کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی سال ۱۴۰۱

شناسنامه قانون- ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش از امروز چهارشنبه دهم اسفند در سایت سازمان سنجش آغاز شد و تا روز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ادامه دارد.

در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۲۴ هزار و ۶۹۴ آموزگار ابتدایی، ۲۳۳۲ آموزگار استثنایی و ۹۹۲ نفر آموزگار ویژه مناطق عشایری و مرزی جذب می‌شوند یعنی در مجموع ۲۸ هزار و ۱۸ آموزگار ابتدایی، استثنایی و ویژه مناطق مرزی و عشایری جذب می‌شوند.

دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دانلود منابع آزمون استخدامی

لینک ثبت نام

بخشی از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱

د) چارچوب آزمون استخدامی

۱- امتحان فراگیر مشترک:

امتحان مشترک فراگیر شامل سنجش حیطه های عمومی، تخصصی و اختصاصی است که براساس شغل محل اعلام شده دراین دفترچه به صورت کتبی برگزار می شود.

۲- ارزیابی تکمیلی:

سنجش وارزیابی صلاحیت ها و شایستگی های (عمومی، تخصصی،حرفه ای) موردنیاز برای شغل آموزگاری با هدف تعمیق سنجش شایستگی های معلمی علاوه بر امتحان مشترک فراگیر)کتبی) صورت می گیرد.

بخش دوم: شرایط عمومی

۱. داشتن تابعیت ایران؛

۲. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

۳. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

۴. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛

تبصره: با عنایت به ماده (۸) مصوبه شماره ۶۷۹۵/۱۴۰۰/دش مورخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشآموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان، نخبگانی که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده‌اند، میتوانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ثبتنام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداکثر تا یکسال (۱۲ ماه) پس از تاریخ برگزاری آزمون (مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۲)، نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود به دستگاه اجرائی استخدام کننده اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذکور در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و بکارگیری آنها کانلمیکن تلقی میشود. همچنین صدور شماره مستخدم، انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حکم کارگزینی در بازه زمانی تعیین شده منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم میباشد.

۵. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛

۶. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛

۷. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛

۸. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء قطعی مراجع قضایی و ذیصلاح؛

۹. داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛

۱۰. به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در آزمون در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند.

تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفتهشده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، به عهده داوطلب پذیرفته شده میباشد. صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی برای داوطلب پذیرفتهشده نهایی، منوط به ارائه مدارک مثبت ومورد نیازدراین زمینه می باشد.

۱۱. شرط سنی برای شرکت در آزمون ؛

– داشتن حداقل سن بیست (۲۰) سال تمام و داشتن حداکثر چهل (۴۰) سال تمام (لیسانس و فوق لیسانس).

تبصره ۱ :جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف میباشند.

تبصره ۲ :موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

– پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛

– داوطلبانی که در جبهه‌ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به میزان حضوردرجبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه‌ها؛

– داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضد انقلاب درآمدهاند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه

تبصره ۳ : به موجب تبصره ۲ ماده واحده » نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدت همکاری تمام وقت افرادی که به استناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه با واحدهای دولتی آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش همکاری کرده اند از حداکثر سن برای شرکت در آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش کسر می شود.

تبصره ۴ : به موجب بند)الف(ماده ۱۵ قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت، داوطلبان مشمول قانون مزبور به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال تا حداکثر پنج سال)۵) به سقف محدوده سنی اضافه خواهد شد. امتیازات فوقالذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۵/۲ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشتر ک فراگیر میباشد.

بخش سوم: مواد امتحانی و منابع / سرفصلهای امتحان مشترک فراگیر (آزمون کتبی)

در آزمون امسال، علاوه بر تغییرات در حیطه‌های مختلف مواد آزمون، منابع و سرفصل‌های آزمون کتبی نیز اعلام شده است.

مشاهده و دانلود منابع آزمون استخدامی

تذکر ۱: کلیه مواد آزمون حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی به صورت چهارگزینه‌ای با ضریب یک (۱) می‌باشند.

تذکر ۲: تعداد سوالات امتحان حیطه عمومی ۱۰۰ سوال خواهد بود که به صورت چهار گزینه‌ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

تذکر ۳: سوالات حیطه‌های اختصاصی و تخصصی در امتحان مشترک فراگیر (آزمون کتبی) و به صورت چهارگزینه‌ای با احتساب یک سوم نمره منفی به ترتیب ۶۰ و ۷۵ سوال خواهد بود.

د- شرایط احراز شغل آموزگار ابتدایی/ابتدایی/ و آموزگار ابتدایی/استثنایی/

دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته٬های تحصیلی به شرح جدول ذیل:

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش
دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تبصره: دارندگان مدرک كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی كه عنوان رشته تحصیلی آنها با رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول فوق مغایریت دارد، در صورت دارا بودن سایر شرایط، با مدرک تحصیلی پایین‌تر، مشروط به اینکه با عناوین رشته‌های مذكور انطباق داشته باشند، می‌توانند در آزمون شركت نمایند. در صورت استخدام فرد، مدرک تحصیلی بالاتر در حکم كارگزینی ایشان اعمال نمی‌گردد.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آن:

کارت شرکت در آزمون استخدامی رشته شغل آموزگار ابتدایی/ ابتدایی و آموزگار ابتدایی/ استثنایی از روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در روز جمعه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد و مالک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی است که در تقاضانامه درج خواهند کرد.

اعلام نتیجه نهایی آزمون

پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به آموزش و پرورش (حداکثر سه برابر) در سقف ظرفیت پذیرش، مطابق جدول شماره (۲) و براساس نتیجه امتحان مشترک فراگیر (کتبی) با وزن چهل (۴۰) درصد و ارزیابی تکمیلی با وزن شصت (۶۰) درصد که در جدول مزبور لحاظ شده و مفاد این دفترچه و بر اساس اولویت‌های انتخابی (حداکثر ۲ کد شغل محل) در مقایسه با سایر داوطلبان و با رعایت سهمیه قانونی داوطلب، به تعداد یک برابر ظرفیت صورت خواهد گرفت.

تذکر ۱: گزینش موظف است با رعایت ماده (۱۶) قانون گزینش نتیجه اولیه افراد را جهت طی سایر مراحل استخدام قبل از نتیجه نهایی اعلام کرده، لیکن نظر نهایی گزینش پس از بررسی لازم قبل از اتمام دوره مهارت آموزی و صدور حکم استخدامی اعلام خواهد شد.

تذکر۲ : پس از اعلام نظر گزینش در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی مشترک و ارزیابی تکمیلی، اولویت انتخاب با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون امتحان مشترک فراگیر (کتبی) بالاتر باشد.

تذکر۳ : پذیرفته‌شدگان نهایی مکلفند جهت پیگیری ادامه فرایند استخدام و گذراندن دوره مهارت‌آموزی به اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت و همچنین دانشگاه فرهنگیان مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت تعیین شده(تحت هر شرایطی) به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.

شرایط اختصاصی

۱)گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی توسط پذیرفته شدگان با رعایت شرایط و ضوابط ذیل:

– به استناد ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته‌شدگان استخدام پیمانی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی (این دوره شامل مجموعه‌ای از دروس تربیتی، تخصصی و کارورزی (نظری، مهارتی) است که برای دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی و حوزوی پذیرفته شده در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش برابر آیین‌نامه خاص خود برگزار می‌شود). دوره مهارت آموزی شغل آموزگار ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور است.

– مهارت‌آموزانی که از حضور در کلاس درس، امتحانات مواد درسی و یا آزمون جامع خودداری نمایند به عنوان انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و مشمول پرداخت هزینه‌های دوره آموزشی و خسارت‌های وارده خواهند بود.

– بخشی از هزینه‌های برگزاری دوره یکساله مهارت‌آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هریک از پذیرفته‌شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت‌آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه‌های مربوط اقدام نماید.

– شرایط، ضوابط و نحوه ثبت‌نام در دوره یکساله مهارت‌آموزی بعد از قبولی نهایی و تأیید صلاحیت‌های عمومی توسط گزینش، از سوی دانشگاه فرهنگیان اعلام خواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه مزبور، الزامی است. پذیرفته‌شدگان نهایی جهت اطلاع از نحوه ثبت‌نام و شرکت یکساله مهارت‌آموزی باید از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی www.cfu.ac.ir موضوع را پیگیری نمایند.

– مدت دوره یکساله مهارت‌آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش است. گواهی پایان دوره مهارت‌آموزی، دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیست.

– محل مهارت‌آموزی دوره یکساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتایج قطعی توسط دانشگاه فرهنگیان تعیین خواهد شد.

– تغییر محل مهارت‌آموزی، صرفاً در صورت وجود شغل، با رعایت جنسیت از طریق سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

– پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان به عنوان مجری دوره مهارت‌آموزی، مسؤولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت‌آموزان ندارند در صورت وجود امکانات و تقاضای افراد، ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.

دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی آموزش و پرورش

لینک ثبت نام

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

12 دیدگاه

    1. واقعا من هم نه به دلخواه اجبار خانوادم برو دولتی افتادی جغرافیا خواندم الان نه هنری یادم دادن نه استخدامی نه بازار کار فقط سرزنش شدم استخدامی ها و آموزش ها به کار من نمیاد یک یا دو نفر کی به من برسه معلوم نیست تکلیف ما چی میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام