقف حقوق قضات و اعضای هیأت علمی ، سقف حقوق ایثارگران، فوق العاده جهش علمی ….
  ممنون از عدالتتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام