کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

تأکید بر رعایت مقررات و ضوابط خرید خودروی سواری در سال 1393

تأکید بر رعایت مقررات و ضوابط خرید خودروی سواری در سال 1393 (بخشنامه شماره 51/263 مورخ 01/02/1393 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور)

با عنایت به ابلاغ قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال‌جاری در ارتباط با خرید خودروی سواری موارد ذیل مورد تأکید می‌باشد:

الف) به موجب ماده‌ی (28) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 موضوع تصویب‌نامه شماره 192441/ت50327هـ مورخ 28/12/1392 هیأت محترم وزیران خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت‌های دولتی صرفاً از محل محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

ب) در راستای بند الف ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 25295/ت26959هـ مورخ 29/05/1381 هیأت محترم وزیران، قید عبارت خرید خودروی سواری داخلی با رعایت مقررات مربوطه در قالب بودجه مصوب دستگاه‌ها ضروری بوده و درج عبارت خرید خودرو صرفاً بمنزله خرید خودروی غیرسواری می‌باشد.

ج) مطابق مواد 2، 3، 6 و 10 آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره 189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386 هیأت محترم وزیران، صرفاً برای مقامات اداری مجاز که خودرو در اختیار ندارند با رعایت سیاست فروش خودروهای مازاد و واگذاری تصدی واحدهای نقلیه به بخش غیردولتی و بخشنامه 35279/5317/51 مورخ 20/03/1388 خودروی سواری در نظر گرفته شود.

د) باستناد دستورالعمل مواد 6 و 8 آیین نامه فوق الذکر موضوع بخشنامه شماره 100743/12529/51 مورخ 04/07/1387 ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان می‌بایستی قبل از تشکیل کمیسیون ماده 2 موضوع لایحه قانونی، آمار کمیسیون دستگاه‌های اجرایی محلی را با آمار بانک اطلاعات خودرو مقایسه و از ارائه خدمات به دستگاه‌هایی که دارای مغایرت آماری، پلاک شخصی غیرمجاز و خودروی مازاد می‌باشند، خودداری نمایند.

لذا شایسته است ضمن لحاظ مراتب فوق در راستای سیاست‌های دولت محترم مبنی بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود و متناسب با وظایف ساختاری اقدام مقتضی معمول نمایند.

فریدون قربانپور- مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام