کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

دستورالعمل تعیین کارمندان مشمول بسته کمک جبرانی به کارکنان دولت

دستورالعمل تعیین حقوق و فوق العاده های کارمندان مشمول بسته کمک جبرانی به کارکنان دولت (بخشنامه شماره 450427 مورخ 23/8/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی که حقوق و فوق العاده های آنها از محل منابع عمومی بودجه سال 1397 پرداخت می شود

در اجرای تصویبنامه شماره 101337/ت55855هـ مورخ 5/8/1397 هیئت محترم وزیران، موضوع کمک جبرانی به کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی که مجموع پرداختی ماهیانه (حقوق ثابت و فوق العاده های مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ ماهانه قرارداد کارکنان قراردادی و شرکتی سال 1397) به هر یک از آنها کمتر از سی میلیون (30.000.000) ریال است، مقرر شده است مبلغ دو میلیون (2.000.000) ریال از طریق حساب های بانکی مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان مشمول، واریز گردد.

دستگاه های اجرایی ملی و استانی که حقوق و فوق العاده های کارکنان آنها از محل منابع عمومی بودجه سال 1397 پرداخت می شود، مکلفند اطلاعات مربوط به مشمولین تصویبنامه فوق الذکر را به شرح جدول زیر، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26/8/1397، جهت اقدامات بعدی به سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند.

بدیهی است مسئولیت صحت اطلاعات مشمولین، بر عهده ذیحساب/ مدیر امور مالی آن دستگاه اجرایی خواهد بود.

شناسنامه قانون | jadval hoghoogh

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

مقررات مرتبط:

پرداخت کمک جبرانی به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام