کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (تصویب‌نامه شماره 141712/ت54555هـ مورخ 9/11/1396 هیئت وزیران)

آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (تصویب‌نامه شماره 141712/ت54555هـ مورخ 9/11/1396 هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه 4/11/1396 به پیشنهاد شماره 79822 مورخ 8/5/1396 وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب 1395- آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش

ماده 1- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اراضی و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را مطابق قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه جهت راه‌اندازی مدارس غیردولتی به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس مذکور واگذار کند.

ماده 2- تأیید نهایی ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز برابر ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به مختل نشدن دسترسی مردم به مدارس دولتی، در هر سال به عهده وزیر آموزش و پرورش یا یکی از معاونان وی است.

تبصره 1- ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال، ساختمان‌ها و زمین‌های مازاد بر نیاز خود را به اداره کل آموزش و پرورش مربوط اعلام و اداره کل موظفند ساختمان‌ها و اراضی قابل واگذاری به مؤسسان را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال جهت اقدام بعدی به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ابلاغ نمایند.

تبصره 2- وزارت آموزش و پرورش ساختمان‌هایی را به میزان حداقل یک دوره تحصیلی سه ساله‌، برای راه‌اندازی یا ادامه فعالیت مدارس موضوع این آیین‌نامه جهت اجاره واگذار می‌کند که بر اساس تأییدیه سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور قابلیت بهره‌برداری به عنوان مدرسه را داشته باشند.

ماده 3- مؤسسانی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند.

ماده 4- قیمت پایه برای فروش و اجاره املاک موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود و واگذاری از طریق مزایده صورت می‌گیرد.

ماده 5- خریدار باید ثمن معامله را به هنگام تنظیم قرارداد واگذاری به صورت نقد یا اقساط (حداقل سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال) با شرایطی که در آگهی مزایده اعلام می‌شود، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

تبصره- انتقال قطعی سند مالکیت به نام خریدار پس از پرداخت کامل ثمن معامله انجام خواهد شد.

ماده 6- مؤسسی که زمین یا ساختمان نیمه تمام یا ساختمان فرسوده موضوع این آیین‌نامه را خریداری می‌کند موظف است حداکثر ظرف مدت (36)، (30) و (18) ماه از تاریخ تحویل مورد معامله به ترتیب نسبت به احداث، تکمیل و بازسازی مدرسه در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام کند. مهلت‌های فوق با درخواست مؤسس و موافقت شورای نظارت استان حسب مورد از (3) تا (9) ماه قابل تمدید است.

تبصره- با انقضای مهلت مقرر منتهی به شروع اولین سال تحصیلی چنانچه خریدار (مؤسس) نسبت به راه‌اندازی مدرسه اقدام نکند، با اخطار قبلی و با تشخیص شورای نظارت استان قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

ماده 7- وزارت آموزش و پرورش شرایط و ضمانت اجرای قرارداد اجاره و فروش با موسسان را با رعایت ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1380- و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط تعیین می‌کند.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش نمونه قرارداد بیع و اجاره را با رعایت ماده (5) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- و قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی -مصوب 1395- و این آیین نامه، با درج شرایط فسخ قرارداد، سه ساله بودن مدت قرارداد اجاره، قید مسئولیت پرداخت هزینه‌های مصرفی آب، برق، گاز، تلفن، تعمیرات جزئی و تنظیفات و هر نوع هزینه‌ای که برای امکان انتفاع از مورد اجاره در طول مدت اجاره ضروری باشد، توسط مستأجر تهیه و تنظیم می‌کند.

ماده 8- وزارت آموزش و پرورش مجاز است صرفاً اراضی و ساختمان‌هایی را در قالب فروش و اجاره در طرح واگذای قرار دهد که سند مالکیت قطعی آنها به نام وزارت آموزش و پرورش یا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش بوده و در سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت شده باشد.

ماده 9- مؤسس حق تغییر نوع کاربری و استفاده غیرآموزشی از ملک واگذار شده خارج از چارچوب قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب 1395- را ندارد.

ماده 10- در صورتی که مؤسس طبق مفاد این آیین‌نامه و شرایط مندرج در قرارداد اقدام نکند آموزش و پرورش پس ازاخذ نظر شورای نظارت استان، می‌تواند در چارچوب قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

ماده 11- در صورت بروز اختلاف در تفسیر، اجرا یا ضمانت‌اجراهای قرارداد اعم از انتقال یا اجاره، موضوع اختلاف به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیئت وزیران به هیئت داوری مرکب از نمایندگان طرف‌های قرارداد و یک نفر داور سوم و در صورت عدم تراضی، یک حقوقدان به انتخاب کانون وکلای دادگستری محل و در صورت عدم وجود کانون، یک حقوقدان به انتخاب مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه محل، ارجاع خواهد شد. رأی هیئت یاد شده برای طرفین لازم‌الاجراء است.

ماده 12- مفاد این آیین‌نامه جزء لاینفک قراردادهای موضوع این آیین‌نامه است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام