کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

بخشنامه تبدیل وضعیت و استخدام ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱

بخشنامه تبدیل وضعیت و استخدام ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۲۸/۷۱۰ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان

سازمان/ سازمان/ معاونت/ مرکز/ اداره کل/ دفتر

دانشگاه فرهنگیان/ دانشگاه شهید رجایی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۰/۷۱۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ و ۳۳/۷۱۰ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ و در راستای اجرای بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع تبصره فوق، به پیوست بخشنامه شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور ایفاد و اعلام می‌دارد؛

تبدیل وضعیت و استخدام ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱

۱- در اجرای ماده ۴۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به شماره‌های ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰، ۶۹۴۰۵ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ و ۶۸۱۳۵ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس بخشنامه شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ سازمان مزبور با رعایت موارد مصرح در بخشنامه فوق‌الاشاره تنفیذ شده است.

۲- مدارک و شرایط متقاضیان با رعایت شرایط مندرج در بخشنامه‌های شماره ۲۰/۷۱۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ و ۳۳/۷۱۰ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ و منطبق با دستورالعمل‌های ابلاغی فوق‌الذکر، مشروط به اینکه در آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده، مورد بررسی قرار گیرد.

۳- بر اساس بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ حسب مورد تبدیل وضع یا استخدام رسمی نمایند.

۴- مشمولین ماده ۲۱ قانون خدمات رسانی به ایثارگران که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ که در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار بوده‌اند مشمول این قانون می‌گردند.

۵- شاغلین مدارس غیردولتی و همچنین نیروهای برون‌سپار طرف قرارداد که با مؤسس مراکز و مدارس غیردولتی همکاری می‌نمایند، مشمول بخشنامه مذکور نمی‌باشند.

۶- تبدیل وضعیت مشمولین به معنای ارتقاء جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد. بدیهی است تغییر نوع وظایف، پست سازمانی و شغل یا ارتقاء جایگاه شغلی آنان بعد از تبدیل وضعیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

۷- با توجه به مفاد مقررات مربوط، لازم است بخشنامه به کلیه پرسنل ذی‌نفع اطلاع‌رسانی گردد، چنانچه فرد مشمول این بخشنامه خواستار ادامه همکاری با دستگاه با وضعیت فعلی (عدم تبدیل وضعیت به استخدام رسمی) باشد، دستگاه اجرایی اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی را اخذ نموده یا اعلام کتبی به نامبردگان را به عنوان مستند عدم تبدیل وضع در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.

۸- اخذ شماره مستخدم برای تمامی مشمولین بند «و» با رعایت سایر مقررات از سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمندایران) بلامانع است. لازم است اسامی افراد در اکسل مربوطه تکمیل و به مرکز ارسال شده و در سامانه فوق الذکر در محل ثبت درخواست شماره مستخدم بدون کسر مجوز، در فرایند ۱۰۶۱ و ۱۰۶۲ ثبت گردد.

۹- به استناد بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی، مصوبه شماره ۷۵۸۰۴/ت۵۹۲۴۱هـ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۰ هیأت وزیران، رزمندگان جبهه مقاومت (مدافع حرم) مشروط به حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح نیز مشمول قوانین و مقررات حاکم بر رزمندگان هستند.

۱۰- رانندگانی که با عناوین قانونی مربوط در خدمت آموزش و پرورش بوده با رعایت مفاد قوانین و مقررات مربوط تبدیل وضعیت استخدامی خواهند شد و تغییر پست آنها جایز نمی‌باشد.

۱۱- به استناد بند (ب) سوال ۱۸ نامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی، در صورتی که دستگاه فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشد پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به ایثارگر تعلق می‌گیرد.

۱۲- خرید خدمات مشاوره موضوع متفاوت با جذب و بکارگیری نیروی انسانی می‌باشد و خرید خدمات مشاوره، بکارگیری نیروی انسانی محسوب نمی‌شود و از طرفی خرید خدمات مشاوره در اقسام و مصادیق گوناگون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱/۱/۱۳۸۸ هیأت وزیران) و سایر مقررات ذی‌ربط صورت می‌گیرد. بنابراین استخدام یا تبدیل وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت ندارد.

۱۳- به استناد ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی، تاریخ اجرای احکام رسمی نیروهای غیرآموزشی پس از تاریخ اعلام نظر گزینش و تأمین اعتبار می‌باشد. صدور احکام این دسته از افراد بعد از ثبت در سامانه کارمند ایران و اخذ کد مستخدم امکان پذیر خواهد بود.

۱۴- شرکت در دوره آموزشی بدو خدمت (بدون آنکه شرط استخدام باشد) الزامی بوده و به همین منظور لیست افراد بعد از بررسی و تأیید مدارک در قالب فرمت اکسل، (حداکثر تا یک ماه بعد از صدور بخشنامه) به این مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری ارسال گردد.

۱۵- به کارگیری نیروی انسانی جدید در آموزش و پرورش در قالب قراردادی، شرکتی، طرحی و غیره به جای نیروهایی که در اجرای بند «و» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به استخدام رسمی آموزش و پرورش درمی آیند، ممنوع است.

۱۶- در تبدیل وضعیت استخدامی مشمول قانون، تغییر وضعیت شغلی آنان، همانند سایر کارکنان منوط به رعایت شرایط احراز شغل از نظر رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی در مشاغل تخصصی (آموزشی و تربیتی) خواهد بود.

۱۷- با عنایت به اینکه اتحادیه انجمن‌های اسلامی، سازمان دانش آموزی، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، باشگاه دانش پژوهان، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، نهضت سوادآموزی، کانون پرورش فکری و نوجوانان، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سایر سازمان‌های وابسته که دارای شخصیت حقوقی مستقل یا هیأت امنایی هستند اجرای تکلیف قانونی فوق‌الذکر (تبدیل وضعیت و استخدام ایثارگران) مستقیماً متوجه خود آنها بوده و ارتباطی با وزارت آموزش و پرورش ندارد.

۱۸- نیروهای غیرآموزشی کلیه مراکز اعم از، آموزشی، رفاهی، ورزشی و درمانی با لحاظ ممنوعیت مقرر در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در صورتی که مطابق ماده ۱۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آئین نامه اجرایی آن با وصف وجود حکم خاص برای آموزش و پرورش و تنفیذ این قانون مطابق ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه و در چارچوب آیین نامه اجرایی آن اداره شوند با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی استانی و ذیحساب دستگاه مشمول بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشند. ضمناً چنانچه آن مراکز با استفاده از سازوکار قانونی ماده ۴۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ۱ مصوب ۱۳۸۴ به صورت خودگردان درآمد هزینه‌ای اداره می‌شوند و یا به بخش خصوصی یا غیردولتی واگذار شده‌اند از شمول بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خارج است.

۱۹- نیروهای پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی با لحاظ بند الف ماده ۴ و تبصره ماده ۳۶ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین بخشنامه شماره ۱۳۰۷۶۶ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۵ وزارتی، چنانچه نیروهای مورد نیاز دوره فوق الذکر در مناطق محروم و دوزبانه از طریق نیروهای قرارداد کار معین (با پست آموزگار در مدارس مناطق محروم با کد دولتی) و یا نیروهای خرید خدمات آموزشی (مشروط به دارا بودن مبنای قانونی و جواز صدور بخشنامه مذکور برای تأمین نیروی انسانی دوره‌های یاد شده) از طریق انعقاد قرارداد خرید خدمات آموزشی تأمین شده باشد مشمول بخشنامه فوق‌الذکر خواهند بود. بنابراین نیروهای پیش‌دبستانی مراکز غیردولتی (دارای مؤسس حقیقی یا حقوقی) که با رابطه استیجاری صرفاً از فضای آموزشی مدارس دولتی استفاده می‌کنند، مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.

۲۰- بر اساس بخشنامه شماره ۳۵۵۱۸ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور منضم به نامه شماره ۰۱۱۳۹/۸۵/۱/۲۲۱۶ مورخ ۲۹/۲/۱۴۰۱ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اداره ایثارگران در مورد تفویض اختیار امضاهای مجاز صدور گواهی جبهه به منظور تسهیل در انجام امور اداری و بهره‌مندی از تسهیلات، معافیت کسر خدمت، دوره ضرورت و سایر امتیازات قانونی مرتبط با رزمندگان از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۱ «فرمانده و یا جانشین انتظامی هر یک از استان‌های کشور» مجاز به امضای گواهی حضور در جبهه برای کارکنان واجد شرایط جهت ارائه به سازمان‌های نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور می‌باشد. لازم است در گواهی صادر شده، شروع و یا پایان خدمت نامبرده درجبهه‌های جنگ و کلمه داوطلبانه بودن ذکر شده باشد.

۲۱- مسئولیت حسن اجرایی دقیق مفاد بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و مفاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی در این خصوص، در اداره کل آموزش و پرورش استان، به عهده مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان می‌باشد.

سعید عسکری- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

مشاهده فایل ابلاغی بخشنامه

1 دیدگاه

  1. سلام و عرض ادب
    عذر میخام چرا بخشنامه‌ای در قبال تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات نمیاد خواهشاً رسیدگی کنید.
    ما فرزندان پدرانی هستیم ک در جنگ علیه حق بر باطل جانباز شده اند و خیلیاشون موجی شده اند و هم اکنون امیدشان ب ما هست تا کمک دستشون باشیم
    خواهشا حرف دل مارو بدونین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام