کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

اکسل محاسبه مالیات حقوق 99

اکسل محاسبه مالیات حقوق سال ۱۳۹۹

اکسل محاسبه مالیات حقوق سال ۱۳۹۹ بصورت رایگان بر اساس جزء 2 بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور تهیه گردیده است و تا این ساعت بخشنامه ای از این بابت هنوز توسط سازمان امور مالیاتی صادر نگردیده است.


شناسنامه قانون | فایل اکسل مالیات 99

برخی از ویژگی‌های اکسل:

  • ورودی: مبلغ مشمول مالیات/ خروجی: مالیات پرداختی در سه سال اخیر
  • کاربرگ ویژه فرمول مالیات (برای علاقمندان)
  • کاربرگ نمودار مقایسه‌ای مالیات حقوق سه سال اخیر
  • امکان مقایسه مالیات پرداختی در سه سال اخیر
  • امکان مشاهده مالیات متعلقه در هر کدام از پایه‌های مالیاتی

طراحی و تنظیم:

صیاح الدین شهدی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روشها

ایمیل: ZhowanMarket@gmail.com 

اینستاگرام: instagram.com/sayah.shahdi


مستندات قانونی فایل:

اکسل محاسبه مالیات حقوق سال ۱۳۹۹ بصورت رایگان بر اساس جزء 2 بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور تهیه گردیده است و تا این ساعت بخشنامه ای از این بابت هنوز توسط سازمان امور مالیاتی صادر نگردیده است.

آنچه در بودجه آمده است به شرح زیر است:

مالیات حقوق ۱۳۹۹: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه

مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%)

و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%)

و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بيست‌درصد (20%)

و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بيست و پنج‌درصد (25%)

می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین می‌شود.

اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

مطالب مرتبط:

میزان معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399

اکسل محاسبه مالیات حقوق 98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام