کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی

بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن (بخشنامه شماره ۹۴۹۱۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان‌ها

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز با تکیه بر سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری”مدظله العالی” و تکالیف تعیین شده در سند تحول دولت مردمی، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی در سال ۱۴۰۱، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

۱- شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی، پیوست این بخشنامه می‌باشد. شاخص‌های عمومی سطح استانی و شیوه‌نامه امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ (سطح ملی و استانی)، توسط امور مدیریت عملکرد، تدوین و در تارنمای سازمان به نشانی www.aro.gov.ir بارگذاری و به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۲- اوزان شاخص‌های عمومی متناسب با نوع خدمات و مأموریت‌های دستگاه، تعیین و به هریک از دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

۳- شاخص‌های اختصاصی سطح ملی، ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته، به استناد بند (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور توسط این سازمان نهایی و به صورت دوساله ابلاغ می‌گردد.

۴- ضروری است وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل دارای واحدهای استانی/ منطقه‌ای، حداکثر دو هفته پس از ابلاغ شاخص‌های اختصاصی، نسبت به تنظیم برش استانی موارد مذکور برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ارسال به این سازمان به منظور بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال برش استانی، این سازمان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، رأساً نسبت به نهایی نمودن برش‌های استانی اقدام می‌نمایند.

۵- دریافت گزارش خودارزیابی ستاد، سازمان‌های وابسته و واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی برای دوره ارزیابی سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۳۱‏/۰۲‏/۱۴۰۱ از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد.

۶- دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل؛ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نتایج خودارزیابی ستاد دستگاه، سازمان‌های وابسته و واحدهای استانی پس از تأیید در شورای راهبری توسعه دستگاه، حداکثر تا تاریخ مندرج در بند ۵ این بخشنامه، به سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انتقال یابد. بدیهی است راهبری فرآیند خودارزیابی و همچنین زمان‌بندی آن در مهلت تعیین شده، بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل خواهد بود.

۷- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی استان که ستاد دستگاه آن‌ها فاقد شاخص‌های اختصاصی ابلاغی می‌باشند، موظفند، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در شاخص‌های مذکور، اقدام نمایند. در صورت عدم تفاهم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، رأساً نسبت به هدف‌گذاری و تدوین شاخص‌های اختصاصی اقدام و آن‌ها را ملاک ارزیابی قرار خواهند داد.

۸- ارزیابی و امتیازدهی دستگاه‌های اجرایی استانی در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد.

۹- نتایج ارزیابی‌های انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییس‌جمهور محترم، مبنای تقدیر در جشنواره‌ شهیدرجایی (سطح ملی و استانی) بوده و در بستر سامانه دولت‌سنج، به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه‌های اجرایی، مبنای پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه (به استناد مصوبه ۶۶۵۳‏‏‏‏‏‏/۲۰۶ تاریخ ۲۳‏‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۰) قرار خواهد گرفت.

میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دانلود شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

(صفحات ۴۸۰ تا ۴۸۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات)

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام