کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی سال 99

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 1399 (تصویبنامه شماره 11949/ت57639هـ مورخ 13/2/1399 هیئت وزیران)

شناسنامه قانون | Flag 3 همچنین ببینید:

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال 99

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 99

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه سال 99


تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 1399

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 7/2/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 1399 به شرح زیر تعیین می شود:

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی:

ابلاغ مصوبه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹

هم چنین مطابق این تصویب نامه، ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به شرح زیر به تصویب رسید:

۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل ۱۰ هزار و ۹۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

۲- ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و ۲۴۱ هزار ریال محاسبه می‌شود.

۳- ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ۲۸۰ هزار و ۶۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

۴- ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کد‌های (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ۱۷۷ هزار ریال محاسبه می‌شود.

۵ – ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کد‌های (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ۲۰۶ هزار ریال محاسبه می‌شود.

لازم به ذکر است، تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین می‌شود.

سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ نیز به شرح جدول پیوست مقرر گردید.

هم چنین، سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – معادل ۹۰ درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب – معادل ۷۰ درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

گفتنی است، ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش عمومی غیردولتی در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا است.

شناسنامه قانون | 44 321

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام