کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ متمرکز شد+ سند

پرداخت متمرکز مزایای غیرمستمر کارکنان دولت (بخشنامه شماره ۲۲۰۱۴/۵۵ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ خزانه داری کل کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

در اجرای مفاد جزء (۴) بند (ز) تبصره (۱۹) و جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی که دارای پرداخت‌های غیرمستمر مانند حق‌التدریس، حق الزحمه عوامل شرکتی، ساعتی، حق نظارت، فوق‌العاده نوبت کاری، فوق العاده حمایت قضایی، اضافه کار، حق مأموریت، حق مسکن و موارد مشابه می‌باشند، با رعایت سقف تخصص اعتبار بایستی در زمان ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان، مبالغ مربوط را نیز به صورت سرجمع در آیتم (۴۸) فایل اطلاعات حقوق پرسنل (تحت عنوان سایر پرداختی) درج و برای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی به اداره کل خزانه و یا خزانه معین استان ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست وجه‌هایی که به غیر از روش یاد شده برای پرداخت مزایای غیرمستمر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سید رحمت الله اکرمی- خزانه دار کل کشور

شناسنامه قانون | motamarkez1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام