کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصويبنامه شماره ۱۹۰۲۴۴/ت۵۰۳۲۳هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصويبنامه شماره ۱۹۰۲۴۴/ت۵۰۳۲۳هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت آموزش و پرورش- وزارت ورزش و جوانان

معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- پروژه: فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در دست ساخت.

ب- خیرین: اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از منابع غیردولتی خود اقدام به تکمیل پروژه نموده و آن را حسب مورد به وزارت آموزش و پرورش یا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا وزارت ورزش و جوانان (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) تحویل و اهدا می‌کنند.

ماده ۲- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان‌ها، وزارت ورزش و جوانان (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها مجازند پروژه‌‌های با پیشرفت فیزیکی حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) را براساس توافقنامه مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان‌ها یا مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها حسب مورد و خیرین مربوط (متناسب با نوع پروژه) و با استفاده از مشارکت آنها تکمیل نمایند. در این توافقنامه باید برآورد مبلغ موردنیاز که به وسیله خیرین تأمین می‌شود و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود.

ماده ۳- نام‌گذاری پروژه‌های تکمیل شده توسط خیرین انجام می‌شود و تغییر آن بدون موافقت آنها امکان‌پذیر نیست.

ماده ۴- استانداری‌ها موظفند مقدمات قانونی حذف پروژه‌هایی را که از محل منابع استانی شروع و توسط خیرین تکمیل می‌شوند، از تعهدات موافقتنامه‌ای استان مهیا سازند.

ماده ۵- وزارت ورزش و جوانان (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظفند گزارش عملکرد مالی و عملیاتی پروژه‌هایی را که از منابع ملی اجرا می‌شوند، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور – اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام