کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور (تصویبنامه شماره 103652/ت51181هـ مورخ 9/9/1393 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور (تصویبنامه شماره 103652/ت51181هـ مورخ 9/9/1393 هیأت وزیران)

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 28/8/1393 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (223) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- بانک عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی اداری مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند.

ب- ذی نفعان مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در بخش کشاورزی فعالیت داشته و از بانک عامل و یا صندوق های حمایتی تسهیلات دریافت نموده و خسارت وارده به آنها ناشی از حوادث غیرمترقبه، به تأیید کارگروه موضوع ماده (۳) رسیده باشد.

ج- حوادث غیرمترقبه: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و بیماری های همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمدهای انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این آیین نامه را با مخاطره جدی مواجه نموده است.

ماده ۲- فهرست استان ها و مناطقی که از سال ۱۳۹۲ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها جهت تشکیل کارگروه موضوع ماده (۳) اعلام خواهد شد.

ماده ۳- تأیید خسارت وارده به ذی نفعان مشمول این آیین نامه، بر عهده کارگروهی متشکل از فرمانداری شهرستان (رییس کارگروه)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (دبیر کارگروه)، نمایندگان بانک عامل و یا صندوق های حمایتی در شهرستان و نماینده صندوق بیمه محصولات کشاورزی شهرستان خواهد بود.

تبصره ۱- تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیلات سررسید شده، متناسب با میزان خسارات وارده، نوع فعالیت های کشاورزی و میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی به ذی نفعان مشمول این آیین نامه برعهده کارگروه موضوع ماده (۳) است.

تبصره ۲- دبیر کارگروه، فهرست اسامی ذی نفعان مشمول این آیین نامه را به همراه اطلاعات مالی مربوط، به بانک های عامل و یا صندوق های حمایتی اعلام می نماید.

ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۳ ذی نفعان مشمول این آیین نامه در بخش کشاورزی به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید.

ماده ۵- شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موظف است از طریق صندوق های غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۳ ذی نفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید.

ماده ۶- بار مالی اجرای این آیین نامه پس از اعلام بانک عامل از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و یا اعتبارات پیش بینی نشده تأمین می شود.

ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موظفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام