آزمون تعیین صلاحیت
وزارت آموزش و پرورش

دستورالعمل تغییر رسته نیروهای خدماتی، اداری و مالی به آموزشی و فرهنگی و تغییر رشته شغلی کارکنان آموزشی و فرهنگی در سال ۱۴۰۴- ۱۴۰۳

دستورالعمل تغییر رسته نیروهای خدماتی، اداری و مالی به آموزشی و فرهنگی و تغییر رشته شغلی کارکنان آموزشی و فرهنگی در سال ۱۴۰۴- ۱۴۰۳

با سلام واحترام ؛

در راستای بهینه سازی ساماندهی نیروی انسانی مورد نیاز در دوره‌های تحصیلی مختلف و استفاده از دانش و تخصص جدید افراد و نیز ایجاد انگیزه جهت ادامه تحصیل همکاران در رشته‌های مورد نیاز آموزش وپرورش، “دستورالعمل تغییر رسته نیروهای خدماتی، اداری و مالی به آموزشی و فرهنگی و تغییر رشته شغلی کارکنان آموزشی و فرهنگی در سال ۱۴۰۴- ۱۴۰۳” به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. مدیران و روسای محترم ادارات آموزش و پرورش تدبیری اتخاذ نمایند که ضمن رعایت مفاد آن اطلاع‌رسانی لازم به عمل آید.

دستورالعمل تغییر رسته نیروهای خدماتی، اداری و مالی به آموزشی و فرهنگی و تغییر رشته شغلی کارکنان آموزشی و فرهنگی در سال ۱۴۰۴- ۱۴۰۳

اهداف:

الف) تعدیل نیروی انسانی و ساماندهی بهینه نیروی انسانی.

ب) استفاده از تخصص جدید افراد و بهره مندی از مزایای مدرک تحصیلی جدید.

الف) تعریف

تغییر رسته و رشته شغلی به معنی جابجایی نوع خدمت افراد بین گروه‌های ذیل می باشد:

جدول ۱) گروه‌های شغلی

گروه‌ها شرایط احراز
۱- آموزگاری (ابتدایی- استثنایی) برابر بخشنامه طرح طبقه بندی مشاغل به شماره ۱۱/۷۱۰ تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۴
۲- دبیری
۳- هنرآموز
۴- مربی امور تربیتی- مشاوره- مراقب سلامت
۵- اداری مالی
۶- خدماتی

ب) شرایط و ضوابط

۱- صرفا دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می توانند متقاضی تغییر رسته یا رشته شغلی باشند.

۲- افراد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم آموزش ابتدایی و یا گرایش‌های علوم تربیتی می‌توانند متقاضی تغییر رسته یا رشته شغلی به آموزگاری عشایری باشند.

۳- فرآیند تغییر رسته یا رشته شغلی، خاص پرسنل شاغل رسمی و پیمانی بوده، لذا پذیرش تقاضای نیروهایی که در وضعیت استخدامی آزمایشی، قراردادی و… می باشند امکان پذیر نمی‌باشد.

۴- کارکنان خدماتی (رسمی یا پیمانی) که در سنوات گذشته استخدام گردیده و دارای تعهد خاص خدمتی می باشند صرفا درصورت سپری شدن ایام تعهد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ و با رعایت سایر ضوابط این شیوه نامه مجاز به ارائه تقاضای تغییر رسته یا رشته شغلی می باشد .

۵- افرادی که دارای تعهد خاص می باشند (نظیر منتقل شدگان به شرط تدریس در مقطع ابتدایی، طرح مهر آفرین و…) تا پایان مدت تعهد خدمت آنان در رسته یا رشته شغلی مربوطه، نمی‌توانند متقاضی تغییر رسته یا رشته شغلی باشند.

۶- کسانی که در سنوات گذشته مشمول تغییر رسته یا رشته شغلی گردیده و حکم آنها صادر شده است، تا ۱سال مجاز به ارائه تقاضای تغییر رسته یا رشته شغلی نمی باشند.

۷- کسانی که در سنوات گذشته مشمول تغییر رسته یا رشته شغلی گردیده‌اند تا ۱سال مجاز به شرکت درفرآیند نقل و انتقالات (داخل وخارج استان) نمی‌باشند.

نکته: همکارانی که همزمان در فرآیند تغییر رسته یا رشته شغلی / نقل و انتقالات (داخل وخارج استان) جهت سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳ پذیرفته می‌گردند می بایست از یک فرآیند فوق انصراف داده در غیر اینصورت به تشخیص اداره کل یکی از درخواست های آنان لغو می گردد.

۸- تمامی کسانی که در سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳ با تغییر رسته یا رشته شغلی آنها موافقت می شود در هنگام سازماندهی داخلی در دوره تحصیلی جدید برابر امتیاز مکتسبه جدید، همانند سایر همکاران سازماندهی خواهند شد.

۹- حداقل سنوات جهت تغییر رسته یا رشته شغلی، ۵ سال سابقه تجربی می باشد.

۱۰- شرط موافقت نهایی با تغییر رسته یا رشته شغلی، رعایت بخشنامه شماره ۲۳۲/۷۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ تغییر رسته شغلی وزارت متبوع و عدم نیاز به رسته شغلی فرد و نیاز به رسته مورد موافقت با در نظر گرفتن جنسیت (اعلام نظر توسط طرح و برنامه اداره کل)، موافقت کارگروه استان و قبولی در مصاحبه تخصصی و مصاحبه عمومی (گزینش) اداره کل می باشد.

۱۱- مصاحبه تحصصی شامل: ارائه طرح درس- تدریس موضوع مربوطه توسط ارزیاب- ایفای نقش و شرکت در بحث گروهی است که توسط گروه‌های آموزشی استان انجام می گیرد.

۱۲- تیم مصاحبه کننده شامل؛ نماینده اداره مشاوره، دو نفر نماینده گرو‌ه‌های آموزشی مقطع تحصیلی مربوطه به عنوان ارزیاب، نماینده امور اداری، نماینده حراست و نماینده اداره ارزیابی عملکرد می‌باشد که حضور تمامی این افراد در جلسه مصاحبه تخصصی الزامی می باشد.

۱۳- زمان انجام فرآیند تغییر رسته و رشته شغلی در هر سال یک بار و تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید می باشد.

۱۴- انجام گزینش افراد منوط به داشتن برگه قبولی در مصاحبه تخصصی توسط گروه‌های آموزشی استان و اعلام نیاز توسط معاونت طرح و برنامه استان می باشد.

۱۵- صدور حکم افرادی که رسته یا رشته شغلی آنان تغییر می یابد منوط به بکارگیری و دریافت ابلاغ در واحدهای آموزشی می باشد.

ج) تبصره

– در شرایط مساوی و وجود محدودیت درموافقت با متقاضیان، با نظر کارگروه توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان، اولویت با خانواده شاهد، ایثارگران، جانبازان وآزادگان عزیز می باشد.

– جابجایی نیرو بین مدارس عادی و استثنایی (دریک دوره تحصیلی ودر یک اداره) بجز نیروهایی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با استثنایی (گرایش کودکان استثنایی) هستند و بجز آموزگاران دوره ابتدایی، نیازمند مراحل تغییر رسته یارشته شغلی نبوده و صرفا با هماهنگی مقاطع آموزشی، پرورشی وتربیت بدنی ادارات، موافقت آموزش وپرورش استثنایی استان و اداره کل آموزش پرورش استان ایلام انجام پذیر خواهد بود.

جدول ۲) زمان‌بندی اجرای شیوه نامه تغییر رسته یا رشته شغلی سال ۱۴۰۴ -۱۴۰۳

عنوان زمان اجرا
ارسال دستورالعمل تغییر سمت سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ به آموزشگاه‌ها و اطلاع رسانی همکاران توسط مدیر آموزشگاه ۱۷/۱۲/۱۴۰۳
ثبت تقاضا توسط همکاران همراه با تحویل مدارک لازم به کارشناسی امور اداری و تشکیلات شهرستان‌ها و مناطق ۱۵/۰۱/۱۴۰۳ تا ۳۰/۰۱/۱۴۰۳
بررسی تقاضاها توسط کمیته توسعه مدیریت شهرستان‌ها و مناطق و ارسال به اداره کل ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ تا ۱۵/۰۲/۱۴۰۳
اعلام نظر توسط کارگروه توسعه مدیریت استان با توجه به جداول نیاز و عدم نیاز معاونت طرح و برنامه استان و معرفی تأییدشدگان جهت انجام مصاحبه تخصصی به گروه‌های آموزشی ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ تا ۱۵/۰۳/۱۴۰۳
معرفی قبول شدگان مصاحبه تخصصی به گزینش بعد از قبولی در مصاحبه تخصصی
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام