کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدوزارت نفت و نیرو

ذخیره پاداش (حق) سنوات کارکنان قراردادی انجام کار معین و کارگری

ذخیره پاداش (حق) سنوات کارکنان قراردادی انجام کار معین و کارگری (نامه شماره ۱۰۱۰۷/۲۱۱/۹۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ وزارت نیرو)

مدیران عامل محترم شرکت‌های تابعه

موضوع: مصوبات شصت و هشتمین جلسه کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو

با سلام؛

احتراماً به استناد تصمیمات متخذه در بند ۷ صورتجلسه مصوبات مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو (تأمین و نگهداشت) موضوع نامه شماره ۵۳۰/۵۰۰۹۰/۹۸ مورخ ۱۰/۱۲/۹۸ دفتر توسعه منابع انسانی وزارت متبوعه به منظور اتخاذ وحدت رویه در خصوص کارکنان قراردادی (کارگری موقت و انجام کار معین) مقرر گردید:

الف- بر اساس ردیف (۲۲) فرم قرارداد کارگری ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری “طرف قرارداد از هر لحاظ تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خواهد بود و از مزایای قوانین مذکور بهره‌مند می‌باشد.” لذا در خصوص کسورات مربوط می‌بایست بر اساس بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اقدام گردد.

ب- با توجه به بند (۲۶) فرم قرارداد انجام کار مشخص و بند (۲۵) فرم قرارداد کارگری ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه شماره ۱۵۲۱۵۹۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۶ امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور و دادنامه شماره ۲۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید من بعد پاداش سنوات کارکنان انجام کار مشخص و کارگری ماده ۱۲۴ ذخیره گردد.

سید ضیاءالدین فخری- مدیریت کل دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری

مقررات مرتبط:

دادنامه شماره ۲۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: پرداخت حق سنوات در پایان سال علی‌الحساب است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام