کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده بهره وری موضوع ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده بهره وری موضوع ماده 69 قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 60579/200 مورخ 10/12/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 3/8/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده بهره وری (موضوع ماده 69 قانون مدیریت خدمات کشوری)‌ را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییس جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابلاغ می گردد.

لطف‌الله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده بهره وری موضوع ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

۱- به دستگاه های اجرایی که دارای ردیف بودجه ای در قانون بودجه می باشد؛ اجازه داده می شود تا (۲۵٪) اعتبارات حاصل از صرفه جویی در هزینه ناشی از اعمال اصلاخات ساختاری، نیروی انسانی و فناوری  را با تأیید ذیحساب و مجوز کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و یا نمایندگان واحد های متناظر در استانداری‌ها به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیر مستمر پس از مبادله موافقت نامه هزینه ای مربوط به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها خدمات برجسته انجام داده اند در چارچوب این دستورالعمل پرداخت نمایند.

۲- دستگاه های اجرایی موظفند با توجه به شاخص های زیر و بر اساس ضوابط داخلی که به تأیید بالاترین مقام دستگاه می رسد امتیاز بهره وری کارمندان را در فرایند اصلاحات ساختاری ، نیروی انسانی و فناوری و صرفه جویی در هزینه تعیین نمایند.

ردیف عوامل حداکثر امتیاز
1 میزان تلاش، جدیت و همکاری‌های کارمند در رابطه با اصطلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و صرفه‌جویی در هزینه 0-25
2 ابتکار و خلاقیت‌های فردی کارمند در رابطه با اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و صرفه‌جویی در هزینه 0-25
3 میزان مشارکت کارمند در مباحث جمعی برای تصمیم سازی و یا تصمیم گیری در جهت انجام اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و صرفه‌جویی در هزینه 0-25
4 نقش مدیریتی کارمند در زمینه اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و صرفه‌جویی در هزینه 0-25

3- دستگاه های اجرایی موظفند نحوه توزیع اعتبارات حاصل از اصلاحات مذکور را به نسبت امتیاز مکتسبه کارمند از جدول موضوع بند(3) این دستورالعمل تدوین و مراتب را پس از تایید بالاترین مقام دستگاه با رعایت موارد زیر اجراء نمایند:

– کارمندانی گه حداقل (60) درصد از امتیازات جدول فوق را کسب نمایند مشمول برخورداری از فوق العاده بهره وری می شوند.

– در تعیین میزان فوق العاده مذکور علاوه بر امتیاز مکتسبه کارمند، به سطوح شغلی وی نیز توجه شود،

– نسبت حداقل و حداکثر میزان این فوق العاده برای کارمندان مشمول نباید از هفت برابر بیشتر شود.

– فوق العاده متعلقه به کارمند بابت بهره وری در طی یک سال نباید از حداکثر دو برابر حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر ماهانه وی تجاوز نماید.

4- استفاده از اعتبارات مذکور منوط به آن است که دستگاه اجرایی در هزینه‌های خود تا انتهای سال مالی با هیچ گونه کسری اعتبار مواجه نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام