آزمون تعیین صلاحیت
بودجه 94

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۹۵۵۹۹/ت۵۲۱۲۵هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۹۵۵۹۹/ت۵۲۱۲۵هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

پ- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ت- قانون : قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.

ث – بانک: بانک‌های دولتی.

ج- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را عرضه می‌کنند.

چ- طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام موضوع تبصره (۲۹) قانون مندرج در پیوست شماره (۱) قانون که توسط دستگاه اجرایی اعلام می‌شود.

ح- کارشناس ارزش‌گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین‌کننده ارزش مالی دارایی  طرح مشمول واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.

خ- ارزش طرح: ارزش مالی دارایی سرمایه‌ای طرح.

ماده ۲- دستگاه اجرایی با تأیید سازمان، فهرستی از طرح‌ها به همراه اطلاعات کلی  مربوط، شامل قیمت تمام شده، درصد پیشرفت، میزان بدهی به تفکیک تسهیلات و تعهدات  بانکی، مطالبات پیمانکاران و سایر موارد، میزان اعتبار موردنیاز جهت تکمیل طرح، نرخ بازدهی، مدت زمان لازم برای تکمیل طرح و سایر ویژگی‌های مهم طرح را با رعایت سقف مقرر در تبصره (۲۹) قانون به بانک‌ها اعلام می‌نماید.

ماده ۳- بانک متقاضی پس از انجام بررسی‌های لازم از جمله توانایی تأمین مالی طرح از محل منابع خود با توجه به منابع و مصارف وسودآوری طرح و نیز با اخذ تأییدیه وزارت، درخواست خود را به دستگاه اجرایی ارایه می‌نماید.

تبصره – بانک نمی‌تواند طرحی را انتخاب کند که مدت زمان لازم برای تکمیل و تأمین مالی آن بیش از پنج سال باشد.

ماده ۴- در صورتی که برای یک طرح خاص، بیش از یک بانک متقاضی وجود داشته باشد، نحوه واگذاری براساس تصمیمات و ضوابط مقرر از سوی وزارت با رعایت احکام قانونی  خواهدبود.

ماده ۵- ارزش طرح، توسط کارشناس ارزش‌گذاری و براساس روش ارزش‌گذاری مورد توافق دستگاه اجرایی و بانک متقاضی تعیین و به تأیید وزارت می‌رسد.

ماده ۶- شرایط تملک طرح و تکمیل آن و نیز حقوق و تعهدات مترتبه، وفق قرارداد منعقده میان بانک متقاضی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط با رعایت احکام قانونی مشخص خواهدشد.

ماده ۷- بانک متقاضی باید اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه را از محل منابع خود تأمین و آن را طی جدول زمان‌بندی مندرج در قرارداد به اتمام برساند. مدت مزبور در هر حال از مدت پیش‌بینی شده در قانون بیشتر نخواهدبود.

ماده ۸- بانک پس از تملک طرح، اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه به میزان معادل ارزش طرح را انجام خواهد داد.

ماده ۹- طرح در طول دوره تکمیل تا زمان واگذاری مندرج در ماده (۱۰) این  آیین‌نامه، از حدود مقرر در ضوابط ناظر بر سرمایه‌گذاری، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان، مصوب شورای پول و اعتبار مستثنی خواهدبود.

ماده ۱۰- بانک موظف است طرح موردنظر را ظرف سه سال از زمان بهره‌برداری، به  بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید. در غیر این صورت، با انطباق موضوع با ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب سال ۱۳۹۴- بانک حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷) قانون مذکور می‌شود.

ماده ۱۱- پس از تملک طرح توسط بانک، طرح مزبور از پیوست قانون بودجه حذف  می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور – اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام