کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 96

الزامات و نیازمندی‌های طراحی با سیستم نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (بخشنامه 708693 مورخ 10/6/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور)

الزامات و نیازمندی‌های طراحی با سیستم نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (بخشنامه 708693 مورخ 10/6/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور)

 مشاهده متن کامل بخشنامه به صورت پی دی اف 

بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند

در راستای استقرار کامل نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و در چارچوب دستورالعمل‌های اجرایی آن، مندرج در پیوست شماره 5 بخشنامه بودجه سال 1396 و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برقراری ارتباط منطقی میان عناصر کلیدی و مؤلفه‌های اصلی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مشتمل بر:

1- برنامه‌ریزی (تهیه برنامه سالانه دستگاه اجرایی)

2- هزینه‌یابی (قیمت تمام شده واحد هر یک از فعالیت‌های مندرج در برنامه سالانه دستگاه اجرایی)

3- مدیریت عملکرد (ارزیابی و بهبود شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌های مندرج در برنامه سالانه دستگاه اجرایی)

و ضرورت پیاده‌سازی سامانه‌های نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله سامانه‌های برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد و مکانیزه نمودن تمام فرآیندهای اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در تدوین بودجه 1396، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند «الزامات و نیازمندی‌های طراحی با سیستم نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» که پیوست این بخشنامه می‌باشد را رعایت نمایند.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

الزامات و نیازمندی‌های طراحی با سیستم نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

1- مقدمه

“نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد” به عنوان زیرسیستم نظام “مدیریت برای نتایج” به دنبال اولویت‌بندی بهینه هزینه‌های دولت و بهبود اثربخشی و کارایی منابع بودجه‌ای از طریق تقویت بین اعتبارات دستگاه‌های اجرایی با عملکرد آنها می‌باشد. بر اساس تعریف صندوق بین‌المللی پول، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عبارت است از: روش‌ها و ساز و کارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی را با خروجی‌ها و پیامدهای آنها از طریق بکارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع، تقویت می‌سازد. به عبارت دیگر، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، از اطلاعات عملکرد مالی (قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات) و اطلاعات عملکرد غیرمالی (شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌ها)، برای برقراری پیوند بین بودجه و نتیجه استفاده می‌کند.

بنابراین نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باید شامل عناصر کلیدی زیر باشد:

 • برنامه‌ریزی (تهیه برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی)
 • هزینه‌یابی (محاسبه قیمت تمام شده واحد هریک از فعالیت‌های مندرج در برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی)
 • مدیریت عملکرد (ارزیابی و بهبود شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌های مندرج در برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی)

لازم به ذکر است برای هر یک از عناصر فوق‌الذکر، دستورالعمل مجزایی تهیه شده است که تحت عنوان “دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد” به پیوست بخشنامه سال 1396 ابلاغ می‌گردد.

2- الزامات قانونی و حقوقی استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

 • جزء 2 بند «ب» تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن
 • جزء 2 بند «ب» تبصره 4 قانون بودجه سال 1382 و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن
 • ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن
 • ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه
 • ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه آن
 • بند 32 سیاست‌ها ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور
 • بند 10 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم در اصلاح الگوی مصرف
 • ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن
 • دستورالعمل بودجه‌ریزی عملیاتی پیوست بخشنامه بودجه سال 1392
 • دستورالعمل بودجه‌زیزی علمیاتی پیوست بخشنامه بودجه سال 1393
 • دستورالعمل هزینه‌یابی پیوست بخشنامه بودجه سال 1394
 • دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها پیوست بخشنامه بودجه سال 1394
 • دستورالعمل برنامه سالانه پیوست بخشنامه بودجه سال 1394
 • دستورالعمل هزینه‌یابی پیوست بخشنامه بودجه سال 1395
 • دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها پیوست بخشنامه بودجه سال 1395
 • دستورالعمل برنامه سالانه پیوست بخشنامه بودجه سال 1395
 • دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد پیوست بخشنامه بودجه سال 1396

3- هدف اصلی

هدف اصلی از تدوین الزامات و نیازمندی‌های طراحی یا تهیه سیستم نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عبارت است از: تعیین حداقل الزامات و نیازمندی‌های سیستم نرم‌افزاری بودجه‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد به همراه تحلیل داده‌ها و خروجی‌های مورد انتظار مربوطه به گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی بتوانند بر این اساس، درخواست طرح پیشنهاد (RFP) مورد نظر خود را برای طراحی یا تهیه سیستم نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه و تدوین نمایند.

در این راستا اهداف فرعی نیز مد نظر می‌باشد:

 مشاهده متن کامل بخشنامه به صورت پی دی اف 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام