کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور

طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (مشاغل اختصاصی وزارت آموزش و پرورش)

همچنین ببینید:

آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور

دستورالعمل ميزان ساعت تدريس هفتگي شاغلين مشاغل طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور

طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور

عنوان شغل: آموزگار

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام فعالیت‌های آموزشی و پرورشی را در دوره دبستان و در صورت لزوم حسب مقررات موضوعه قبل از دبستان عهده‌دار می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیتها:

وظایف آموزشی:

– برنامه‌ریزی و تدریس موظف هفتگی طبق برنامه و براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش.

– سنجش و ارزشیابی با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای مختلف به منظور تعیین و تشخیص وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و ارائه نتایج به دانش‌آموزان و ذینفعان.

– استفاده و بهره‌گیری از وسایل و تجهیزات آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری.

– تعیین تکالیف و فعالیت‌های مناسب و موثر به منظور تعمیق یادگیری دانش‌آموزان در محیط مدرسه و خارج از آن.

– تلاش مستمر در جهت ارتقاء صلاحیت‌ها و مهارت‌های شغلی- حرفهای با استفاده از شیوه‌های مختلف.

– شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط با شغل مورد تصدی.

– تهیه و ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس مصوبات وزارت آموزش و پرورش.

– ایجاد فضای مشارکت و فعالیت گروهی به منظور ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانش‌آموزان.

– رسیدگی به وضعیت حضور و غیاب دانش‌آموزان.

– شرکت در جلسات گروه آموزشی و شورای معلمان به منظور همکاری با مدیریت واحد آموزشی، تبادل نظر با همکاران،

اخذ تجربیات ایشان و ارائه پیشنهادهای مفید و راه‌حل‌های کاربردی.

– همکاری با دیگر معلمان به منظور ارتقای سطح کیفی آموزشی، تربیتی ، بهداشتی، … واحد آموزشی.

– طراحی آموزشی متناسب با برنامه‌ریزی مربوطه و ویژگی‌های فراگیران.

– آموزش شیوه‌های صحیح یادگیری به دانش‌آموزان.

– توجه به دانش‌آموزان خاص با نیازهای ویژه.

– استفاده مناسب از آزمون‌ها و ارزشیابی‌های پیوسته به منظور آگاهی دانش‌آموزان از وضعیت تحصیلی خود.

– بهره‌گیری از وسایل کمک آموزشی و فنآوریهای نوین در انجام وظایف.

– پیش بینی و ارائه تکالیف متنوع به منظور تعمیق و تثبیت آموخته‌ها دانش‌آموزان.

– همکاری با مدیر واحد آموزشی در تنظیم و اجرای برنامه‌های درسی و آموزشی و پرورشی.

– تعامل و همفکری با معلمان از طریق شرکت در جلسات گروه‌های درسی.

– مدیریت کلاس درس با جلب مشارکت فعال دانش‌آموزان.

 

وظایف پرورشی:

– تشویق و ترغیب دانش‌آموزان به انجام کارهای گروهی و جمعی و زمینه‌سازی لازم در این خصوص.

– آشنا سازی دانش آموزان با مفاهیم و آموزه‌های دینی و اخلاقی.

– شناخت و پرورش استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان و زمینه‌سازی بروز تواناییهای آنان در زمینههای مختلف.

– ارائه الگوهای مناسب رفتاری و ارزشی برای هدایت دانش‌آموزان به منظور کسب فضایل اخلاقی.

– تعامل اثربخش و سازنده با اولیاء دانش‌آموزان به منظور پیشبرد وضعیت تحصیلی و اخلاقی دانش‌آموزان.

– تلاش در جهت شناسایی و حل نابهنجاریهای رفتاری و نارساییهای اخلاقی دانش‌آموزان و همکاری با مربی امور تربیتی و مشاور تحصیلی در این زمینه.

– توجه به همه دانش‌آموزان و برقراری ارتباط و مناسبات مفید با آنان.

 

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات:

الف) گواهینامه لیسانس، فوق‌لیسانس، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی آموزش ابتدایی و روانشناسی (همه گرایش‌ها)، روانشناسی شخصیت، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی بالینی، سنجش و اندازه‌گیری(روان سنجی) سنجش- اندازه گیری، دبیر امور تربیتی، روانشناسی عمومی، امور فرهنگی، مشاوره، فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه‌ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی و مطالعات خانواده .

ب) در مناطقی که امکان جذب دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وجود ندارد با طی دوره آموزشی موردنیاز حداقل سطح مدرک تحصیلی مذکور، با تایید وزیر آموزش و پرورش به کاردانی کاهش مییابد.

2- مهارت:

– توانایی بکارگیری مبانی تربیت اسلامی در پرورش دینی دانش آموزان

– توانایی مدیریت کلاس درس و فعالیت‌های پرورشی

– آشنایی با روش‌ها و فنون تدریس

– توانایی استفاده از وسایل کمک آموزشی

– توانایی بهره‌گیری از رایانه و نرم افزارهای آموزشی مربوط

3- دوره‌های آموزشی:

– روش تدریس و بررسی کتابهای فارسی

– روش تدریس و بررسی کتابهای ریاضی

– روش تدریس و بررسی کتابهای دینی

– روش تدریس قرآن

– روش تدریس و بررسی کتابهای تعلیمات اجتماعی

– روش تدریس و بررسی کتابهای علوم تجربی

– روش آموزش هنر

– املاء و انشاء فارسی

– روانشناسی تربیتی

– روش‌ها و فنون تدریس

– اندازه‌گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی

– طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی

– روخوانی و روانخوانی قرآن

– آموزش و توسعه فرهنگ نماز

– پرورش حس مذهبی کودکان

– اصول ایمنی و کمک‌های اولیه

 آن دسته از افرادی که دوره‌های آموزشی فوق را در دوران تحصیلات دانشگاهی طی کردند از طی دوره مربوط معاف

می‌باشند.

4- سایر عوامل مؤثر :

معیارها و استانداردها به عنوان قابلیت های لازم برای شغل معلمی

1- حوزه شناخت

– آشنایی با اصول روان شناسی تربیتی، خلاقیت، ارتباط

– آشنایی با فنآوری های نوین آموزشی

– آشنایی با اصول و روش های تربیت اسلامی

2- حوزه اجتماعی و ارتباطی

– برخورداری از آراستگی ظاهر و جاذبه‌های مطلوب شخصیتی و داشتن سلامت جسمانی و قد مناسب

– بهره‌مندی از قدرت ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی

– بهره‌مندی از سلامت کلام و گویش روان

– برخورداری از قدرت رهبری و مدیریت گروهی

3-حوزه عاطفی و روانی

– برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی

– برخورداری از اعتماد به نفس کافی و احساس خود ارزشمندی قوی

– برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قوی در تلاش و کارکردن با دانش‌آموزان

– برخورداری از شخصیت مناسب با آمیزه ای از عطوفت، محبت، منطق و استواری

4-حوزه اعتقادی و اخلاقی

– بهره‌مندی از بینش دینی

– تعهد و تقیّد به ارزشهای دینی و معیارهای اخلاقی

– متعهد بودن به جلوه‌های مطلوب اخلاقی همچون صبوری، صداقت، شجاعت و گذشت

 

 

عنوان شغل: دبیر (راهنمایی یا سه سال اول دبیرستان)

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها به طور تمام وقت انجام فعالیت‌های آموزشی و پرورشی را در واحدهای آموزشی مربوط عهده‌دار می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

 

نمونه وظایف و مسؤولیت‌ها:

وظایف آموزشی:

– تدریس موظف هفتگی طبق برنامه و براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش.

– انجام مطالعات و پژوهشهای متناسب با وظایف شغلی به منظور ارتقای کیفیت آموزش و تدریس.

– راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و آشنا نمودن آنها با رشته‌های مختلف تحصیلی.

– طراحی آموزشی متناسب با برنامه‌ریزی مربوطه و ویژگی‌های فراگیران.

– آموزش شیوه‌های صحیح یادگیری به دانش‌آموزان.

– توجه به دانش‌آموزان خاص با نیازهای ویژه.

– استفاده مناسب از آزمون‌ها و ارزشیابی‌های پیوسته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با پیشرفتهای خود.

– بهره‌گیری از وسایل کمک آموزشی و فنآوریهای نوین در انجام وظایف.

– پیش بینی و ارائه تکالیف متنوع به منظور تعمیق و تثبیت آموخته‌ها دانش‌آموزان.

– همکاری با مدیر واحد آموزشی در تنظیم و اجرای برنامه‌های درسی و آموزشی.

– تعامل و همفکری با معلمان از طریق شرکت در جلسات گروه‌های درسی.

وظایف پرورشی:

– برقراری ارتباط مناسب با دانش‌آموزان و اثرگذاری بر آنان به منظور ارتقای توانمندیهای آنان.

– تقویت روحیه مسئولیت پذیری دانش آموزان و دادن مسئولیت های مناسب به آنان.

– آشنا نمودن دانش آموزان با فرایض دینی و اعتقادات مذهبی.

– ارائه الگوهای رفتاری و ارزشی مناسب برای هدایت دانش‌آموزان در کسب فضایل اخلاقی.

– زمینه‌سازی برای بروز استعدادهای دانش‌آموزان در زمینه رشته های تحصیلی مختلف.

– تعامل و تماس با اولیاء دانش‌آموزان در خصوص وضعیت تحصیلی آنان و اتخاذ تدابیرمناسب به منظور پیشبرد وضعیت تحصیلی و اخلاقی آنها.

– تلاش در جهت شناسایی و حل نابهنجاریهای رفتاری و نابسامانیهای اخلاقی دانش‌آموزان و همکاری با مربی امور تربیتی و مشاور تحصیلی در این زمینه.

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات:

الف) گواهینامه لیسانس، فوق‌لیسانس، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی گروه‌های درسی برای تدریس در هریک از دروس به شرح جدول زیر:

ردیف درس رشته‌های تحصیلی مطلوب

1 علوم تجربی رشته‌های مطلوب گروه شیمی، فیزیک و علوم زیستی و بهداشتی

2 ریاضی رشته‌های مطلوب گروه ریاضیات

3 هنر رشته‌های مطلوب گروه هنر

4 زبان انگلیسی رشته‌های مطلوب گروه زبان و ادبیات انگلیسی

5 تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایش‌ها)، تربیت بدنی و علوم ورزشی-  فیزیولوژی ورزش، تربیت بدنی و علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی – برنامه ریزی تربیت بدنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزش همگانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی-  مدیریت ورزش قهرمانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی- علم تمرین، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تربیت بدنی جانبازان و معلولین، علوم ورزشی، تربیت بدنی، معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی-حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

6 معارف اسلامی و پرورشی رشته‌های مطلوب گروه معارف اسلامی و رشته تحصیلی امور تربیتی

7 ادبیات فارسی رشته‌های مطلوب گروه زبان و ادبیات فارسی

8 علوم اجتماعی رشته‌های مطلوب گروه‌های تاریخ و مطالعات اجتماعی و جغرافیا

9 حرفه و فن رشته‌های مطلوب گروه فیزیک

10 عربی الهیات و معارف اسلامی و زبان و ادبیات عرب

ب) در مناطقی که نیروی انسانی واجد شرایط به تعداد کافی به ترتیب مذکور در متن فوق، متناسب با رشته وجود ندارد با تأیید

وزیر آموزش و پرورش سطح حداقل تحصیلات، کاردانی در رشته مربوط و دوره آموزشی تعیین میشود.

توضیح : پس از اتمام ساختار دورهی راهنمایی و ایجاد دورهی سه سال اول دبیرستان عناوین شاغلین دوره مزبور، دبیر خواهد بود. 

2- مهارت:

– آشنایی با روش‌ها و فنون تدریس و توانایی تدریس دروس تخصصی

– توانایی استفاده از وسایل کمک آموزشی

– توانایی اداره کلاس درس و شناخت دانش‌آموزان و هدایت استعدادهای آنان

 

3- دوره‌های آموزشی:

– روش تدریس و بررسی کتابهای درسی مربوط

– روانشناسی تربیتی

– روش‌ها و فنون تدریس

– اندازه‌گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی

– طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی

– مبانی تربیت اسلامی

– روخوانی و روانخوانی قرآن

– آموزش و توسعه فرهنگ نماز

– اصول ایمنی و کمک‌های اولیه

 آن دسته از افرادی که دوره‌های آموزشی فوق را در دوران تحصیلات دانشگاهی طی کرده‌اند از طی دوره مربوط معاف می‌باشند.

 

4- سایر عوامل مؤثر :

معیارها و استانداردها به عنوان قابلیتهای لازم برای شغل معلمی

1- حوزه شناخت

– آشنایی با اصول روان شناسی تربیتی، خلاقیت، ارتباط

– آشنایی با فنآوریهای نوین آموزشی

– آشنایی با اصول و روش های تربیت اسلامی

2- حوزه اجتماعی و ارتباطی

– برخورداری از آراستگی ظاهر و جاذبه‌های مطلوب شخصیتی، داشتن سلامت جسمانی و قد مناسب

– بهره‌مندی از قدرت ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی

– بهره‌مندی از سلامت کلام و گویش روان

– برخورداری از قدرت رهبری و مدیریت گروهی

3- حوزه عاطفی و روانی

– برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی

– برخورداری از اعتماد به نفس کافی و احساس خود ارزشمندی قوی

– برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قوی در تلاش و کارکردن با دانش‌آموزان

– برخورداری از شخصیت مناسب با آمیزهای از عطوفت، محبت، منطق و استواری

4- حوزه اعتقادی و اخلاقی

– بهره‌مندی از بینش دینی

– تعهد و تقیّد به ارزشهای دینی و معیارهای اخلاقی

– متعهد بودن به جلوه‌های مطلوب اخلاقی همچون صبوری، صداقت، شجاعت و گذشت

 

عنوان شغل: دبیر (سه سال دوم)

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها به طور تمام وقت انجام فعالیت‌های آموزشی و پرورشی را در واحدهای آموزشی مربوط عهده‌دار می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

وظایف آموزشی:

– تدریس موظف هفتگی طبق برنامه و براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش.

– رسیدگی به حضور و غیاب دانش‌آموزان و کوشش در جهت رفع مشکلات آنان.

– انجام مطالعات و پژوهشهای متناسب با وظایف شغلی به منظور ارتقای کیفیت آموزش و تدریس.

– راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و آشنا نمودن آنها با رشته‌های مختلف تحصیلی.

– تهیه طرح درس با اتخاذ روش‌ها و فنون نوین آموزشی جهت تفهیم دروس.

– بهره‌گیری از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی نوین جهت تدریس.

– تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و آماده سازی ایشان برای شرکت در آزمون‌های سراسری.

– تعیین تمرینهای مناسب و مؤثر متناسب با سطح تحصیلی و آموزشی دانش‌آموزان.

– شرکت در گروه‌های آموزشی و جلسات دبیران واحد آموزشی به منظور همکاری با مدیریت واحد آموزشی، اجرای ضوابط،

استفاده از تجربیات دیگر همکاران و ارائه طرحها و پیشنهاد های اجرایی جدید.

– همکاری با دبیران واحد آموزشی به منظور ارتقای سطح کیفی، آموزشی، تربیتی و…

– انجام ارزشیابی‌های مستمر از وضعیت درسی دانش‌آموزان.

– طراحی آموزشی متناسب با برنامه‌ریزی مربوطه و ویژگی‌های فراگیران.

– آموزش شیوه‌های صحیح یادگیری به دانش‌آموزان.

– توجه به دانش‌آموزان خاص با نیازهای ویژه.

– استفاده مناسب از آزمون‌ها و ارزشیابی‌های پیوسته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با پیشرفتهای خود.

– بهره‌گیری از وسایل کمک آموزشی و فنآوریهای نوین در انجام وظایف.

– پیش بینی و ارائه تکالیف متنوع به منظور تعمیق و تثبیت آموخته‌ها دانش‌آموزان.

– همکاری با مدیر واحد آموزشی در تنظیم و اجرای برنامه‌های درسی و آموزشی.

– تعامل و همفکری با معلمان از طریق شرکت در جلسات گروه‌های درسی.

 

وظایف پرورشی:

– برقراری ارتباط مناسب با دانش‌آموزان و اثرگذاری بر آنان به منظور ارتقای توانمندیهای آنان.

– تقویت روحیه مسئولیتپذیری دانش‌آموزان و دادن مسئولیتهای مناسب به آنان.

– آشنا نمودن دانش‌آموزان با فرایض دینی و اعتقادات مذهبی.

– ارائه الگوهای رفتاری و ارزشی مناسب برای هدایت دانش‌آموزان در کسب فضایل اخلاقی.

– فراهم نمودن زمینه لازم برای بروز استعدادهای دانش‌آموزان در رشته های تحصیلی مختلف.

– تعامل وتماس با اولیای دانش‌آموزان درخصوص وضعیت تحصیلی آنان و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور پیشبرد وضعیت

تحصیلی و اخلاقی آنها.

– تلاش در جهت شناسایی و حل نابهنجاریهای رفتاری و نابسامانیهای اخلاقی دانش‌آموزان وهمکاری با مربی امورتربیتی و مشاور تحصیلی در این زمینه.

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه لیسانس، فوق‌لیسانس، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی گروه‌های درسی 14گانه جدول زیر:

ردیف گروه درسی رشته‌های مطلوب

1 اقتصاد علوم اقتصادی (کلیه گرایش‌ها)، برنامه‌ریزی سیستمهای اقتصادی

2 تاریخ و مطالعات اجتماعی

علوم اجتماعی(کلیه گرایش‌ها) ،جمعیت شناسی ، مردم شناسی ، پژوهشی علوم اجتماعی، تاریخ (کلیه گرایش‌ها)، علوم سیاسی، جامعهشناسی(کلیه گرایش‌ها)، علوم سیاسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، تاریخ انقلاب اسلامی

3 تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایش‌ها)، تربیت بدنی و علوم ورزشی-  فیزیولوژی ورزش، تربیت بدنی و علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی – برنامه ریزی تربیت بدنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزش همگانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزش قهرمانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی- علم تمرین، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تربیت بدنی جانبازان و معلولین، علوم ورزشی، تربیت بدنی، معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی-حرکات اصلاحی و

آسیب شناسی جغرافیای طبیعی و انسانی (کلیه گرایش‌ها)، جغرافیای نظامی، جغرافیای سیاسی، 

4 جغرافیا

جغرافیای طبیعی (کلیه گرایش‌ها)، ژئوفیزیک(کلیه گرایش‌ها)، زمین شناسی، علوم زمین مهندسی شیمی (کلیه گرایش‌ها)، شیمی، مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری،

5 شیمی

مهندسی شیمی- صنایع غذایی

6 روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی (همه گرایش‌ها)، روانشناسی عمومی، علوم تربیتی (کلیه گرایش‌ها)، مشاوره و راهنمایی، امور فرهنگی(کلیه گرایش‌ها)، مشاوره، روانشناسی بالینی، روانشناسی شخصیت، سنجش و اندازه‌گیری ( روانسنجی) ،سنجش- اندازه گیری و روانشناسی تربیتی

7 ریاضیات

آمار ریاضی، ریاضی، ریاضی کاربردی، آموزش ریاضی، علوم کامپیوتر، آمار، آمار اقتصادی اجتماعی، مهندسی کامپیوتر – معماری سیستمهای کامپیوتری، آمار بیمه، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک، معماری کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش‌ها)

8 زبان و ادبیات انگلیسی آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی

9 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی-آموزش زبان و ادبیات فارسی 

10 علوم زیستی و بهداشتی

زیست شناسی (کلیه گرایش‌ها) ، علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی اقیانوسی، بیوشیمی، زیست شناسی- گیاه شناسی، زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری، زیست شناسی- میکروبیولوژی ، زیست شناسی-  سلولی و تکوینی گیاهی، زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی- سیستماتیک گیاه، زیست شناسی-سلولی ملکولی، زیست شناسی-ژنتیک ملکولی،علومجانوریگرایشتکوینی،علومجانوری گرایشفیزیولوژی جانوری،آموزش علوم تجربی

11 فیزیک

فیزیک، مهندسی برق- قدرت، مهندسی مکانیک-ساخت و تولید ،مهندسی مکانیک، مهندسی برق-مخابرات، مهندسی برق-کنترل، مهندسی برق-الکترونیک، مهندسی مواد، سرامیک، مهندسی مواد، خوردگی و حفاظت مواد، مهندسی مواد-جوشکاری، مهندسی مواد- شکل دادن فلزات، مهندسی مواد – استخراج فلزات ، مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد،

12 معارف اسلامی

زبان و ادبیات عرب، معارف اسلامی و تبلیغ، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، الهیات و معارف اسلامی (کلیه گرایش‌ها)، علوم اسلامی (کلیه گرایش‌ها)، علوم قرآنی، فلسفه، کلام، علوم اسلامی رضوی، مدرسی معارف اسلامی، مدرسی الهیات و معارف اسلامی

13 هنر معماری، طراحی صنعتی، نقاشی، تصویر سازی، ارتباط تصویری، معماری منظر کلیه رشته‌های تحصیلی در مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر با گذراندن 120 ساعت دوره 14 علوم دفاعی آموزشی ضمن خدمت و یا داشتن کارت مربیگری بسیج کشور

2- مهارت:

– توانایی تدریس دروس تخصصی مربوط، مدیریت کلاس درس، آشنایی با روش‌ها و فنون تدریس

– توانایی بکارگیری و استفاده از وسایل کمک آموزشی

3- دوره های آموزشی:-  شناخت دانش‌آموزان و هدایت استعدادهای آنان

– روش تدریس و بررسی کتابهای درسی مربوط

– روانشناسی تربیتی

– روش‌ها و فنون تدریس

– اندازه‌گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی

– طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی

– مبانی تربیت اسلامی

– روخوانی و روانخوانی قرآن

– آموزش و توسعه فرهنگ نماز

– اصول ایمنی و کمک‌های اولیه

 آن دسته از افرادی که دوره‌های آموزشی فوق را در دوران تحصیلات دانشگاهی طی کرده‌اند از طی دوره مربوط معاف می‌باشند. 

4- سایر عوامل مؤثر :

معیارها و استانداردها به عنوان قابلیتهای لازم برای شغل معلمی

1- حوزه شناخت

– آشنایی با اصول روان شناسی تربیتی، خلاقیت، ارتباط

– آشنایی با فنآوری های نوین آموزشی

– آشنایی با اصول و روش های تربیت اسلامی

– مدیریت کلاس

 

2- حوزه اجتماعی و ارتباطی

– برخورداری از آراستگی ظاهر و جاذبه‌های مطلوب شخصیتی، داشتن سلامت جسمانی و قد مناسب

– بهره‌مندی از قدرت ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی

– بهره‌مندی از سلامت کلام و گویش روان

– برخورداری از قدرت رهبری و مدیریت گروهی

 

3- حوزه عاطفی و روانی

– برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی

– برخورداری از اعتماد به نفس کافی و احساس خود ارزشمندی قوی

– برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قوی در تلاش و کارکردن با دانش‌آموزان

– برخورداری از شخصیت مناسب با آمیزهای از عطوفت، محبت، منطق و استواری

 

4- حوزه اعتقادی و اخلاقی

– بهره‌مندی از بینش دینی

– تعهد و تقیّد به ارزشهای دینی و معیارهای اخلاقی

– متعهد بودن به جلوه‌های مطلوب اخلاقی همچون صبوری، صداقت، شجاعت و گذشت

 

عنوان شغل: مشاور واحد آموزشی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها در واحدهای آموزشی تحت نظارت کلی و زیرنظر مدیر واحد آموزشی مربوط، انجام وظایف امور مشاوره، آموزش دروس مربوط و راهنمایی و مشاوره تحصیلی و رفتاری، هدایت تحصیلی ، بهداشت روان دانش‌آموزان و بررسی و مطالعه و تحقیق در این ارتباط را عهده‌دار می باشند.

توضیح: به ازاء هر 12 نفر دانش آموز یک ساعت خدمات راهنمایی و مشاوره برقرار خواهد شد(به ازاء حداقل 360 دانشآموز یک نفر مشاور تمام وقت منظور میگردد.)

 

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

وظایف آموزشی:

– تدریس واحدهای درسی که براساس ضوابط بر عهده مشاور می‌باشد از جمله دروس برنامه‌ریزی تحصیلی، شغلی و مهارت‌های زندگی.

– تهیه طرح درس و اتخاذ فنون و روش‌ها و تکنیکهای نوین آموزشی جهت تفهیم دروس.

– تلاش مستمر در جهت کسب مهارت‌های مربوط به شغل و توسعه و روزآمد نمودن دانستههای شغلی و ارتقاء معلومات تخصصی از طریق مطالعه و شرکت در دوره‌های آموزشی.

– شرکت در جلسات و دوره‌های آموزشی و توجیهی هستهها ومراکز مشاوره، انجمنها، شوراهای واحد آموزشی ذیربط جهت ارتقاء و هماهنگ ساختن فعالیت‌ها.

– همکاری و تعامل با سایر همکاران و مسئوولین واحد آموزشی.

– طراحی آموزشی متناسب با برنامه‌ریزی مربوطه و ویژگی‌های فراگیران.

– آموزش شیوه‌های صحیح یادگیری به دانش‌آموزان.

– توجه به دانش‌آموزان خاص با نیازهای ویژه.

– استفاده مناسب از آزمون‌ها و ارزشیابی‌های پیوسته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با پیشرفتهای خود.

– بهره‌گیری از وسایل کمک آموزشی و فنآوریهای نوین در انجام وظایف.

– پیش بینی و ارائه تکالیف متنوع به منظور تعمیق و تثبیت آموخته‌ها دانش‌آموزان.

– همکاری با مدیر واحد آموزشی در تنظیم و اجرای برنامه‌های درسی و آموزشی.

– تعامل و هم فکری با معلمان از طریق شرکت در جلسات گروه‌های درسی.

 

وظایف پرورشی:

– برگزاری جلسات مشاوره گروهی و فردی با اولیای دانش آموزان به منظور تبیین مسایل و مشکلات آنان در زمینههای مختلف روحی و روانی، خانوادگی و تحصیلی.

– تهیه گزارشات مستمر از وضعیت تحصیلی و روحی و روانی دانش‌آموزان و ارائه به مدیریت و اولیاء دانش‌آموزان.

– تلاش در جهت کسب مهارت‌های نحوه برقراری ارتباط و ایجاد اعتماد در دانش‌آموزان.

– شناخت و پرورش استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان و زمینه‌سازی جهت بروز تواناییهای آنان در زمینههای مختلف.

– انجام مصاحبه مشاورهای با دانش آموزان و هنرآموزان به منظور رشد و ارتقاء مهارت‌های تحصیلی و راهنمایی آنان در انتخاب رشته تحصیلی متناسب با شرایط و امکانات فردی و محیطی.

– مطالعه و بررسی وضعیت دانش‌آموزان و هنرآموزان با استفاده از عملکرد تحصیلی وپرونده تحصیلی آنان و ارتباط با سایر عوامل آموزشی و پرورشی واحد آموزشی مربوط.

– انجام مشاوره با دانش‌آموزان به منظور تبیین مشکلات روحی، روانی، خانوادگی و تحصیلی آنان و ارائه راهنماییهای لازم

در این زمینه و ارجاع به مراکز مخصوص در موارد خاص.

 

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه لیسانس، فوق‌لیسانس، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی گروه روانشناسی وعلوم تربیتی

 

2- مهارت:

– توانایی تدریس دروس تخصصی مربوط، مدیریت کلاس درس، آشنایی با روش‌ها و فنون تدریس

– توانایی برقراری ارتباط و ایجاد اعتماد در دانش‌آموزان

– توانایی شناخت، پرورش و هدایت استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان

– توانایی انجام در مصاحبه مشاورهای با دانش‌آموزان

– آشنایی با آزمون‌های مختلف شناخت ،تعقیب و توانایی انجام آنها

 

3-دوره های آموزشی :

– اصول و فنون مشاوره

– اصول و اهداف راهنمایی و مشاوره آموزش و پرورش

– سازگاری و بهداشت روانی

– هدایت تحصیلی دانش‌آموزان

– هدایت شغلی دانش آموزان

– بررسی، تحلیل و روش تدریس برنامه‌ریزی تحصیلی – شغلی

– بررسی، تحلیل و روش تدریس مهارت‌های زندگی

– روش‌ها و فنون تدریس

– اندازه‌گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی

– روخوانی و روانخوانی قرآن

– آموزش و توسعه فرهنگ نماز

– اصول ایمنی و کمک‌های اولیه

– مبانی تربیت اسلامی

 آن دسته از افرادی که دوره‌های آموزشی فوق را در دوران تحصیلات دانشگاهی طی کرده‌اند، از طی دوره مربوط معاف می‌باشند.

4-سایر عوامل مؤثر:

الف- معیارها و استانداردها به عنوان قابلیتهای لازم برای شغل معلمی

1- حوزه شناخت

– آشنایی با اصول روان شناسی تربیتی، خلاقیت، ارتباط

– آشنایی با فنآوری های نوین آموزشی

– آشنایی با اصول و روش های تربیت اسلامی

– مدیریت کلاس

 

2- حوزه اجتماعی و ارتباطی

– برخورداری از آراستگی ظاهر و جاذبه‌های مطلوب شخصیتی، داشتن سلامت جسمانی و قد مناسب

– بهره‌مندی از قدرت ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی

– بهره‌مندی از سلامت کلام و گویش روان

– برخورداری از قدرت رهبری و مدیریت گروهی

 

3- حوزه عاطفی و روانی

– برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی

– برخورداری از اعتماد به نفس کافی و احساس خود ارزشمندی قوی

– برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قوی در تلاش و کارکردن با دانش‌آموزان

– برخوداری از شخصیت مناسب با آمیزهای از عطوفت، محبت، منطق و استواری

 

4- حوزه اعتقادی و اخلاقی

– بهره‌مندی از بینش دینی

– تعهد و تقیّد به ارزشهای دینی و معیارهای اخلاقی

– متعهد بودن به جلوه‌های مطلوب اخلاقی همچون صبوری، صداقت، شجاعت و گذشت

ب- پذیرش در مصاحبه تخصصی مشاوره (براساس دستورالعمل مصوب وزارت آموزش و پرورش)

 

عنوان شغل: مربی امور تربیتی مدارس

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام فعالیت‌های آموزشی مرتبط و پرورشی و تربیتی داخل و خارج

واحد آموزشی (در قلمرو امور تربیتی و فرهنگی) را عهده‌دار می‌باشند.

 

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

وظایف آموزشی:

– انجام مطالعات و پژوهشهای متناسب به منظور آگاهی بیشتر در زمینه مسائل تربیتی و اخلاقی.

– تلاش مستمر در جهت کسب مهارت‌های مربوط به شغل و توسعه و روزآمد نمودن دانستههای شغلی و ارتقاء معلومات

عمومی و تخصصی از طریق مطالعات و شرکت در دوره‌های آموزشی و جلسات مربوطه.

– همکاری با سایر همکاران واحد آموزشی به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزشی تربیتی و بهداشتی و …

– طراحی آموزشی متناسب با برنامه‌ریزی مربوطه و ویژگی‌های فراگیران.

– آموزش شیوه‌های صحیح یادگیری به دانش‌آموزان.

– توجه به دانش‌آموزان خاص با نیازهای ویژه.

– استفاده مناسب از آزمون‌ها و ارزشیابی‌های پیوسته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با پیشرفتهای خود.

– بهره‌گیری از وسایل کمک آموزشی و فنآوریهای نوین در انجام وظایف.

– پیش بینی و ارائه تکالیف متنوع به منظور تعمیق و تثبیت آموخته‌ها دانش‌آموزان.

– همکاری با مدیر واحد آموزشی در تنظیم و اجرای برنامه‌های درسی و آموزشی.

– تعامل و هم فکری با معلمان از طریق شرکت در جلسات گروه‌های درسی.

 

وظایف پرورشی:

– زمینه‌سازی و تشویق دانش آموزان جهت شرکت در فعالیت‌های تشکلهای دانشآموزی مختلف مدرسه.

– راهنمایی و هدایت رفتاری دانش‌آموزان وارائه الگوهای مناسب رفتاری به آنان.

– برنامه‌ریزی فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی مدرسه نظیر مراسم آغازین، مناسبتها، ایاما…، نماز جماعت، فعالیت‌های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی، هنری، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی با هماهنگی مدیر و معاونین مدرسه.

– بررسی وشناسایی مسائل و مشکلات تربیتی دانش‌آموزان با همکاری دیگر عوامل مدرسه و ارجاع دانش‌آموزان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره هستهها ومراکز مشاوره (در صورت نداشتن مشاور در مدرسه).

– تهیه وتنظیم گزارشهای لازم درخصوص فعالیت‌های پرورشی مدرسه به مدیر.

– جلب مشارکت دانش‌آموزان و والدین و ایجاد ارتباط مؤثر و صمیمی با آنها به منظور شرکت در فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی.

– برنامه ریزی به منظور غنیسازی اوقات فراغت و فوق برنامه دانش‌آموزان مدرسه مطابق سیاستهای اعلام شده از سوی مراجع ذیربط.

– شناسایی استعداد دانش‌آموزان در امورقرآنی، فرهنگی و هنری و هدایت آنان به مدارس قرآنی آموزش و پرورش، کانونهای فرهنگی- تربیتی و پژوهشسراهای دانشآموزی.

 

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات :

گواهینامه لیسانس، فوق‌لیسانس، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی گروه روانشناسی و علوم تربیتی و رشته های تحصیلی الهیات و معارف اسلامی(کلیه گرایش‌ها) وعلوم قرآنی

 

2- مهارت:

– توانایی برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی

– توانایی بکارگیری مبانی تربیت اسلامی در پرورش دینی دانش آموزان

– توانایی بکارگیری هنر در توسعه فعالیت‌های پرورشی

– توانایی مدیریت کلاس درس و فعالیت‌های پرورشی

– آشنایی با روش‌ها و فنون تدریس

– توانایی استفاده از وسایل کمک آموزشی

3- دوره های آموزشی:

– اختلالات رفتاری دانش‌آموزان وروش‌های اصلاح آن

– رشد و تربیت عاطفی – اجتماعی دانش آموزان

– فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه

– کاربرد هنر در فعالیت‌های پرورشی

– مبانی تربیت اسلامی

– روخوانی وروانخوانی قرآن

– روانشناسی تربیتی

– روش ها و فنون تدریس

– اندازه‌گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی

– طراحی و تولید کاربرد مواد آموزشی

– روش تدریس و بررسی کتابهای قرآن

– روش تدریس و بررسی کتابهای دینی

– آموزش و توسعه فرهنگ نماز

– اصول ایمنی و کمک‌های اولیه

 آن دسته از افرادی که دوره‌های آموزشی فوق را در دوران تحصیلات دانشگاهی طی کرده‌اند از طی دوره مربوط معاف می‌باشند. 

4-سایر عوامل مؤثر :

معیارها و استانداردها به عنوان قابلیتهای لازم برای شغل معلمی

1- حوزه شناخت

– آشنایی با اصول روان شناسی تربیتی، خلاقیت، ارتباط

– آشنایی با فنآوری های نوین آموزشی

– آشنایی با اصول و روش های تربیت اسلامی

– مدیریت کلاس

 

2- حوزه اجتماعی و ارتباطی

– برخورداری از آراستگی ظاهر و جاذبه‌های مطلوب شخصیت، داشتن سلامت جسمانی و قد مناسب

– بهره‌مندی از قدرت ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی

– بهره‌مندی از سلامت کلام و گویش روان

– برخورداری از قدرت رهبری و مدیریت گروهی

 

3- حوزه عاطفی و روانی

– برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی

– برخورداری از اعتماد به نفس کافی و احساس خود ارزشمندی قوی

– برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قوی در تلاش و کارکردن با دانش‌آموزان

– برخورداری از شخصیت مناسب با آمیزهای از عطوفت، محبت، منطق و استواری

 

4- حوزه اعتقادی و اخلاقی

– بهره‌مندی از بینش دینی

– تعهد و تقیّد به ارزشهای دینی و معیارهای اخلاقی

– متعهد بودن به جلوه‌های مطلوب اخلاقی همچون صبوری، صداقت، شجاعت و گذشت.

 

عنوان شغل: هنرآموزی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به خدمات آموزش فنی وحرفهای و کارگاهی را در هنرستانها و مدارس کاردانش عهده‌دار می‌باشند.

انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

 

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

وظایف آموزشی

– تدریس و تعلیم حرفه و طرز استفاده از وسایل و ابزار به هنرجویان هنرستان

– انجام مطالعات و پژوهشهای مناسب با وظایف شغلی به منظور ارتقای کیفیت آموزش و تدریس.

– راهنمایی و هدایت تحصیلی هنرجویان و آشنا نمودن آنان با رشته‌های مختلف تحصیلی.

– شرکت در جلسات گروه‌های آموزشی و شورای دبیران واحد آموزشی و همکاری وتعامل با مدیریت واحد به منظور اجرای ضوابط و

تبادل نظربا همکاران واحد واستفاده از تجارب سایرین.

– رسیدگی به حضور و غیاب دانش‌آموزان.

– همکاری با سایر هنرآموزان واحد آموزشی به منظور ارتقای سطح کیفی آموزشی- تربیتی.

– دقت و مراقبت در حفظ ابزار و وسایل کارگاه مربوط و تعمیر آن.

– شرکت در شوراهای عمومی و تخصصی.

– اهتمام در به وجود آوردن محیطی کاملاً آموزنده و پرورش دهنده درکلاس و کارگاه ارائه دروس نظری تخصصی، کارگاهی،

آزمایشگاهی و عملیات میدانی.

– تهیه طرح درس برای طول سال تحصیلی به منظور تخصیص مطالب برنامه به فواصل زمانی معین در رابطه با دروس تخصصی نظری

و کارگاهی.

– گروهبندی دانش‌آموزان از نظر بهره‌گیری کامل از امکانات وتجهیزات موجود کارگاهی با مد نظر گرفتن اصول همافزایی در انجام

کارهای جمعی در فراگیری آموزشهای فنی وحرفهای، مهارتی.

– آماده کردن وسایل لازم برای تدریس دروس کارگاهی با همکاری عوامل کارگاهی و استادکار و سرپرست بخش و عنداللزوم سرپرست

کارگاه.

٢٤

– برقراری و حفظ نظم در کلاس درس و کارگاههای محل تدریس،همچنین پوشیدن لباس کار در محیط کارگاه و ملزم نمودن هنرجویان

برای این اقدام.

– مطلع ساختن اولیای دانش‌آموزان از وضع تحصیلی و اخلاقی فرزندانشان و تعامل با آنان در حد لزوم در رابطه با ویژگی‌های خاص

هنرجو.

– گزارش وضعیت دروس نظری و کارگاهی، کارآموزی و کارورزی هنرجویان به ذینفعان.

– مشخص نمودن تمرینات و برنامه‌هایی که لازم است هنرجویان جهت تفهیم بهتر دروس در خارج از محیط هنرستان انجام دهند.

– فعالیت در اجرای مسابقات عملی و علمی مهارتی هنرجویان هنرستان.

 

وظایف پرورشی:

– برقراری ارتباط مناسب با هنرجویان و اثرگذاری برآنان به منظور ارتقای توانمندیهای آنان.

– تقویت روحیه مسئولیتپذیری هنرجویان و دادن مسئولیتهای مناسب به آنان.

– آشنا نمودن هنرجویان با مسایل واعتقادات مذهبی.

– ارائه الگوهای رفتاری و ارزشی مناسب برای هدایت هنرجویان به کسب فضایل اخلاقی.

– زمینه سازی برای بروز استعدادهای هنرجویان در زمینه حرفه.

– همکاری مناسب با مربی امور تربیتی و مشاور تحصیلی.

– ایجاد روحیه انضباط و مسئولیت اخلاقی و همکاری در بین هنرجویان.

 

شرایط احراز:

1-تحصیلات و معلومات:

الف) گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی به شرح جدول زیر: مجموعه رشته‌های شغل هنرستانی

رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مورد قبول جهت تصدی عنوان هنرآموزی برای رشته‌های مختلف فنی وحرفهای و کاردانش هنرآموزی

الکتروتکنیک دبیر فنی برق، برق- قدرت، برق- کنترل،؛ تأسیسات الکتریکی، الکتروتکنیک، مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک الکترونیک، برق- مخابرات، برق- کنترل، دبیر فنی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی الکترونیک، تکنولوژی مخابرات تاسیسات تأسیسات، مکانیک در حرارت و سیالات، تأسیسات حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع تأسیسات حرارتی و برودتی، دبیر فنی تأسیسات، مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، علمی- کاربردی تاسیسات حرارتی و برودتی صنایع فلزی صنایع فلزی، جوشکاری،دبیری صنایع فلزی، ساختمانهای فولادی، تاسیسات فولادی، مهندسی تکنولوژی جوشکاری، علمی- کاربردی جوشکاری مکانیک خودرو مکانیک خودرو، اتومکانیک، دبیر فنی اتومکانیک، مکانیک در حرارت و سیالات، مهندسی تکنولوژی جوشکاری. کامپیوتر کامپیوتر با هر گرایش، ریاضی کاربردی با گرایش کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر حسابداری حسابداری، امور مالی، دبیری حسابداری، علمی- کاربردی حسابداری نقشه برداری نقشه برداری، دبیر فنی نقشهبرداری،؛ علمی- کاربردی نقشه برداری ساختمان عمران، دبیر فنی ساختمان، راه و ساختمان، ساختمان، سازه، عمران، کارهای عمومی ساختمانی، مهندسی تکنولوژی ساختمان متالورژی مواد (متالورژی) با کلیه گرایش‌ها (متالورژی عمومی، مواد، ریختهگری، ذوب فلزات، آهن و فولاد، انتخاب و شناسایی مواد، مدلسازی)، مهندسی تکنولوژی متالورژی، علمی- کاربردی متالورژی سرامیک سرامیک با کلیه گرایش‌ها صنایع چوب صنایع چوب، چوب شناسی و صنایع چوب، سازههای چوبی، صنایع چوب و کاغذ، دبیر فنی صنایع چوب، علوم و صنایع جوب و کاغذ، علوم و صنایع چوب، علمی- کاربردی صنایع چوب، مهندسی تکنولوژی سازههای چوبی، مهندسی تکنولوژی صنایع چوب طراحی و دوخت طراحی و دوخت، دبیری طراحی و دوخت، علمی- کاربردی طراحی و دوخت نقاشی نقاشی ، دبیری نقاشی گرافیک گرافیک، ارتباط تصویری، دبیری گرافیک

 

مجموعه رشته‌های شغل هنرستانی

رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مورد قبول جهت تصدی عنوان هنرآموزی برای رشته‌های مختلف فنی وحرفهای و کاردانش هنرآموزی

نساجی تکنولوژی نساجی، شیمی نساجی، صنایع نساجی، دبیر فنی نساجی تربیت بدنی تربیت بدنی

کودکیاری بهداشت، پرستاری، آموزش و پرورش پیش از دبستان، کودکیاری

صنایع غذایی مهندسی کشاورزی- صنایع غذایی، مهندسی شیمی

پشتیبانی صحنه نمایش، سینما، کارگردانی، هنرهای نمایشی

چاپ دستی چاپ دستی، نقاشی، چاپ و نقش پارچه

سینما سینما، کارگردانی، نمایش، هنرهای نمایش

صنایع دستی صنایع دستی

مرمت آثار فرهنگی مرمت آثار فرهنگی

معماری معماری، نقشهکشی معماری، دبیر فنی معماری، علمی- کاربردی معماری

نمایش نمایش، سینما، کارگردانی، هنرهای نمایشی

امور دامی علوم دامی، دامپزشکی

امور زراعی و باغی مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی- باغبانی، مهندسی کشاورزی-

گیاه پزشکی

ماشینهای کشاورزی مهندسی کشاورزی، مکانیک ماشینهای کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی

مدیریت خانواده تربیت دبیر مدیریت خانواده

نقشهکشی عمومی نقشهکشی صنعتی، ساخت و تولید، ماشین ابزار، قالبسازی، فلزکاری، دبیر فنی نقشه کشی عمومی

ساخت و تولید مکانیک ساخت و تولید، ماشین ابزار، قالبسازی، فلزکاری،دبیر فنی ساخت و تولید، مکانیک

طراحی جامدات، طراحی ماشین، علمی- کاربردی ساخت و تولید، مهندسی تکنولوژی ساخت و

تولید

معدن مهندسی معدن با هر گرایش، دبیر فنی معدن

ناوبری ناوبری

الکترونیک و مخابرات

دریایی

الکترونیک و مخابرات دریایی

مکانیک موتورهای

دریایی

مکانیک موتورهای دریایی

چاپ چاپ

تعیین رشته تحصیلی آن دسته از رشته‌های مهارتی که در جدول فوق رشته‌های تحصیلی مورد نیاز آن نیامده است به عهده وزارت آموزش و

پرورش می‌باشد .

 

٢٧

2- مهارت:

– توانایی تدریس دروس عملی، کارگاهی ، مهارتی و تخصصی مربوط

– آشنایی با روش‌ها و فنون تدریس

– توانایی استفاده از وسایل کمک آموزشی

 

3- دوره های آموزشی:

– روش تدریس استانداردها و پودمانهای آموزشهای عملی، کارگاهی، مهارتی تخصصی مربوط

– روانشناسی تربیتی

– روش‌ها و فنون تدریس

– اندازه‌گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی

– طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی

– مبانی تربیت اسلامی

– روخوانی و روانخوانی قرآن

– آموزش و توسعه فرهنگ نماز

– اصول ایمنی و کمک‌های اولیه

 آن دسته از افرادی که دوره‌های آموزشی فوق را در دوران تحصیلات دانشگاهی طی کرده‌اند از طی دوره مربوط معاف می‌باشند.

 

4- سایر عوامل مؤثر :

معیارها و استانداردها به عنوان قابلیتهای لازم برای شغل معلمی

1- حوزه شناخت

– آشنایی با اصول روان شناسی تربیتی، خلاقیت، ارتباط

– آشنایی با فنآوری های نوین آموزشی

– آشنایی با اصول و روش های تربیت اسلامی

– مدیریت کلاس

 

2- حوزه اجتماعی و ارتباطی

– برخورداری از آراستگی ظاهر و جاذبه‌های مطلوب شخصیتی ،داشتن سلامت جسمانی و قد مناسب

– بهره‌مندی از قدرت ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی

– بهره‌مندی از سلامت کلام و گویش روان

– برخورداری از قدرت رهبری و مدیریت گروهی

 

3- حوزه عاطفی و روانی

– برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی

– برخورداری از اعتماد به نفس کافی و احساس خود ارزشمندی قوی

– برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قوی در تلاش و کارکردن با دانش‌آموزان

– برخورداری از شخصیت مناسب با آمیزهای از عطوفت، محبت، منطق و استواری

 

4- حوزه اعتقادی و اخلاقی

– بهره‌مندی از بینش دینی

– تعهد و تقیّد به ارزشهای دینی و معیارهای اخلاقی

– متعهد بودن به جلوه‌های مطلوب اخلاقی همچون صبوری، صداقت، شجاعت و گذشت

 

عنوان شغل: مراقب سلامت (مربی بهداشت)

تعریف:

این شغل به متصدیان پست‌هایی اطلاق میشود که به طور تمام وقت امور مربوط به خدمات بهداشتی مدارس نظیر آموزش بهداشت، بهزیستی محیط و خدمات بهداشتی و درمانی را در واحدهای آموزشی مربوط عهده‌دار می باشند.

 

نمونه وظایف و مسئولیتها:

وظایف آموزشی:

– کنترل وضعیت بهداشتی دانش‌آموزان واحدهای آموزشی و آشنا نمودن آنان با امور بهداشتی.

– اهتمام در آموزشهای مقدماتی و لازم بهداشتی به دانش‌آموزان به منظور استفاده بهینه در مواقع اضطراری.

– شناخت مشکلات بهداشتی دانش‌آموزان و اقدام برای برطرف کردن آنها با همکاری سایرمربیان و مدیریت آموزشگاه.

– پاسخگویی به سوالات دانش‌آموزان و هدایت و راهنمایی آنان در زمینه مربوطه.

– نظارت و کنترل نحوه تغذیه دانش‌آموزان و بوفه غذایی.

– آموزش بهداشت به دانش‌آموزان به صورت رسمی و غیر رسمی.

– کنترل رشد و نمو دانش‌آموزان.

– مراقبت مستمر از بهداشت و ایمنی محیط مدرسه و ارسال گزارش به مراجع ذیربط.

– انجام کمک‌های اولیه در موارد اورژانس.

– همکاری با مراکز بهداشتی در امور کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر.

– گزارش موارد بیماری های واگیر و معرفی بیماران به مراکز درمانی.

– کنترل بهداشت فردی دانش‌آموزان و جدا نمودن دانش‌آموزان بیمار.

– همکاری با مراکز بهداشتی درمانی در ارزیابی و معاینه سلامتی دانش‌آموزان و انجام بیماریابی.

– شرکت در کلاسهای آموزش بهداشتی که از سوی مدیریت آموزش و پرورش اعلام میگردد به منظور افزایش و ارتقاء سطح علمی مربوط.

– تهیه و تنظیم گزارشها و ارائه آن به مقامات ذیربط به منظور تامین بهداشت مدرسه.

– شرکت در جلسات مخصوص مربیان بهداشت که جهت هماهنگی در سطح استان یا مناطق توسط مدیریتهای آموزش و پرورش برگزار می گردد.

– اهتمام در نصب پوستر یا تراکت یا عکسهای بهداشتی در مکانهای مناسب مدرسه به منظور انتقال معلومات بهداشتی به دانش‌آموزان.

– تنظیم برنامه شرکت دادن دانش‌آموزان در مسایل بهداشتی با همکاری مدیریت آموزشگاه (تشکلهای دانشآموزی بهداشتیاران- پیشگامان و…)

– انجام سایر امور مربوط حسب مورد.

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه لیسانس ، فوق لیسانس ، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های علوم تغذیه، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، تغذیه، معلم فنی

بهداشت، پزشکی، مامایی، پرستاری، بهداشت مدارس و بهداشت خانواده

 

2 – مهارت:

– آشنایی با یکی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی

– توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران

– توانایی انتقال مفاهیم و مطالب مربوط به تغذیه و بهداشت

 

3-دوره‌های آموزشی:

– اصول و اهداف مراقبت بهداشت در مدارس

– کلیات بهداشت مدارس

– اصول بهداشت محیط آموزشگاه

– بیماری های شایع در مدارس

– روش فعال آموزش بهداشت

– اصول ایمنی و کمک‌های اولیه

– روخوانی و روانخوانی قرآن

– آموزش و توسعه فرهنگ نماز

– مبانی تربیت اسلامی

٣١

4- سایر عوامل مؤثر :

معیارها و استانداردها به عنوان قابلیتهای لازم برای شغل معلمی

1-حوزه شناخت

– آشنایی با اصول روان شناسی تربیتی، خلاقیت، ارتباط

– آشنایی با فنآوری های نوین آموزشی

– آشنایی با اصول و روش های تربیت اسلامی

– مدیریت کلاس

 

2- حوزه اجتماعی و ارتباطی

– برخورداری از آراستگی ظاهر و جاذبه‌های مطلوب شخصیتی ،داشتن سلامت جسمانی و قد مناسب

– بهره‌مندی از قدرت ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی

– بهره‌مندی از سلامت کلام و گویش روان

– برخورداری از قدرت رهبری و مدیریت گروهی

 

3- حوزه عاطفی و روانی

– برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی

– برخورداری از اعتماد به نفس کافی و احساس خود ارزشمندی قوی

– برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قوی در تلاش و کارکردن با دانش‌آموزان

– برخورداری از شخصیت مناسب با آمیزهای از عطوفت، محبت، منطق و استواری

4- حوزه اعتقادی و اخلاقی

– بهره‌مندی از بینش دینی

– تعهد و تقیّد به ارزشهای دینی و معیارهای اخلاقی

– متعهد بودن به جلوه‌های مطلوب اخلاقی همچون صبوری، صداقت، شجاعت و گذشت

 

عنوان شغل: مدیر واحد آموزشی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها به طور تمام وقت مدیریت و سرپرستی و یا معاونت واحدهای آموزشی

را در دوره‌های تحصیلی عهده‌دار می‌باشند.

 

نمونه وظایف و مسئولیتها:

– تهیه و تنظیم برنامه آموزشی واحد آموزشی شامل تنظیم برنامه هفتگی کلاسها، بودجهبندی درسها و برنامه امتحانی

واحد آموزشی.

– نظارت برانجام امور مربوط به دانش‌آموزان شامل ثبتنام، کلاسبندی، رسیدگی به حضور و غیاب و …

– مشورت با همکاران واحد آموزشی در نحوه اداره واحد آموزشی و ایجاد روحیه همکاری و کارگروهی.

– نظارت و رسیدگی به امور مالی و اداری واحد آموزشی اعم از تقسیم کار و وظایف بین همکاران، تامین امکانات مالی لازم

برای پیشبرد اهداف آموزشی و ارائه گزارش های لازم.

– همکاری و ارتباط مناسب با آموزش و پرورش منطقه و مراجع بالاتر.

– برنامه‌ریزی به منظور جلب مشارکت سازنده و اثربخش خانوادهها.

– برنامه‌ریزی و ایجاد زمینههای افزایش کارآمدی شوراهای درون مدرسه (مانند شورای معلمان و شورای دانش‌آموزان) وفراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر ایشان در فرآیند تعلیم و تربیت مدرسه.

– برنامه‌ریزی و نظارت برای حفظ ایمنی، امنیت و بهداشت مدرسه.

– ارزشیابی از عملکرد کارکنان مدرسه.

– ارزشیابی کیفیت آموزش همکاران واحد آموزشی و ارائه راهنماییهای لازم به ایشان به منظور پیشبرد اهداف آموزشی

– تدریس هفتگی به میزان 6 ساعت درواحد آموزشی به صورت اختیاری.

– زمینه‌سازی برای کسب مهارت های شغلی و روزآمد نمودن دانستههای شغلی و تخصصی از طریق مطالعه و شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه(برای خود و سایر همکاران).

– تمهید امکانات لازم آموزشی و تربیتی برای واحد آموزشی.

– برنامه‌ریزی برای بهبود و ارتقای سطح کیفیت واحد آموزشی.

– همکاری و ارتباط مناسب با سایرواحدهای آموزشی به منظور ایجاد روحیه همکاری و استفاده بهینه از امکانات موجود.

– زمینه‌سازی برای شناخت و پرورش استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان و توانمند نمودن ایشان در زمینههای مختلف.

– زمینه سازی برای ارائه الگوهای مناسب رفتاری و ارزشی برای هدایت دانش‌آموزان جهت کسب فضایل اخلاقی.

– برنامه‌ریزی برای ارتباط مستمر بین مدرسه و خانواده و تشکیل انجمن اولیا و مربیان به منظور حل مشکلات و معضلات

درسی و اخلاقی دانش‌آموزان با مشارکت خانواده.

– توجه کافی به شرایط روحی دانش‌آموزان به ویژه در دوران بلوغ و ارائه مشاوره و آموزشهای دینی- اخلاقی متناسب با آنها.

– نظارت بر ارائه خدمات مشاورهای – تربیتی برای افزایش سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان.

شرایط احراز :

1- تحصیلات و معلومات:

الف) گواهینامه لیسانس، فوق‌لیسانس، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی علوم تربیتی با گرایش‌های برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی ، علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، تاریخ فلسفه آموزش و پرورش ، فلسفه تعلیم و تربیت –برنامه ریزی درسی.

ب) در صورت عدم وجود شرط فوق، دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی مندرج در طرح معلمان مشروط به طی دوره آموزشی مربوط.

 

2- تجربه:

الف) داشتن حداقل 5 سال سابقه تدریس در دورهی تحصیلی مورد نظر وفق مصوبات شورایعالی آموزش و پرورش

ب) داشتن حداقل 3 سال سابقه تدریس برای دارندگان مدارک تحصیلی گروه مدیریت آموزشی در زمینه رشته تحصیلی خود

 

3- مهارت:

– تسلط به نرم افزارهای آموزشی و اداری مربوط

– تسلط به قوانین و مقررات آموزشی

– توانایی ایجاد ارتباط میان مدرسه و خانوادهها

– توانایی برگزاری جلسات با معلمان و اولیاء دانش آموزان

– توانایی نظارت و ارزشیابی کیفیت آموزش مدرسه

– توانایی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی واحد مربوط شامل تنظیم برنامه هفتگی کلاسها، بودجهبندی درسها و برنامه امتحانی

– توانایی فناوری علمی و آموزشی

 

4- سایر عوامل مؤثر :

الف-معیارها و استانداردها به عنوان قابلیتهای لازم برای شغل معلمی

1- حوزه شناخت

– آشنایی با اصول روان شناسی تربیتی، خلاقیت، ارتباط

– آشنایی با فنآوری های نوین آموزشی

– آشنایی با اصول و روش های تربیت اسلامی

– مدیریت کلاس

 

2- حوزه اجتماعی و ارتباطی

– برخورداری از آراستگی ظاهر و جاذبه‌های مطلوب شخصیتی، داشتن سلامت جسمانی و قد مناسب

– بهره‌مندی از قدرت ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی

– بهره‌مندی از سلامت کلام و گویش روان

– برخورداری از قدرت رهبری و مدیریت گروهی

 

3- حوزه عاطفی و روانی

– برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی

– برخورداری از اعتماد به نفس کافی و احساس خود ارزشمندی قوی

– برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قوی در تلاش و کارکردن با دانش‌آموزان

– برخورداری از شخصیت مناسب با آمیزهای از عطوفت، محبت، منطق و استواری

 

4- حوزه اعتقادی و اخلاقی 

– بهره‌مندی از بینش دینی

– تعهد و تقیّد به ارزشهای دینی و معیارهای اخلاقی

– متعهد بودن به جلوه‌های مطلوب اخلاقی همچون صبوری، صداقت، شجاعت و گذشت

4- ب- مهارت‌های فنی مورد نیاز مدیران مدارس

– توانایی مدیریت جلسات و شوراهای مدرسه

-آشنایی با حسابداری و بودجهریزی در آموزشگاهشیوه‌های برنامه‌ریزی اوقات فراغتتسلط به آییننامهها و دستورالعملهای مدارساشنایی با روش‌های نظارت و راهنماییآشنایی با روش‌های آموزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلیآشنایی با اصول و ضوابط ایمنی و بهداشت در مدارستسلط به آییننگارش و مکاتبات اداریآشنایی نسبت به کاربرد رایانه در آموزشگاه

-تسلط به روش‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان

 

4- ج- مهارت‌های ادراکی مورد نیاز مدیران مدارس

-تصمیمگیری در مدیریت

-شیوه‌های بهرهوری در مدرسه

-مدیریت زمان

-آشنایی به مسائل آموزش و پرورش

-مدیریت کیفیت جامع

-آگاهی از فلسفه فعالیت‌های 

-مدیریت فرهنگ سازمانی

-آگاهی به فلسفه آموزش و پرورش

-رسالتهایتربیتی وعلمی مراکز آموزشی

-آگاهی به سازمان و قوانین آموزش و پرورش

 

4- د-مهارت‌های انسانی مورد نیاز مدیران مدارس

-روابط انسانی در آموزشگاه

-مدیریت مشارکتی

-اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

-مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان

-بهداشت روانی

-روانشناسی رشد و شخصیت

-مدیریت روابط عمومی در مدرسه

-مدیریت در فرمان حضرت علی(ع)

-تشویق دانش‌آموزان

-مدیریت روابط بین فردیمدیریت تعارض

5-دوره‌های آموزشی:

– مدیریت مالی در مدرسه

– مدیریت شورا ها در مدرسه

– مقدمات مدیریت آموزشی

– نرم افزار تخصص

– قوانین، آییننامه و مقررات مدرسه

– آیین نگارش و مکاتبات اداری

 

شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی مندرج در مصوبات جلسات 673 و 691 مورخ 22/11/81 و 11/6/82 و الحاقات و اصلاحات بعدی شورای عالی آموزش و پرورش درارتباط با شرایط اختصاصی مدیران مدارس اعمال می گردد.

1 دیدگاه

  1. سلام وعرض ادب اگر براتان مقدور است جديد ترین ورژن طرح طبقه بندی مشاغل وزارت آموزش وپرورش(سال ۱۴۰۱)را در اینجا قرار دهیدممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام