کتاب استخدامی اداری ها
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

برخورداری از تفاوت تطبیق بعد از ابطال بخشنامه مربوط فاقد وجاهت است

برخورداری از تفاوت تطبیق بعد از ابطال بخشنامه مربوط فاقد وجاهت است

نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۱۱۹۷‍۰/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۴/‍۲۶ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

جناب آقای رستمی

مدیرکل محترم دفترحقوقی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

با سلام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۱۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ متضمن سوال درخصوص این که به موجب دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت وقت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص تطبیق احکام کارگزینی کارمندانی که بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده اند با احکام کارگزینی کارمندانی که درتاریخ اسفند ۱۳۸۷ استخدام شده اند ابطال شده است با عنایت به عدم اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مزبورتکلیف این شرکت در مواجه با کارمندانی که قبل از صدور دادنامه مزبور از از مزایای بخشنامه ابطال شده برخوردار شده اند چیست؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری نظرکمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

به موجب ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا درمواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.» با عنایت به این که نسبت به دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ اعمال ماده ۱۳ قانون مزبور صورت نگرفته است لذا اثر ابطالی دادنامه مزبور از تاریخ صدور رای است و به پرداخت هایی که  پیش از صدور دادنامه هیأت عمومی و در راستای اجرایی بخشنامه شماره  ۵۵۹۱۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت گرفته است تسری نمی یابد لیکن پس از تاریخ صدور دادنامه مزبور ادامه برخورداری مشمولین از مزایای بخشنامه فاقد وجاهت قانونی است.

غلامرضا مولابیگی- معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام