کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

دستورالعمل تکمیل فرم درخواست تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

دستورالعمل تکمیل فرم درخواست تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بخشنامه شماره ۳۵۳۳۴ مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

با سلام و احترام؛

در اجرای بند «الف» ماده «۲۱۶» قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت و بهبود در روند تخصیص اعتبار ضروری است کلیه دستگاه‌های اجرایی که در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دارای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشند اقدام لازم را جهت تکمیل «فرم درخواست تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» فراهم آورند.

بدیهی است تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منوط به تکمیل فرم فوق‌الذکر می‌باشد.

محمدباقر نوبختمعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

پیوست 1- فرم درخواست تخصیص

پیوست 2- دستور العمل تكميل فرم درخواست تخصيص طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

تاريخ: تاريخ ارسال فرم به سازمان

شماره طبقه بندي دستگاه اصلي: كد دستگاه اصلي مندرج در جدول شماره «7»

عنوان دستگاه اصلي: عنوان دستگاه اصلي مندرج در جدول شماره «7»

شماره طبقه بندي دستگاه تابعه: كد دستگاه اجرايي طرح

عنوان دستگاه تابعه: عنوان دستگاه اجرايي طرح مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه

عنوان پروژه: منظور پروژه هاي تعريف شده در موافقتنامه براي طرح است.

مصوب 1392: سهم پروژه از اعتبار مصوب در سال 1392

پرداختي 1392: اعتبار پرداخت شده به پروژه از محل اعتبار دريافتي از خزانه در سال 1392

تخصيص قبلي: سهم پروژه از تخصيص اعتبار اعلام شده از طرف معاونت به خزانه تا مقطع كنوني در سال 1393

دريافتي از خزانه: سهم پروژه از اعتبار دريافت شده از خزانه تا مقطع كنوني در سال 1393

پرداختي ذيحسابي: اعتبار پرداخت شده توسط ذيحسابي تا مقطع كنوني در سال 1393

تعهدات پرداخت نشده: تعهدات پرداخت نشده پروژه تا مقطع كنوني

پيشرفت فيزيكي تا پايان سال 1392: پيشرفت فيزيكي واقعي پروژه تا پايان سال قبل

پيشرفت فيزيكي در مقطع كنوني: پيشرفت فيزيكي واقعي پروژه تا مقطع كنوني گزارش

پيشرفت فيزيكي پيش بيني تا پايان سال: پيشرفت فيزيكي كه پيش بيني مي شود تا پايان سال پروژه داشته باشد.

تخصيص درخواستي دستگاه: تخصيص درخواستي اين دوره دستگاه براي پيش برد پروژه

تخصيص درخواستي امور: تخصيص درخواستي اين دوره امور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام