کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳

دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳ (مصوب جلسه ۲۲ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به شماره ۲۷۲۸/۹۳/دش مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳)

وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

در اجرای ردیف ۱۴- ۵۵۰۰۰۰ ماده واحده قانون بودجه مربوط به اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳ «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳» به شرح مواد ذیل تعیین می‌شود:

دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳

ماده ۱- سیاست‌ها

۱. اهتمام همگانی به تحقق طرح ملی حفظ قرآن کریم برای اقشار مختلف جامعه

۲. تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی

۳. ارتقای سواد عمومی قرآنی آحاد جامعه مسلمان ایران

۴. ترویج تلاوت، تدبر و انس با قرآن کریم در جامعه

۵. ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی فعالیت‌های قرآنی

۶. فرهنگ‌سازی قرآنی در میان اقشار اثرگذار

۷. پیشبرد طرح مصوب مقابله با اسلام ستیزی، اسلام هراسی و اهانت به مقدسات الهی در برنامه‌های بین‌المللی

۸ . توانمندسازی پایدار و مشارکت حداکثری نهادهای قرآنی مردمی کشور

۹. تمرکز اعتبارات بر اجرای برنامه‌های قرآنی ملی و بین‌المللی و پرهیز از تکثر برنامه‌ها

۱۰. ابتنای برنامه‌ها بر مطالعه، کارشناسی و تحقیق شایسته

ماده ۲- هر یک از کمیسیون‌های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی موظفند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، کلیات برنامه‌های ملی و بین‌المللی را در قالب کلان برنامه‌ها و برنامه‌های اجرایی پیشنهادی در حوزه تخصصی، همراه با تعیین درصد سهم هر دستگاه، به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اعلام کنند.

ماده ۳- دستگاه‌ها موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ برنامه‌های مصوب نسبت به تدوین و ارائه برنامه‌های تفصیلی خود به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اقدام کنند.

ماده ۴- تصویب کلیات برنامه‌های ملی و بین‌المللی اعلامی کمیسیون‌ها و سهم دستگاه‌ها در آن و تصویب برنامه‌های تفصیلی دستگاه‌ها و تعیین سهم اعتبار هر دستگاه و تأیید نهایی گزارش اجرای برنامه‌ها بر عهده کمیته تخصیص و نظارت بر اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی است که با ترکیب زیر در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل می‌شود:

۱. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی (رئیس کمیته)

۲. دبیران کمیسیون‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۳. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به انتخاب شورا)

۴. دو نفر از اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به انتخاب شورا)

۵. دو نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (به انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ماده ۵- دستگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبار مجازند تا سقف ۲۰% اعتبار دستگاه، نسبت به جابجایی کمیت برنامه‌های مصوب اقدام نمایند.

ماده ۶- اعتبار ردیف ۱۴-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۳۹۳، اعتبار هزینه‌نشده باقی‌مانده از ردیف ۸۹- ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و اعتبار دریافت‌شده از ردیف ۲۳- ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تماماً به حساب صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی واریز و به برنامه‌های مصوب کمیته ماده چهار در سال ۱۳۹۳ تخصیص می‌یابد.

تبصره- سهم مشخص شده دستگاه‌ها از اعتبارات سال ۱۳۹۲ براساس ماده دو دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۲ مصوب جلسه ۲۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، در سرجمع اعتبارات برنامه‌های سال ۱۳۹۳ محفوظ می‌ماند.

ماده ۷- هر یک از دستگاه‌ها موظفند جهت دریافت اعتبار خود حساب مستقلی را با عنوان «اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» افتتاح و از طریق آن برای برنامه‌های ابلاغی مصوب هزینه کنند.

تبصره- هرگونه پرداخت از این حساب با امضای مشترک رئیس دستگاه (یا معاون اداری و مالی)، بالاترین مقام مسئول فعالیت‌های قرآنی دستگاه و ذی‌حساب یا مدیرمالی (در دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب) انجام می‌شود.

ماده ۸- مسئولیت نظارت و ارزیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات و اجرای برنامه‌ها در دستگاه‌ها و گزارش آن به کمیته ماده چهار برعهده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

محمدرضا مخبردزفولی- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام