آزمون تعیین صلاحیت
بودجه 94

اصلاح تحریری مواد (18) و (22) ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور (نامه شماره 84898/51762 مورخ 31/6/1394 دبیر هیأت دولت)

اصلاح تحریری مواد (18) و (22) ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور (نامه شماره 84898/51762 مورخ 31/6/1394 دبیر هیأت دولت)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به این‌که در مواد (18) و (19) ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 753/ت51762هـ مورخ 11/1/1394، به ترتیب واژه «مربوط» بعد از واژه «مصوب» تحریر نشده و عبارت «بند (د) تبصره (2) قانون» به صورت عبارت «بند (ط) تبصره (2) قانون» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

محسن حاجی میرزایی- دبیر هیأت دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام