کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

اصلاح دستورالعمل پرداخت اضافه کاری کارمندان (اصلاحیه سال ۱۳۸۸)

اصلاح و الحاق (۲) تبصره به ماده (۱) دستورالعمل پرداخت اضافه کاری کارمندان (بخشنامه شماره ۱۹۶۹/۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور با الحاق (۲) تبصره به شرح زیر به ماده (۱) دستورالعمل پرداخت اضافه کار (پیوست بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸) موافقت نمود:

اصلاح دستورالعمل پرداخت اضافه کاری کارمندان

تبصره ۱- برای خدماتی که کارمندان دستگاه های اجرایی در خارج از وقت اداری در محل کار معین ارایه می دهند، اضافه کار بر اساس عوامل زیر پرداخت می گردد:

۱- حساسیت خدمات

۲- اهمیت خدمات

۳- حجم و کیفیت خدمات

۴- سرعت، دقت، برنامه ریزی و زمان بندی در انجام خدمات

۵- مهارت و خبرگی کارمند برای انجام خدمات

۶- خلاقیت و نوآوری در ارایه خدمات مربوط

۷- تعامل و همکاری با سایر کارکنان در انجام کار گروهی

چنانچه عوامل دیگری غیر از عوامل عمومی فوق بنا به ماهیت وظایف دستگاه اجرایی در ارایه خدماتی که توسط کارمند در خارج از وقت اداری صورت می پذیرد مؤثر باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه این عوامل نیز در پرداخت اضافه کار کارمندان لحاظ شد.

تبصره ۲- فوق العاده اضافه کار ساعتی کارکنان پشتیبانی که موظف به انجام وظایف محوله در خارج از وقت اداری همراه مدیران یا سرپرستان مربوط می باشند طبق تشخیص مدیر واحد مربوط قابل پرداخت است.

لطف اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام