فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 98

طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل‌ کشور

طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل‌کشور با هدف امهال بازپرداخت تسهیلات‌گیرندگان ارزی (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

شناسنامه قانون- طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل ‌کشور اعلام وصول شد.

متن این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای18 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

باتوجه به اینکه به موجب بند«ح» تبصره(4) قانون بودجه سال 1396 تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء«د» بند(6) قانون بودجه سال1388 کل‌کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده(20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1/2/1394 می‌باشند ولی به جهت عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرائی توسط دولت تاکنون بانکها در اجرای این ماده قانونی معذور بوده‌اند و در مهلت مقرر و آخرین تمدید آن 31/3/1398 این گروه از تسهیلات‌گیرندگان ارزی بدین جهت از استفاده از مزایای قانونی ماده مذکور محروم شدند بنابراین ادعا می‌کنند که بانک از حقوق مکتسبه‌ای که برای آنها ایجاد شده عدول می‌کند. بنابراین لازم است تمدید مهلت مقرر در بودجه سال 1396، در قانون بودجه سال 1398 نیز تکرار گردد. لذا طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:

اسدی‌کرم- دلخوش‌اباتری- فولادگر- باستانی- وقف‌چی- عبدالرضا عزیزی- صباغیان‌بافقی- حسنی‌جوریانی- کبیری- محمودزاده- پورحسین‌شقلان- بهمنی- فریدون احمدی- سبحانی‌فر- بنایی- اکبری(بجنورد)- موسوی‌بیوکی- محمد عزیزی

عنوان طرح: الحاق یک بند به تبصره(16) قانون بودجه سال 1398 کل‌کشوv

ماده‌واحده- یک بند به عنوان بند«م» به تبصره(16) قانون بودجه سال 1398 کل‌کشور مصوب21/12/1397 به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

م- تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء«د» بند(6) قانون بودجه سال 1388 کل‌کشور مصوب 26/12/1387 در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده(20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 31/4/1394 می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام