کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

ابلاغ جدول زمان‌بندی ارزيابي عملكرد سال 1398 دستگاه‌های ملی و استانی

ابلاغ جدول زمان‌بندی فرايند ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه­‌های اجرايي سطح ملي و استاني

نامه شماره 749014 مورخ 24/12/1398

بخشنامه به کلیه مدیران ارزیابی عملکرد و عناوین مشابه دستگاه‌های اجرایی و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها

پیرو نامه شماره 695188 تاریخ 30/11/1398 موضوع تشریح فرایند ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی کشور و با عنایت به درخواست های متعدد دستگاه های اجرایی کشور و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مبنی بر تجدید نظر در زمان بندی ابلاغ شده، موارد زیر را به استحضار می رساند:

1- زمان ارائه گزارش خودارزیابی ستاد، سازمان های وابسته و واحدهای استان دستگاه های اجرایی کشور تاریخ 19/3/1398 تعیین می گردد. لازم است دستگاه های اجرایی کشور، زمان بندی فرایند ارزیابی داخل دستگاه را طوری برنامه ریزی نمایند که امکان انتقال گزارش خودارزیابی تا زمان فوق الذکر به سامانه مدیریت عملکرد دولت فراهم شود.

2- فایل فشرده شاخص های اختصاصی (سطح ستاد و سازمان های وابسته به دستگاه های اجرایی کشور) توسط همکاران امور تهیه و به منظور آماده سازی سامانه مدیریت عملکرد دستگاه، بر روی سایت امور (اطلاعیه شماره 3 فرایند ارزیابی عملکرد سطح ملی) قرار گرفته و قابل بهره برداری می باشد.

3- شیوه نامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398 سطح ملی و استانی بر روی سایت امور (به ترتیب در اطلاعیه های؛ شماره 4 سطح ملی و شماره 2 سطح استانی) قرار گرفته و قابل بهره برداری می باشد.

شیوه‌نامه امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 98

4- وضعیت برش استانی شاخص های اختصاصی سال 1398 (تأیید شده توسط امور) در اطلاعیه شماره 3 سطح استانی درج گردیده است.

خواهشمند است موارد فوق الذکر به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ستادی، سازمان های وابسته و واحدهای استانی دستگاه (در صورت وجود) اطلاع رسانی گردد.

محمد هاشمیه انارکی- رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور

نامه شماره 695188 مورخ 30/11/1398

بخشنامه به کلیه مدیران ارزیابی عملکرد و عناوین مشابه دستگاه‌های اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 749977 تاریخ 28/12/1397 موضوع دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی، به پیوست جدول زمان‌بندی فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد سال 1398 اعلام می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید؛ نسبت به اجرای فرآیند مذکور منطبق بر جدول زمان‌بندی (پیوست 1) و با در نظر گرفتن موارد ذیل، اقدام گردد:

1- در خصوص ردیف (2) جدول پیوست، فایل اکسل شاخص‌های اختصاصی سطح ملی، ستاد و سازمان‌های وابسته، توسط این امور تهیه و در سامانه مدیریت عملکرد دولت بارگذاری می‌گردد و برای درج در سامانه دستگاه قابل بهره‌برداری می‌باشد. الزم است فایل اکسل مربوط به برش استانی شاخص‌های اختصاصی بر اساس اطالعیه شماره 1 فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1398 (مندرج در وبسایت امور) توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و در بازه زمانی جدول زمان‌بندی پیوست، در سامانه دستگاه بارگذاری شود.

 شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸

2- ضروری است اقدامات ستاره‌دار سال 1398 تفاهم‌نامه ابلاغی برنامه سه‌ساله اصلاح نظام اداری دستگاه حداکثر تا تاریخ 14/12/1398 تعیین تکلیف گردد، در صورت عدم تعیین تکلیف موارد مذکور، عملکرد دستگاه در شاخص‌های مرتبط ارزیابی نخواهد شد. همچنین به استناد بند (1) بخشنامه صدرالاشاره، دستگاه‌هایی که تا کنون برش استانی تفاهم‌نامه برنامه اصلاح نظام اداری-دوره دوم آنها به این امور ارسال نگردیده و یا به تأیید این سازمان نرسیده، لازم است نسبت به ارسال برش مذکور و اخذ تأییدیه حداکثر تا تاریخ 14/12/1398 اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال برش برنامه تا تاریخ مذکور، اهداف تفاهم‌نامه سطح ملی، مبنای هدف‌گذاری شاخص‌های عمومی (ستاره‌د‌ار) ارزیابی عملکرد واحدهای استانی خواهد بود.

3- به استناد بند (3) بخشنامه صدرالاشاره، دستگاه‌هایی که تا کنون برش استانی شاخص‌های اختصاصی آنها به این امور ارسال نگردیده و یا به تأیید این کارشناس مربوط نرسیده، لازم است نسبت به ارسال برش مذکور و اخذ تأییدیه حداکثر تا تاریخ 14/12/1398 اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال برش اختصاصی تا تاریخ مذکور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها می‌توانند، رأساً نسبت به تدوین شاخص‌های اختصاصی این دسته از واحدهای استانی اقدام و آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.

4 -فرآیند مذکور به نحو مقتضی به ستاد، سازمان‌های وابسته و واحدهای استانی، اطلاع‌‌رسانی و بر رعایت زمان‌بندی مربوط تأکید گردد. مسئولیت هرگونه تأخیر در اجرای فرآیندهایی که مسئول اجرای آنها، دستگاه اجرایی می‌باشد بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد (یا عناوین مشابه) وزارتخانه/سازمان مستقل است.

5 -با توجه به اینکه مقرر است، اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند ارزیابی عملکرد، از طریق تارنمای این امور در پورتال سازمان به نشانی ir.gov.aro و پنل پیامکی با شماره 50004910 صورت گیرد، دستور فرمائید فهرست مدیران کل ارزیابی عملکرد (یا عناوین مشابه) به همراه مسئول ارزیابی هر دستگاه (ستاد و سازمان‌های وابسته) در قالب فایل ارسالی (پیوست 2) حداکثر تا تاریخ 6/12/1398 به امور ارسال گردد. 

محمد هاشمیه انارکی- رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی

شناسنامه قانون | zaman arzyabi98

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام