کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه کشور

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و نیز تکمیل طرح های نیمه تمام خیرین (تصویب‌نامه شماره 33934/ت54690هـ مورخ 22/3/1397 هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 13/3/1397 به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره بند (ت) ماده (63) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

ب- خیرین مدرسه‌ساز: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی نسبت به کمک مالی (نقدی یا غیرنقدی) تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تحویل و اهدای آنها به وزارت آموزش و پرورش اقدام می‌کنند.

پ- طرح (پروژه): تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی نیمه تمامی که خیرین مدرسه‌ساز طی تفاهم‌نامه با ادارات آموزش و پرورش و سازمان و ادارات تابع اجرا می‌نمایند.

ت- کمک‌های تحقق‌یافته: هر نوع آورده مالی اعم از منقول و غیرمنقول خیرین مدرسه‌ساز.

ماده 2- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است طی سال‌های اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید.

الف- معادل کمک‌های تحقق یافته سال قبل خیرین مدرسه‌ساز، اعتبار لازم را جهت تکمیل طرح (پروژه‌)های نیمه‌تمام خیرین مدرسه‌ساز در بودجه سنواتی سازمان پیش‌بینی نماید.

تبصره- سازمان موظف است گزارش مربوط به کمک‌های تحقق‌یافته موضوع این آیین‌نامه را که با استفاده از گزارش مجامع خیرین مدرسه ساز تهیه می‌شود، بر اساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌کند، حداکثر تا پایان تیرماه هر سال پس از ارزیابی به سازمان مذکور ارسال نماید.

ب- اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق و عوارض قانونی متعلق به طرح (پروژه)هایی که صد در صد (100%) آن توسط خیرین مدرسه‌ساز اجرا شده است، نظیر عوارض شهرداری و حق انشعاب آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب را در بودجه سنواتی سازمان پیش‌بینی نماید.

پ- به منظور ترویج فرهنگ مشارکت خیرین و تأمین هزینه‌های برگزاری آیین‌های تکریم خیرین مدرسه‌ساز نظیر برگزاری جشنواره، همایش، انتشار کتاب و مجله و تهیه اقلام تبلیغاتی و فرهنگی، اعتباری معادل دو نیم درصد (2/5%) کمک‌های تحقق‌یافته خیرین را در بودجه هزینه‌ای سالانه سازمان پیش‌بینی نماید.

ماده 3- طرح (پروژه‌)هایی که حداقل سی‌درصد (30%) از منابع آنها توسط خیرین مدرسه‌ساز تأمین شده و به بهره‌برداری برسند، می‌توانند توسط خیرین مدرسه‌ساز نام‌گذاری شوند و تغییر نام آن بدون درخواست آنها یا وارثانشان امکان‌پذیر نیست.

تبصره- مدارسی که دارای هویت ملی، دینی و فرهنگی ویژه می‌باشند با تشخیص وزارت آموزش و پرورش از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام