کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 94

اصلاح آیين نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۷۵۵۷۴/هـ۵۲۲۹۷ت مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

اصلاح آیين نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۷۵۵۷۴/هـ۵۲۲۹۷ت مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيأت وزیران در جلسه ۴/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح آیين نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

الف- آیين نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۶۱۰/ت۵۱۸۸۸هـ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- بند (ب) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ب- واگذارنده اعتبار: دستگاه های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از آنها با عقد قرارداد، اعتبارات لازم را در اختيار بانک عامل قرار می دهد».

۲- در ماده (۵) عبارت «منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» به عبارت «متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور اضافه می شود:

«تبصره ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور انجام امور دبيرخانه ای٬ نسبت به ایجاد دبيرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب اقدام نماید.»

۳- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه میشود:

«تبصره- چنانچه دستگاه واگذارنده اعتبار، شرکت دولتی باشد، مشمول ماده (۷) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و آیين نامه اجرایی آن نبوده و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است».

۴- تبصره ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره- باقيمانده اعتبار٬ اصل و سود تسهيلات و اقساط بازپرداختی موضوع این تصویب نامه در اختيار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می گيرد تا مطابق مفاد قرارداد عامليت با بانک عامل و ضوابط این تصویب نامه٬ مجدداً به صورت تسهيلات در اختيار بخش های غيردولتی قرار گيرد».

ب- آیين نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۲۴۴۶/ت۵۰۳۵۲هــ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- بند (ب) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ب- واگذارنده اعتبار: دستگاههای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از آنها با عقد قرارداد، اعتبارات لازم را در اختيار بانک عامل قرار میدهد».

۲- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه می شود:

«تبصره- چنانچه دستگاه واگذارنده اعتبار٬ شرکت دولتی باشد٬ مشمول ماده (۷) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و آیين نامه اجرایی آن نبوده و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است».

۳- تبصره ماده (۷) به شرح زیر اصلاح میشود:

«تبصره- باقيمانده اعتبار٬ اصل و سود تسهيلات و اقساط بازپرداختی موضوع این تصویب نامه در اختيار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار میگيرد تا مطابق مفاد قرارداد عامليت با بانک عامل و ضوابط این تصویب نامه٬ مجدداً به صورت تسهيلات در اختيار بخش های غيردولتی قرار گيرد».

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام