کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعيين ميزان خودپرداخت (فرانشيز) پرداختي بيماران بستري و بستري موقت شهري در مراكز دولتي، بیماران بستري موقت روستايي و ساكنين شهرهاي زير بيست هزار نفر و عشاير در مراكز دولتي (تصویبنامه شماره 37995ت54240هـ مورخ 34/1396 هیأت وزیران)

تعيين ميزان خودپرداخت (فرانشيز) پرداختي بيماران بستري و بستري موقت شهري در مراكز دولتي، بیماران بستري موقت روستايي و ساكنين شهرهاي زير بيست هزار نفر و عشاير در مراكز دولتي (تصویبنامه شماره 37995/ت54240هـ مورخ 34/1396 هیأت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 28/3/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

1- از ابتدای تیر ماه سال 1396 میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی، ده درصد میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع، پنج درصد و میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران سرپایی برای خدمات پاراکلینیک موضوع کدهای (7) و (8) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت در مراکز دولتی بیست و پنج درصد و برای سایر خدمات در مراکز دولتی بیست درصد تعیین می شود.

2- سازمان های بیمه گر پایه مکلفند تا پایان سال 1396، (50) راهنمای بالینی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اجرایی نمایند.

3- بیمارستان های دولتی و عمومی می توانند حداکثر ده درصد از ظرفیت تخت های خود را جهت عقد قرارداد با شرکت های بیمه تکمیلی تا سقف تعرفه مصوب هیئت وزیران برای بخش خصوصی اختصاص دهند.

تبصره- فرانشیز پرداختی بیماران در این تخت ها، معادل تعرفه مصوب هیئت وزیران برای بخش دولتی خواهد بود.

4- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است به منظور رعایت تعادل منابع و مصارف، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تعیین سقف ریالی برای هزینه خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی (دارویی، پاراکلینیک و ویزیت) برای هر دفترچه بیمه درمانی به استثنای بیماران خاص و صعب العلاج و بیماران بستری اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمان های بیمه گر پایه ابلاغ نماید.

5- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بازنگری پوشش بیمه ای داروهای بدون نسخه (over-the-counter) اقدام نماید.

6- نظام پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی (DRG) طبق تفاهم نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر پایه در بیمارستان های منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه شروع می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام