کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

درخواست ابطال مصوبه ۵۰ درصد هیئت وزیران از حیث عدم شمولیت بر دانشگاه‌های علوم پزشکی

درخواست ابطال مصوبه ۵۰ درصد هیئت وزیران از حیث عدم شمولیت بر دانشگاه‌های علوم پزشکی (دادنامه شماره ۱۳ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۲۲۷

موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت۵۴۰۵۷- ۲۱؍۷؍۹۵ هیأت وزیران

تاریخ رأی: دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۳

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شاکی : آقای ایرج رنج پور

*طرف شکایت : هیأت وزیران 

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت۵۴۰۵۷- ۲۱؍۷؍۹۵ هیأت وزیران  

*هیأت وزیران به استناد بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مقرره مورد شکایت را تصویب کرده است و شاکی به بند ۲ آن که ناظر بر افزایش فوق‌العاده‌های دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است. 

* مقرره مورد شکایت:

۱- سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می یابد.

۲- افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری چون دانشگاه‌های علوم پزشکی هیأت امنایی اداره می‌شوند بنابراین مقرره مورد شکایت این دانشگاه ها را از حکم بند ۲ مقرره مورد شکایت خارج کرده است و کارکنان آن از عدم افزایش فوق‌العاده‌ها متضرر شده اند و دلیلی وجود ندارد تا بازنشستگان سال ۹۸ نیز مشمول مقرره مورد شکایت قرار نگیرند و مقرره می‌بایست تمام کارمندان دستگاه‌های اجرایی را در برگیرد. 

* خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۴۶۰۱؍۴۳۰۷- ۱۲؍۳؍۹۹ اعلام داشته در خصوص مصوبه مورد شکایت پیشتر هیأت تخصصی استخدامی رسیدگی کرده که به صدور دادنامه شماره ۱۰۴- ۲۸؍۳؍۹۸ منجر شده است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه قانون‌گذار به هیات وزیران اجازه تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) داده است، بنابراین هیات وزیران اختیاری برای افزایش ۵۰ درصدی موضوع این ماده به حقوق و مزایای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته تا محل ایراد قرار گیرد و از این رو هیات وزیران در چارچوب اختیار قانونی خود اقدام به صدور تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت۵۴۰۵۷- ۲۱؍۷؍۹۵ نموده است،

ثانیاً بند ۱ مصوبه مورد شکایت پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۰۴- ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون شناخته نشده و شکایت از آن رد شده است و ثالثاً بند ۲ مصوبه مورد شکایت که مقرر داشته: «افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» به جهت لزوم رعایت بند ( ت )ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین اعتبار مالی تصویب نامه می باشد و بنابر این مقرره مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد، فلذا رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام