کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

عدم جواز پرداخت توأمان فوق‌العاده ایثارگری ماده 51 و ماده 68

عدم پرداخت توامان فوق‌العاده ایثارگری ماده 51 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 27/710 مورخ 7/7/1398 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پروش استان…

معاونت/ سازمان/ مرکز / کانون

دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 35/710 مورخ 18/10/1397، تصویر نامه‌های شماره 228752 مورخ 1/5/98 امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت و 152483 مورخ 28/3/1398 امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به پیوست ارسال و به آگاهی می‌رساند؛ امور حقوقی و قوانین سازمان مذکور به استناد رأی شماره 245 مورخ 29/.10/1395 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، پرداخت همزمان دو فوق‌العاده «فوق‌العاده ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق‌العاده ایثارگری بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری» را مجاز ندانسته و موضوع مطروحه نیز مورد تأکید دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. بنابراین، مستخدمین مشمول مراتب فوق، از تاریخ 2/10/1391 به بعد با درخواست شخصی خود صرفاً از یکی از امتیازات فوق‌الذکر بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان و رییس امور اداری خواهد بود.

علی الهیار ترکمن- معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

نامه شماره 228752 مورخ 1/5/1398

جناب آقای الهیار ترکمن

معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 65550/700 مورخ 22/4/1398 در خصوص پرداخت توأمان فوق‌العاده ایثارگری ماده (51) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و فوق‌العاده بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیوست تصویر نظر امور حقوقی و قوانین این سازمان به شماره 152483 مورخ 28/3/1398 در رابطه با رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 245 مورخ 29/10/1395 (پیوست) جهت اطلاع و اقدام مقتضیی ارسال می‌گردد.

همت‌علی شاهنظری- رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

نامه شماره 152483 مورخ 28/3/1398

جناب آقای شاهنظری

رییس محترم امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 78268 مورخ 22/2/1398 در ارتباط با نامه شماره 8835/11/4 مورخ 9/2/1398 سازمان ثبت احوال کشور در خصوص پرداخت توأمان فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اعلام می‌دارد:

همان‌طور که اعلام نموده‌اند مدارک و مستندات منضم به نامه مزبور پرداخت همزمان دو فوق‌العاده را مجاز ندانسته است.

محمدتقی نبیئی- رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور

مقررات مرتبط:

– عدم ابطال نامه دیوان محاسبات کشور موضوع: عدم وجاهت پرداخت توامان فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (51) قانون جامع ایثارگران و بند (2) ماده (68)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره 245 مورخ 29/10/1395 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

– دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده ایثارگری ماده (51) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (بخشنامه شماره 35/710 مورخ 18/10/1397 وزارت آموزش و پرورش)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام