کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

تأیید مصوبه افزایش 50 درصد حقوق سازمان امور مالیاتی و سازمان بهزیستی

تأیید مصوبه افزایش حقوق سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور توسط رییس مجلس شورای اسلامی (نامه شماره 67415/هـ ب مورخ 14/8/1397 زییس مجلس شورای اسلامی)

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به رییس جمهور از تأیید 52 تصویبنامه هیئت وزیران خبر داد.

به گزارش شناسنامه قانون، در این نامه آمده است: «به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویبنامه های هیئت وزیران که در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب، به شرح پیوست اعلام می گردد.

یکی از مصوبات مندرج در پیوست این نامه، تصویب‌نامه شماره 38920/ت55441هـ مورخ 2/4/1397 هیئت وزیران در افزایش حقوق سازمان های امور مالیاتی و بهزیستی کشور تحت عنوان «لزوم رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» است. بنابراین، به نظر می رسد در کنار افزایش حقوق سالیانه، مجلس شورای اسلامی امکان اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویبنامه شماره 162862/ت54057هـ مورخ 21/12/1395 را برای دولت به رسمیت شناخته است.

پیش از این نیز جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از وظیفه دولت بر اساس تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه برای برقراری عدالت در پرداخت های دستگاه های اجرایی مختلف در مشاغل مشابه سخن گفته بود و اعلام داشت: پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص با موافقت رییس جمهور در دستور کار دولت قرار دارد.

ایشان در ادامه گفته بودند: بررسی افزایش حقوق کارمندان دولت به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است. بعد از اعلام نتیجه از کمیسیون اجتماعی این موضوع به هیئت دولت ارجاع می شود و در آنجا تصمیم گیری نهایی انجام خواهد شد.

بر این اساس ملاحظه می شود که افزایش حقوق کارمندان دولت از طریق افزایش امتیازات فصل دهم، نیازی به اخذ مجوز از مجلس نداشته و تصمیم هیئت دولت در این خصوص لازم الاجرا و قانونی است.

مقررات قانونی مربوط:

افزایش حداکثر امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل نحوه اِعمال 50 درصد افزایش حقوق و مزایا

مصوبه افزایش حقوق سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور

– افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام