کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

آیین نامه اجرایی ثبت یا بروز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کارکنان دستگاه های اجرایی

تصویب آیین نامه اجرایی ثبت یا بروز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداری

هیئت وزیران در اجرای تکلیف مندرج در اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ثبت یا بروز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده و پرداخت هاي مستقيم و مستمر و غیر مستمر به تمامي كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كارمعين (مشخص)، كارگري، كاركنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان و ساير كاركنان كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت­دار در یک دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شوند را در سامانه كارمند ايران (سامانه هاي پاكنا و ثبت حقوق و مزايا) حسب مورد ثبت و همواره بروزرساني نمايند.

چگونگي ثبت اطلاعات كاركنان مذکور در شيوه نامه‌های مستقلي كه توسط سازمان های برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاري دستگاه های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می گردد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه كشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصيص اعتبار پرداخت مستقيم و مستمر (حقوق) كاركنان و محاسبه هزينه هاي پرسنلي شركت هاي دولتي با دريافت اطلاعات كاركنان به صورت تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) با سامانه كارمند ايران اقدام خواهد کرد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) نیز نسبت به پرداخت های مستقيم و مستمر و غیرمستمر کلیه كاركنان دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبارات هزينه اي (عمومي و اختصاصي) به ذی نفع نهایی، پس از دريافت درخواست وجه از دستگاه اجرايي و انطباق اطلاعات پرداخت های مستقيم و مستمر ثبت شده توسط دستگاه اجرايي با اطلاعات ثبت شده در سامانه پاکنا، به صورت تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) و در سقف تخصيص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور –مصوب ۱۳۵۱-  اقدام خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام