کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 97

اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور (ابلاغی مورخ 22/2/1397)

اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور

نامه شماره 17485 مورخ 22/2/1397

سازمان برنامه و بودجه کشور

پیرو ابلاغیه «قانون بودجه سال 1397 کل کشور» به شماره 168945 مورخ 27/12/1396، به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره 11154/348 مورخ 18/2/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

نامه شماره 11154/348 مورخ 18/2/1397

حضرت حجت‌الاسلام و والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 11975/348 مورخ 26/12/1396 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه‌های زیر در مورد قانون بودجه سال 1397 کل کشور ابلاغ می‌شود:

1- ماده واحده:

ماده واحده- بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (12.231.523.740.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (12.231.523.740.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهارمیلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (4.438.604.668.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (3.867.866.149.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (570.738.519.000.000) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (8.391.247.284.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (8.391.247.284.000.000) ریال.

2- تبصره (12):

در پاراگراف سوم بند (ج) تبصره (12) رقم «یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال» به رقم «ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اصلاح می‌شود.

3- در ردیف‌های بودجه:

– ردیف درآمدی شماره طبقه‌بندی 160165 با عنوان «کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی» به (31.000.000) ریال اصلاح می‌شود.

– ردیف هزینه‌ای شماره 3-111100 با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- تقویت بنیه دفاعی- ارتقای توان دفاعی» به (28.019.138) میلیون ریال اصلاح می‌شود.

– ردیف هزینه‌ای شماره 6-111100 با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- حفظ توان تولید صنایع دفاعی» به (6.917.470) میلیون ریال اصلاح می‌شود.

علی لاریجانی- رییس‌ مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام