کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدوزارت جهاد کشاورزی

بخشنامه اصلاح حکم ترمیم حقوق سال ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی

بخشنامه اصلاح حکم ترمیم حقوق سال ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی (بخشنامه شماره ۱۲۹۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ وزارت جهاد کشاورزی)

روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها

روسای محترم سازمان های وابسته

مدیران عامل محترم موسسات و شرکت های مادر تخصصی

اصلاح حکم ترمیم حقوق سال ۱۴۰۱

به استناد بند (۱) شماره ۱۴۰۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ مصوبه کمیته سرمایه انسانی وزارت متبوع به استحضار می رساند:

حسب اختیار حاصل از بخش آخر مفاد بند (۱) قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع “ترمیم حقوق” کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری که افزایش ۳۰۰۰ امتیاز را برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان “ترمیم حقوق” به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان در نظر گرفته و مبلغ ناشی از اعمال افزایش را مشمول کسور بازنشستگی دانسته است و نظر به مفاد بند (۴) اعلام نظر قطعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۱۰۰۹۶هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ که طی آن مفاد تبصره (۱) بند (۶) تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۳۶۹۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۰۴۲/۰۱/۱۵ که مقرر نموده بود کسورات بازنشستگی از مبلغ موضوع قانون مذکور صرفاً در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه میشود از حیث انحصار ایجاد شده و نیز از حيث تضييق احکام قانونی ملغی الاثر نموده و همچنین با امعان نظر به مفاد رای شماره ۷۷۳۸۲ت ۶۱۲۵۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مفاد دستورالعمل اجرایی قانون مذکور ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۶۲۶۰۳ و به استناد بند(ب) مصوبه شماره ۷۷۳۸۲/ت۶۱۲۵۸۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ هیات محترم وزیران که محدودیت ایجاد شده در تبصره (۱) بند (۶) تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۳۶۰۷/ت۶۷۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ که عنوان نموده ترمیم حقوق صرفاً در محاسبه پاداش خدمت موضوع بند هـ تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود” را حذف نموده است مقتضی است در اجرای دادنامه ۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۵۲۱۰۱/۳۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ مدیر محترم گروه اول حسابرسی هیات یازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور طبق مقررات مربوط نسبت به اصلاح احکام کارگزینی همکاران با تاریخ اجرای ۱۴۰۱/۷/۱ از گروه حکمی ” اصلاح حکم با عنوان اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای ترمیم حقوق کارکنان در سامانه سجا اقدام لازم بعمل آید.

هوشنگ محمدی- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام