کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

قانون تسری فوق‌العاده خاص به سازمان دامپزشكي و سازمان زندان‌ها

قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (شماره ۱۰۱۲۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱)

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علـني روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محـترم نگهبان، به پيوسـت ابلاغ مي‌گردد.

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون فوق‌العاده خاص موضوع «قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰» به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور مطابق جدول قانون مذكور و كارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مطابق جدول ذيل تسري مي‌يابد.

تبصره- اعتبار مورد نياز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع اين قانون به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور از محل رديف درآمدي ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰ و به كارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور براي سالجاري از محل درآمدهاي موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ و ماده (۹۸) آيين‌نامه اجرائي آن و نيز صرفه‌جويي‌ها و با استفاده از اختيارات و مجوزهاي قانوني خود، با بهره‌گيري از منابع حاصله از فروش اموال و املاك مازاد بر نياز سازمان پس از واريز به حساب خزانه تأمين و پس از آن در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود.

مشاغل ضرايب فوق‌العاده خاص

دكتري تخصصي و PHD امتياز شغل و شاغل * ۴

دكتري حرفه‌اي امتياز شغل و شاغل * ۵/۳

كارشناس ارشد و كارشناسان مشاغل تخصصي امتياز شغل و شاغل * ۳

كاردان و مراقب زندان امتياز شغل و شاغل * ۵/۲

پرسنل اداري شاغل در زندان امتياز شغل و شاغل * ۲

ساير كاركنان مرتبط با زندان و زنداني امتياز شغل و شاغل * ۵/۱

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام