کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

اصلاح آئین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری

اصلاح آئین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری (تصویب‌نامه شماره ۲۹۰۵۲ /ت۱۳۷۳۰هـ مورخ ۸/۷/۱۳۷۴ هیئت وزیران)

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۲۸ / د مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- تصویب نمود :

۱- تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ آیین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار نوبت کاری موضوع بندهای خ و د ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری موضوع تصویبنامه شماره ۵۴۹۱۰ /ت ۶۳۰ مورخ ۹/۸/۱۳۶۶ ـ به شرح زیر اصلاح می شود و از ۱/۱/۱۳۷۵ قابل اجرا است :

تبصره ۲- حداکثر میزان فوق العاده سختی شرایط محیط کار در مورد مستخدمین مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحقیقاتی وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهای دولتی با تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معادل ۷۵% حقوق مبنا در هر ماه و در مورد سایرین معادل ۵۰% حقوق مبنا در هر ماه تعیین می شود.

تبصره ۳- مستخدمین دستگاههای مشمول این آئین نامه که با توجه به ماهیت وظایف سازمانی و شرایط خاص محیط کار بر اساس مصوبات هیات وزیران از مشمول حداکثر ریالی فوق العاده یاد شده مستثنی بوده‌اند کماکان از حداکثر مبلغ ریالی تعیین شده برخوردار خواهند بود .

۲- تبصره ماده ۷ آئین نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره- حداکثر میزان فوق العاده نوبت کاری مشمولان این آئین نامه، معادل ۳۵% حقوق مبنا در هر ماه تعیین می شود.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام