کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن (بخشنامه شماره ۱۲۴۲۷۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز با تکیه بر سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظّم رهبری”مدظله‌ العالی” و تکالیف تعیین شده در سند تحول دولت مردمی، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی در سال ۱۴۰۲، به شرح زیر تعیین می‌شود:

ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی

۱) نسخه نهایی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی، پیوست این بخشنامه است. شیوه‌نامه امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ (سطوح ملی و استانی)، متعاقباً توسط امور مدیریت عملکرد این سازمان تدوین و در تارنمای سازمان به نشانی www.aro.gov.ir بارگذاری و به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیوست شاخص‌های عمومی سطح ملی

پیوست شاخص‌های عمومی سطح استانی

۲) اوزان شاخص‌های عمومی متناسب با نظام مسائل، نوع خدمات و مأموریت‌های هر دستگاه، پس از کسب نظر دستگاه‌های اجرایی با همکاری نهادهای ارزیاب و خبرگان، تعیین و متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

۳) شاخص‌های اختصاصی سطح ملی، ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته، در صورت درخواست دستگاه‌های سطح ملی و یا کارشناسان ارزیاب با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و شبکه خبرگانی توسط این سازمان نهایی و حداکثر تا تاریخ ۳۰‏/۱۱‏/۱۴۰۲ ابلاغ خواهد شد.

۴) ضروری است، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل دارای واحدهای استانی‏‏/منطقه‌ای، حداکثر دو هفته پس از ابلاغ شاخص‌های اختصاصی، نسبت به تنظیم برش استانی شاخص‌های مذکور برای سال ۱۴۰۲ و ارسال به این سازمان به منظور بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال برش استانی، این سازمان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، رأساً نسبت به نهایی نمودن برش‌های استانی اقدام می‌نماید.

۵) دریافت گزارش خودارزیابی ستاد، سازمان‌های وابسته و واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی برای دوره‌ی ارزیابی سال ۱۴۰۲ تا تاریخ ۳۱‏‏‏/۰۱‏‏‏/۱۴۰۳ از طریق سامانه انجام خواهد شد.

۶) صحت اطلاعات ارائه شده توسط واحدهای استانی در ارزیابی سطح استان بر عهده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل دارای واحدهای استانی‏‏/ منطقه‌ای است. بارگذاری گزارش خودارزیابی توسط واحد استانی در سامانه به منزله تأیید اطلاعات مندرج در آن توسط ستاد دستگاه است.

۷) دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل؛ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نتایج خودارزیابی ستاد دستگاه، سازمان‌های وابسته و واحدهای استانی پس از تأیید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، حداکثر تا تاریخ مندرج در بند ۵ این بخشنامه، به سامانه انتقال یابد. بدیهی است راهبری فرآیند خودارزیابی و همچنین زمان‌بندی آن در مهلت تعیین شده، بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل خواهد بود.

۸) آن دسته از دستگاه‌های اجرایی استان که ستاد دستگاه آن‌ها فاقد شاخص‌های اختصاصی ابلاغی هستند، موظفند، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در شاخص‌های مذکور، اقدام نمایند. در صورت عدم تفاهم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، رأساً نسبت به تدوین و هدفگذاری شاخص‌های اختصاصی اقدام و آن‌ها را ملاک ارزیابی قرار خواهند داد.

۹) ارزیابی و امتیازدهی دستگاه‌های اجرایی استان در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با استفاده از ظرفیت جامعه خبرگانی، حلقه‌های میانی صاحب‌نظر، نخبگان، پیشکسوتان، دانشگاهیان و صاحبان فن و از طریق سامانه حداکثر تا تاریخ ۳۱‏/۰۲‏/۱۴۰۳ نهایی خواهد شد.

۱۰) در صورتی که اختلاف امتیاز نهایی دستگاه سطح استانی و ملی بالای ۱۰ درصد باشد، دلایل اختلاف امتیاز، حسب مورد در کمیته‌ای در امور مدیریت عملکرد این سازمان، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

۱۱) نتایج ارزیابی‌های انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییس‌جمهور محترم، مبنای قدردانی در جشنواره‌ شهید رجایی (سطح ملی و استانی) بوده و در بستر “سامانه دولت‌سنج“، به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه‌های اجرایی، مبنای پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد (به استناد مصوبه ۶۶۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۲۰۶ تاریخ ۲۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۰) و پاداش تشویقی (به استناد ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۲۹۹۳۲‏/۶۱۵۹۲ مورخ ۲۴‏/۷‏/۱۴۰۲ معاون اول محترم رییس‌جمهور، موضوع ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی) به کارکنان دستگاه قرار خواهد گرفت.

محمد روح‌الامینی- معاون نوسازی اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام