کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز یورو

پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز یورو

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ الزام به پرداخت معوقه مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز نسبت به شکاتی که فوق‌العاده اشتغال را به یورو دریافت نموده و بازه درخواستی نیز پس از ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ است (حکم به ورود)
۲ الزام به پرداخت معوقه مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز معلمین تبعی (حکم به رد)

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱-برابر بند (ت) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱، «فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است.» ۲- مطابق بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ «به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد.»

۳-مطابق ماده ۳ آیین نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰ ت ۴۶۱ هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹ هیات وزیران «مأخذ محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ  ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ می‌باشد. در صورتی که در برابری ارزهای مذکور با ریال کاهش یا افزایش حاصل شود، مابه‌التفاوت در هر سه ماه یک بار، به عنوان تفاوت تسعیر حسب مورد کسر یا از اعتبار مربوط پرداخت خواهد شد، به گونه‌ای که میزان ارز دریافتی مستخدمان در خارج از کشور (مأموران ثابت) بر اساس نرخ تعیین شده در تاریخ یاد شده برای هر یک از کشوها همواره ثابت خواهد شد.»

۴- مطابق ماده بند ۵ اصلاح آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره‌ ۲۳۷۸۱ ت ‌۳۱۴۲۷ ه  مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ هیأت وزیران)، «برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده‌اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه خواهد بود.»

۵- برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کشور محل مأموریت هیچ گونه تاثیری بـر محاسبه فـوق العاده اشتغال خـارج از کشور بـر مبنـای یـکی از ارزهـای رسمـی مـورد تأیید بـانک مـرکزی ندارد و در صورت پرداخت فوق العاده اشتغال به ارز یورو، تسعیر می بایست برمبنای تاریخ پیدایش و رواج آن یعنی تاریخ ۲۰۰۲/۰۱/۰۱ میلادی صورت گیرد.

۶-برابر رأی شماره ۵۶۹-۵۶۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۱۹۴۴۴ ت۳۳۲۶۴هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۳ هیأت وزیران، مبتنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوق‎العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از کشور به قیمت سال اعزام به دلیل مغایرت با شرع ابطال شده است.

۷-بر اساس آرای وحدت رویه شماره ۴۵۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ و ۱۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فوق العاده ماموریت خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و بـه حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود بـه ماموریت مذکور اعزام و مشغول خدمت شده اند و پرداخت آن به افرادی که منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه می نمایند، محمل قانونی ندارد.

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ بند«ت» ماده ۳۹ و ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین
۲ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷ ‌ماده ۳۰ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه ‌مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۷ کمیسیون های پارلمانی مجلسین
۳ ۱۳۵۹/۰۲/۰۶ لايحه قانوني انتزاع شركت سهامي شيلات جنوب ايران از وزارت دفاع ملي و ادغام آن در شركت سهامي شيلات ايران وابسته بوزارت كشاورزي و عمران روستائي و تشكيل شركت سهامي شيلات ايران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۶ شوراي انقلاب
۴ ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ ‌‌ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳مجلس شورای اسلامی
۵ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ بند ۸ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۱/۰۹/۲۲ ‌‌‌مواد۲-۳-۴ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (‌مأموران ثابت) (تصویب نامه شماره۲۹۹۲۰ت۴۶۱ه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹ هیات وزیران)
۲ ۱۳۷۵/۰۵/۱۷ ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأموران اعزامي به خارج از كشور(تصويب نامه شماره ۲۷۳۹۵ ت ۱۴۵۸۷ ه مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۵ هيأت وزيران)
۳ ۱۳۸۴/۰۴/۱۲ بند ۵ اصلاح آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (تصویب نامه شماره‌ ۲۳۷۸۱ ت ‌۳۱۴۲۷ ه مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ هیأت وزیران)
۴ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲ نامه شماره ۱۴۱۸مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲ بانک مرکزی
۵ ۱۳۸۵/۱۰/۰۵ نامه شماره ۲۷۳۸۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۵ ذی حسابی وزارت امور خارجه
۶ ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ نظریه شماره ۱۴۶۸/۴۹۴۶۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ معاونت حقوقي رياست جمهوري
۷ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ بند ۱۰ تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان (بخشنامه ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ نامه شماره ۲۱۱۲۶۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ بانک مرکزی
۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ نامه شماره ۵۵۶۴۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ بانک مرکزی
۱۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ نظریه شماره ۱۷۹۲۳/۶۸۹۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ معاونت حقوقي رياست جمهوري

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۲/۱۲/۰۳ رای وحدت رویه شماره ۴۵۸ مورخ ۰۳/ ۱۲/ ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (لزوم پرداخت مابه‎التفات فوق‎العاده ماموریت خارج از کشور به مستخدمان آموزش و پرورش و این که نبودن اعتبار سالبه حق نیست.)
۲ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ رای شماره ۵۶۸-۵۶۹ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال مصوبه شماره ۱۹۴۴۴ ت۳۳۲۶۴هـ مورخ ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران مبتنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوق‎العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از کشور به قیمت سال اعزام به دلیل مغایرت با شرع )
۳ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ رای وحدت رویه شماره ۴۵۴ مورخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (پرداخت این فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به افرادی که به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه مي‎نمایند، محمل قانونی ندارد.)
۴ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸ مورخ ۰۱/ ۰۳/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فوق العاده ماموریت خارج از کشور به افرادی که به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند قابل پرداخت نمی باشد.)
۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۳ مورخ ۰۳/ ۰۷/ ۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( ارز یورو می بایست در تاریخ پیدایش و رواج آن یعنی ۱/ ۱/ ۲۰۰۲ میلادی مورد تسعیر و محاسبه قرار گیرد.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام