کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 94

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (شماره ۲۴۹۰۸/۵۱۸۱۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (شماره ۲۴۹۰۸/۵۱۸۱۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به اینکه در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۵۶/ت۵۱۸۱۶هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۴، عبارت «ردیف (۱۳۸-۵۳۰۰۰۰)» به صورت عبارت «ردیف (۱۳۷-۵۳۰۰۰۰)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت محسن حاجی میرزایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام