کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

اعلام نظر در خصوص نحوه پرداخت فوق‌العاده مرزی و فهرست مناطق مشمول

اعلام نظر در خصوص نحوه پرداخت فوق‌العاده مرزی و فهرست مناطق مشمول (نامه ۱۳۹۸۵/۹۰/۲۲۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

احتراماً همان گونه که آگاهی دارند: در تبصره ذیل بند (۵) مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ کارگروه انتقال، برای کارمندان مستقر در مناطق مرزی تا صد در صد امتیازات مربوط به بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شده است. لذا صرفاً کارمندان شاغل در مناطق مرزی موضوع فهرست مصوبه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیأت محترم وزیران در شمول برخورداری از امتیاز مصوبه مذکور تحت عنوان فوق‌العاده مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار می گیرند و تسری آن به سایر کارمندان خارج از فهرست فوق الذکر، مجوزی ندارد.

با توجه به مراتب فوق، به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین و برقراری امتیاز مذکور در استان های مرزی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این زمینه به ویژه پاسخگویی به مراجع نظارتی کشور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه استانداری‌های مرزی کشور جهت رعایت اجرای مفاد این نامه در دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان مربوط ابلاغ گردد.

هاجر تحریری نیک صفت- معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام