کتاب استخدامی اداری ها
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

جابجایی نیروهای قراردادی در شهرداری ها و استمرار اشتغال دهیار و کارکنان دهیاری‌ها در شهرداری تازه تأسیس

جابجایی نیروهای قراردادی از شهرداری های مبدا و مقصد (با توافق دو دستگاه) و همچنین استمرار اشتغال دهیار و کارکنان دهیاری‌ها در شهرداری تازه تأسیس

نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۱۱۹۶۸/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۴/۲۶ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

جناب آقای کرکه ابادی

مدیرکل محترم دفترنوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات

با سلام؛ 

بازگشت به نامه شماره ۴۷۱۳۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها متضمن طرح این سوال که با عنایت به دادنامه شماره ۱۱۳۰۶ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که؛ آیا تنظیم قرارداد با نیروهای مذکور در شهرداری ها ادامه روند کاری رابطه کاری خود با کارفرما است که از دهیاری به شهرداری تغییر نام داده است؟ وآیا مجوز مورد اشاره در دادنامه هیأت تخصصی ناظر به مجوز تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری می باشد یا ناظر به مجوز وزارت کشور برای ساماندهی این دسته از نیروها و یا مجوز دیگری مدنظر آن مرجع بوده است؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری نظر کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- به موجب بند ۱ ماده ۱۱ دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ وزیر کشور درخصوص نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری که  مفاد آن به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۰۶ مورخ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مطابق قوانین و مقررات اعلام و عیناً تایید شده است «به کارگیری دهیاران  منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط در قالب قرارداد انجام کار معین جدید» صورت می گیرد همچنین به موجب بند ۳ همان ماده «حداکثر ۱۰ % پست های سازمانی شهرداری های تازه تاسیس درتصدی کارکنانی که حداقل ۲ سال به صورت تمام وقت یا ۴ سال به صورت پاره وقت با دهیاری یا دهیاری های ذی ربط سابقه همکاری داشته اند خواهد بود» که این امر نیز منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط و در قالب قرارداد انجام کار معین جدید، می باشد.

۲-  با عنایت به اینکه مطابق دادنامه شماره ۱۱۳۰۶ مورخ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مفاد دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ وزیر کشور مغایر قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است لذا دستورالعمل مذکور به قوت خود باقی و احکام ماده ۱۱ آن درخصوص تامین نیروی انسانی شهرداری های تازه تاسیس لازم الاجرا است و دادنامه مزبور هیأت تخصصی استخدامی نیز موید دستور العمل می باشد .

غلامرضا مولابیگی- معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام