کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

اکسل محاسبه افزایش حقوق 99 کارکنان شهرداری

فایل اکسل افزایش حقوق سال 99 شهرداری ها (ویژه مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت)

مستند: بخشنامه افزایش حقوق سال 99 کارکنان شهرداری‌ها

دانلود فایل‌های اکسل

(شرح تفسیرهای مبنای مورد عمل هر کدام از این چهار فایل در ادامه آورده شده است)

شناسنامه قانون | excel e1633715220741 فایل با تفسیر نخست

شناسنامه قانون | excel e1633715220741 فایل با تفسیر دوم

شناسنامه قانون | excel e1633715220741 فایل با تفسیر سوم

شناسنامه قانون | excel e1633715220741 فایل با تفسیر چهارم

تهیه و تنظیم از:

عقیل صالحی اردلی- معاون شهردار

اردل- چهارمحال و بختیاری

توضیحات تکمیلی و راهنما

هر ساله بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان دولت که از طرف هیئت وزیران ابلاغ می‌گردد باعث ایجاد تفاسیر گوناگونی مخصوصاً در نظام هماهنگ پرداخت به دلیل وجود آیتم‌های مختلف غیرمنشعب از امتیاز در احکام می‌شود. در سال 99 نیز تفاسیر گوناگونی توسط همکاران عزیز از این بخشنامه شده است که ذیلاً به آن می‌پردازیم.

در بخشنامه سال 99 به جز بند 8 که در حال حاضر راکد مانده است، بند 7 این بخشنامه هم باعث ایجاد تفاسیر گوناگون در نحوه محاسبه شده است.

در توضیح این تفاسیر با ذکر مثالی از حکم کارگزینی احدی از کارکنان شهرداری با گروه 10 – متأهل – دارای سه فرزند با درجه بدی آب و هوای 10% و محرومیت از تسهیلات 35% و با فوق‌العاده ویژه 35% و بدون فوق‌العاده ویژه مقایسه و محاسبه گردیده است.

همانگونه که مشاهده می‌کنید در حالت بدون فوق‌العاده ویژه حکم سال 98 تقریبا برابر با 26000000 ریال بدون حق مسکن با فوق العاده ویژه 31000000 ریال بدون حق مسکن محاسبه شده است.

اکسل حقوق 99 شهرداریشناسنامه قانون | hokm2

تفسیر شماره یک

در این تفسیر در خصوص نحوه محاسبه بند 7 که همان جز یک بند الف تبصره 12 بودجه می باشد و بر اساس روش قانون بودجه سالیانه ظاهراَ همیشه در احکام کارکنان شهرداری درج خواهد شد پس از اعمال ضریب ساالنه و محاسبه حداقل حقوق و جذب و مقادیر ناشی از آن در احکام با محاسبه فوق العاده ویژه (مخصوص) در بند 7 و محاسبه بند 9 بصورت مستقل بدون اعمال آن در سایر آیتمها (جذب) محاسبات به‌صورت زیر خواهد شد:

الف) بدون ویژه

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید حکم سال 99 بر اساس این تفسیر و بدون فوق‌العاده تقریبا 31 میلیون ریال شده است که این به معنای افزایش 500 هزار تومانی و رشد 19% می‌باشد.

شناسنامه قانون | tafsir1 1

ب) با ویژه

همانگونه که ملاحظه می‌کنید بند 7 (بند الف تبصره 12) صفر شده و حکم به 32800000 ریال رسیده و این به معنی این است که رشد حکم این شخص 180 هزار تومان و 5% می‌باشد.

می بینیم که در این تفسیر کاملاً به ضرر افراد با سابقه و دارای فوق‌العاده بوده و گروه اثر خود را در حکم از دست می‌دهد و با ملاحظه بند 7 مشاهده می‌کنید که عدد صفر آن در رشد سال‌های بعد نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

شناسنامه قانون | tafsir1 2

تفسیر شماره دو

در این تفسیر بعد از محاسبه بند 9 آن را در جذب اثر داده (به آن اضافه می‌کنند) و جذب جدیدی بدست می آورند (در بخشنامه به این مورد اشاره ای نشده و صرفا بر اساس دستورالعمل سال قبل انجام می‌شود) و همچنان در محاسبه بند 7 فوق‌العاده‌ها را هم محاسبه میکنند (از عدد 28000000 کسر می‌کنند)

الف) بدون ویژه

ملاحظه می‌کنید که حکم این شخص در تفسیر دوم نیز همان عدد 31000000 ریال خواهد بود چون به همان میزان که به جذب نامبرده اضافه شده است از بند 7 آن کسر گردیده و عملاً همان مقدار 500 هزار تومان افزایش و 19% رشد را خواهد داشت.

شناسنامه قانون | tafsir2 1

ب) با ویژه

همان‌گونه که میبینید حکم این شخص با احتساب فوق العاده ویژه به عدد 37000000 رسیده و این به معنای افزایش 600 هزار تومانی و رشد 19% می‌باشد که در ظاهر به نظر خوب می‌آید اما باید توجه داشت که در این روش بند الف تبصره 12 سال 99 آن صفر شده و اثر منفی در افزایش‌های سال‌های آتی خواهد داشت.

شناسنامه قانون | tafsir2 2

تفسیر شماره سه

در این تفسیر که مبتنی بر محاسبه بند 7 بدون در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های ویژه و مخصوص و اضافه نمودن بند 9 به جذب و بدست آوردن جذب جدید می‌باشد طراحی شده است و این بدین صورت هست که در محاسبه بند 7 تمامی آیتم‌ها به جز فوق‌العاده مخصوص (ویژه() از مجموع 28000000 ریال کسر و به عنوان بند 7 یا بند الف تبصره 12 درج می‌گردد.

الف ) بدون ویژه

همان‌گونه که می‌بینید باز هم شاهد افزایش 500 هزار تومانی و رشد 19 درصدی حقوق در حالت بدون ویژه هستیم.

شناسنامه قانون | tafsir3 1

ب) با ویژه 

در این حالت همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید با رشد 800 هزار تومانی و رشد 25% در شرایط با ویژه مواجه میشویم که علاوه بر رشد مطلوب بند الف تبصره 12 نیز عددی در محدوده 200 هزار تومان را دارد که برای محاسبه سال‌های آتی می‌تواند مفید واقع شود.

شناسنامه قانون | tafsir3 2

تفسیر شماره چهار

در این تفسیر همانند تفسیر شماره 3 فوق‌العاده‌های مخصوص و ویژه در محاسبه بند 7 لحاظ نخواهند شد ولی بند 9 نیز به صورت مستقل وارد شده و در جذب اضافه نخواهد شد. که به تبع آن روی فوق‌العاده ویژه و مخصوص اثر کمتری خواهد داشت.

الف) بدون ویژه

باز هم ملاحظه می‌فرمایید که میزان اضافه شدن در این حالت بدون ویژه همان 500 هزار تومان و 19درصد رشد می‌باشد.

شناسنامه قانون | tafsir4 1

ب) با ویژه

در این حالت مشاهده میکنید که میزان رشد نزدیک به 700هزار تومان و رشد 22% می‌باشد که توجه همکاران را به افرایش چشمگیر بند الف تبصره 12 جلب میکنم که رقمی در حدود 500 هزار تومان خواهد داشت که مبنای خوبی برای رشد سال‌های آتی خواهد بود.

شناسنامه قانون | tafsir4 2

جمع‌بندی

با ملاحظه تمامی این تفاسیر توجه دوستان را به چند نکته جلب می‌کنم:

1- بایستی توجه کنیم که بند 7 یا جز یک بند الف تبصره 12 برای سالیان سال با ما خواهد بود و بنابراین هر چه مقدار این عدد در احکام بیشتر باشد رشد بیشتری برای حکم کارکنان در سالهای آتی وجود دارد

2- به نظر حقیر با توجه به اینکه در بخشنامه سال 99 هیچ اشاره ای به اضافه نمودن مقادیر بند 9 در جذب یا سایر عوامل نشده است بهترین روش اجرای حکم همان تفسیر چهارم است که افزایش معقول و منطقی و در عین حال با نگاه به آینده خواهد داشت.

امیدوارم این چند خط و برنامه‌های اکسل ساده طراحی شده مورد استفاده همکاران صدیق و زحمتکش شهرداریهای کشور قرار گیرد

کوچک شما: عقیل صالحی اردلی- معاون شهردار

اردل- چهارمحال و بختیاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام