کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدارتقای کارکنان

اصلاح دستورالعمل آزمون صلاحیت حرفه ای کارکنان دولت و برنامه اجرایی آن

اصلاح دستورالعمل آزمون صلاحیت حرفه ای کارکنان دولت و برنامه اجرایی آن (بخشنامه شماره ۱۷۷۷۲ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)

به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح دستورالعمل آزمون صلاحیت حرفه ای کارکنان دولت و برنامه اجرایی آن

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۱۳۸۸۲۶ مورخ ۲۸‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏/۱۴۰۲ موارد اصلاحی و برنامه اجرایی (سال ۱۴۰۳) بخشنامه مذکور طبق جداول ذیل اعلام می گردد.

جدول شماره ۱‏‏‏- اصلاحات بخشنامه ۱۳۸۸۲۶ مورخ ۲۸‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏/۱۴۰۲

ماده‏‏/ بند‏‏/ تبصره متن فعلی متن جایگزین
پاراگراف ابتدایی جدول ماده (۲) بخشنامه ۲۰۰‏‏/۵۵۵۸۸ مورخ ۱۵‏‏‏‏/۶‏‏‏‏/۱۳۸۹ جدول ردیف (۲) بند (ب) بخشنامه ۵۵۵۸۸‏‏/۲۰۰مورخ ۲۷‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏/۱۳۸۹
بند (ب) ۱‏‏-۲ تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بر اساس بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بر اساس بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ مورخ ۲۸‏‏/۳‏‏/۱۳۹۷)
بند (د) ۱‏‏-۲ تمدید قرارداد کارکنان قرارداد کار معین ‏ صدور مجوز اولیه بکارگیری قرارداد کار معین و تمدید قرارداد کارکنان قرارداد کار معین در صورت وجود مجوز تمدید قرارداد
بند (ه) ۱‏‏-۲ تمدید قرارداد کارکنان پیمانی برای سنجش ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی در تمدید قرارداد کارمندان پیمانی (موضوع ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری)
بند (و) ۱‏‏-۲ سنجش صلاحیت کارکنان شرکتی، طرحی و اشکال دیگر بکارگیری سنجش صلاحیت کارکنان شرکتی، طرحی، کارگری و اشکال دیگر بکارگیری در صورت ابلاغ سازمان
۲‏‏-۲ تمامی کارکنان نظام اداری جهت اخذ رتبه شغلی هر ۳ سال یکبار بایستی در آزمون شرکت نمایند. در صورت عدم شرکت کارمند در آزمون، رتبه مقدماتی برای وی درنظر گرفته می‌شود مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای برای هر شغل ۳ سال از زمان صدور می‌باشد.
جدول ۵‏‏‏‏-۵

 

رتبه تسهیلات
الف

۱- طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی توانمندسازی کارکنان نظام اداری

۲‏‏‏‏- مجوز برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب صلاحیت حرفه‌ای

۳‏‏‏‏- اجازه برگزاری آزمون برای بندهای ۱ تا ۳ ماده ۲ دستورالعمل حاضر

ب

۱‏‏‏‏- طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی توانمندسازی کارکنان نظام اداری

۲‏‏‏‏- اجازه برگزاری آزمون برای بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ دستورالعمل حاضر

ج ۱‏‏‏‏- اجازه برگزاری آزمون برای بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل حاضر
رتبه تسهیلات
الف

۱‏‏‏‏- طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی توانمندسازی کارکنان نظام اداری

۲- مجوز برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب صلاحیت حرفه ای

۳‏‏‏‏- اجازه برگزاری آزمون برای بندهای (الف) تا (و) ماده 2 دستورالعمل حاضر

ب

۱‏‏‏‏- طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی توانمندسازی کارکنان نظام اداری

۲- اجازه برگزاری آزمون برای بندهای (ج) تا (و) ماده ۲ دستورالعمل حاضر

ج ۱‏‏‏‏- اجازه برگزاری آزمون برای بند (ه) و (و) ماده ۲ دستورالعمل حاضر
۱‏‏‏‏-۶ شورای توسعه مدیریت به صورت سالانه، تعرفه برگزاری آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای را تعیین و به موسسات مجری ابلاغ می‌نماید. حذف

تبصره‌‏های زیر به ماده ۲ بخشنامه اضافه می‌‏گردد:

تبصره ۱: در خصوص محاسبه ردیف اول و دوم جدول ردیف (۲) بند (ب) بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸‏‏/۲۰۰ مورخ ۲۷‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏/۱۳۸۹  (موضوع بند الف ماده ۲ بخشنامه) صرفا نمره مهارت و ابتکار و خلاقیت از کارنامه صلاحیت حرفه‌‏ای فرد استخراج و مبنای محاسبه در جدول مذکور قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: در بخشنامه شماره ۲۶۳۳۲ مورخ ۲۵‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲ با موضوع بکارگیری نیروهای قرارداد کار معین، عبارت «کارنامه و گواهینامه صلاحیت حرفه‌‏ای از موسسات مجری مورد تایید» جایگزین عبارت «کارنامه و گواهینامه ارزیابی شایستگی‌ها از کانون‏‌های ارزیابی مورد تایید» می شود. در خصوص بکارگیری مدیران در قالب قرارداد کارمعین علاوه بر اخذ گواهی صلاحیت حرفه‌ای، دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی از کانون‌های ارزیابی مطابق با بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۴‏/۱۱‏/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور ملاک عمل می‌باشد.

با لحاظ اصلاحات بالا در بخشنامه، برنامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول شماره ۲ ابلاغ می‌گردد.

جدول شماره ۲‏‏‏- برنامه اجرایی آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای در سال ۱۴۰۳ در خصوص موارد بهره‌برداری ماده ۲ دستورالعمل

ردیف بند موضوع برنامه اجرایی
۱ الف رتبه بندی صرفا برای تغییر رتبه پایه به ارشد
۲ ب تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی معاف
۳ ج مصوبات شورای توسعه در صورت داشتن قید برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای در مصوبه
۴ د تمدید‏‏‏/ بکارگیری کارکنان قراردادکار معین بکارگیری اولیه: همه موارد
تمدید قرارداد:  با سابقه خدمت بین ۲ تا  ۱۰ سال (از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۳ تا ۱‏‏/۱‏‏/۱۴۰۱)
۵ ه تمدید قرارداد پیمانی معاف
۶ و کارکنان شرکتی، طرحی و کارگری و اشکال دیگر بکارگیری صرفاً در مواردی که سازمان اعلام می‌دارد.

محمد روح‌الامینی- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام