کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

عدم ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه 11/710 مورخ 17/6/1394 وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احتساب مدرک تحصیلی بالاتر صرفاً برای یک بار در طول خدمت (دادنامه شماره 199 مورخ 14/9/96 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه 11/710 مورخ 17/6/1394 وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احتساب مدرک تحصیلی بالاتر صرفاً برای یک بار در طول خدمت (دادنامه شماره 199 مورخ 14/9/96 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/95/1475

دادنامه : 199

تاریخ: 14/9/96

* شاکی : آقای علی علمی فرزند محمد 

* طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

* مـوضوع خـواسته : ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه 11/710 مورخ 17/6/1394 

* متن مقرره مورد شکایت 

آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت سایر ضوابط قابل احتساب میباشد. 

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

1- براساس قانون اساسی و قوانین عادی ادامه تحصیل حق هر شخص می باشد و یکی از نتایج ادامه تحصیل برای اشخاص از جمله کارمندان دولت ، استفاده از مزایای مدرک اخذ شده می باشد.

2- تبصره مورد شکایت مغایر با دستور العمل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به شماره 43075/91/220 مورخ 24/11/1391 می باشد زیرا این دستورالعمل هیچ محدودیتی جهت اعمال مدرک تحصیلی ندارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت 

اولاً : براساس اصل 126 قانون اساسی «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد» بنابراین تعیین ساز و کارهای استخدامی توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تایید توسط رئیس جمهور اقدامی صحیح و قانونی و در حدود صلاحیت و اختیار تلقی می‌گردد. 

ثانیاً : مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت ماده 13 مصوبه شورای عالی اداری به شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 و بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. بنابراین اقدام در جهت صدور بخشنامه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات نبوده و مستند به مقررات مذکور صادر گردیده است و تقاضای رد دادخواست شاکی شده است 

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی 

با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/94 وزارت آموزش و پرورش که تبصره ذیل بند یک آن مورد شکایت شاکی قرار گرفته است به استناد بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادرگردیده و بخشنامه اخیرالذکر نیز به موجب دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نگردیده بنابراین تبصره مورد شکایت نیز به اتفاق نظر اعضای هیات تخصصی به جز یک نفر قابل ابطال تشخیص نگردیده و به استناد صدر بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می‌باشد.

سیـد کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام