کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

عدم اعتبار کافی نافی حق مسلم مستخدم نیست

عدم اعتبار کافی نافی حق مسلم مستخدم نیست (دادنامه شماره 95 مورخ 25/2/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه : ۲۵/۲/۱۳۹۱    

شماره دادنامه: ۹۵      

کلاسه پرونده : ۸۸/۹۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم صدیقه فولادی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم صدیقه فولادی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع الزام آموزش و پرورش به پرداخت پاداش حسن خدمت، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

۱- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۸/۲/۴۵۴ و ۲/۸۷/۱۱۳۶ و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۴۹۹ با موضوع دادخواستهای خانمها صغری بیانی و ملیحه روحبخش و آقای حاجی قربان کسلخه به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و شهرستان آق قلا و به خواسته‌های الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه های شماره ۷۰۵ – ۲۲/۴/۱۳۸۷ و ۲۷۰۰- ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ و ۱۱۲۶- ۲۸/۲/۱۳۸۷ با لحاظ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۶۴-۲۰/۱۲/۱۳۷۰ و (۳۳-۳۷) -۱۴/۴/۱۳۷۶ حکم به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت حقوق مدعی به صادر و اعلام کرده‌اند.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۷/۱۴۹۱ با موضوع دادخواست خانم صدیقه فولادی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۱- ۲۸/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به پرداخت مبلغ ۱۲۸۰۴۸۱۱ ریال به عنوان پاداش حسن خدمت و فوق‌العاده ارتقای شغلی با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر و توضیحات حضوری نمایندة طرف شکایت، در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۸ این شعبه مبنی بر این که نامبرده پاداش پایان خدمت خود را به طور کامل دریافت کرده است و درخواست فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی را می‌نماید نظر بر این که فوق‌العاده مزبور منحصراً شامل ۶۵% از واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء ۶۵% قرار نگرفته است و سقف ۶۵% به موجب بخشنامه شماره ۲۵۳۹۱/۱۴۰- ۸/۷/۱۳۸۵ وزارت متبوع که در اجرای تصویب‌نامه جدید هیأت وزیران صادر شده است. عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجرا بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۸۴ شکایت را وارد تشخیص نمی‌دهد و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی شماره ۱۶۴-۲۰/۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نبودن اعتبار کافی را نافی حق مسلم مستخدمان ندانسته است و با عنایت به رأی شماره ۳۹۴- ۲۹/۹/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد مشابه رأی به وارد بودن شکایت را صحیح تلقی کرده است آراء شعب دوم و دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‎ الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام