کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

تصویبنامه راجع به نحوه پرداخت حق التحقیق به محققان و کارشناسان

تصویبنامه راجع به نحوه پرداخت حق التحقیق به محققان و کارشناسان (تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۵۰۲/ ت ۸۶۶‌‌- ۲/۱۰/۱۳۶۸ هیئت وزیران)

سازمان اموراداری استخدامی کشور

هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۸ با توجه به قسمت اخیر بند ۹ ماده ۵ الحاقی به آئین نامه اجرائی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مصوب ۱۳۵۲ تصویب نمودند:

نحوه پرداخت حق التحقیق به محققان و کارشناسان

کلیه وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌ها مجازند با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌ها (درمورد تداد محققین و بمیزان ساعات ارجاع کار) امورتحقیقی خود را به محققان و کارشناسان سایر دستگاه‌ها ارجاع نموده و حق التحقیق موضوع آئین نامه مذکور را براساس آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۹/۱۳۵۰ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن پرداخت نمایند.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام