کتاب استخدامی اداری ها
بودجه ۱۴۰۲

احکام نظام اداری و استخدام در سال ۱۴۰۲ در تبصره ۲۰ لایحه بودجه

احکام نظام اداری و استخدام در سال ۱۴۰۲ در تبصره ۲۰ لایحه بودجه

شناسنامه قانون- با انتشار متن رسمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، احکام نظام اداری و استخدام در سال ۱۴۰۲ مشخص شد. این مطلب، احکام نظام اداری و استخدام در سال ۱۴۰۲ در این لایحه است.

همچنین ببینید: افزایش حقوق و دستمزد و مالیات ۱۴۰۲ بر اساس تبصره ۱۲‌ لایحه بودجه

دانلود لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

احکام نظام اداری و استخدام در سال ۱۴۰۲ در تبصره ۲۰ لایحه بودجه

تبصره ۲۰- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

الف-
۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان ‌دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده ‌است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام ‌است صرفاً براساس اطلاعات بارگذاری شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیری مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

۱-۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچگونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمیکند. نحوه ثبت اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

۲-۱- عدم ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماَ زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظم‌له ‌است.

۳-۱- مجلس شورای اسلامی مکلف ‌است تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان، نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داده و از طریق پرداخت به ذینفع نهایی پرداخت نماید.

۲- تمام شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، موسسات انتفاعی وابسته به ‌دولت ، شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام اس، شهرداریها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکتهایی که ‌دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل براساس نظر ‌دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌ شود، مکلفند:

۱-۲- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(سینا) به صورت ماهانه ثبت و بروزرسانی نمایند.

۲-۲-اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه « ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.

۳-۲- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

۳- ذیحساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع ‌است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.

۴-چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، نیرو‌های ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه, براساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوه‌نامه‌‌های مستقلی که حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

۵- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرآیند‌های اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند.

ب- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام ‌است و دستگاه‌های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تایید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

ج- به منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه ‌دولت:

۱- دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیرو‌های مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز ‌است نیرو‌‌های رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرائی را به صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضای کارمند جایابی و منتقل کند.

د- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو (۲) سال افزایش می‌یابد.

ه– آیین‌نامه‌‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده ‌است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و- اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یکساله مربوط به سال ۱۴۰۲بوده و سایر احکام دارای ماهی دائمی تح عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ‌دولت (۳) تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می‌ شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ‌دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷نیز تنفیذ می‌گردد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

10 دیدگاه

  1. بنده بیمه شده تامین اجتماعی در یک کارگاه خصوصی هستم و در سال 1402 با 30 سال سابقه و سن 54 سال بازنشسته میشوم . کارگاه مورد نظر مایل به ادامه همکاری با بنده نمیباشد و بنده نیز تمایلی به ادامه خدمت بعد بازنشستگی ندارم .آیا افزایش 2 سال سنوات خدمت مشمول حال من میشود ؟

  2. باسلام،بنده با ۱۲سال سابقه کار با مدرک کارشناسی هنوز شرکتی هستم از اون طرف هم میگن نیرو لازم داریم، واقعاً اگر نیاز دارن،پس چرا ما با این تجربه و جوانیمون برای اداره دادیم و چندبرابر نیروهای رسمی داریم کار می‌کنیم با کمترین حقوق و بدون هیچگونه مزایا و امنیت شغلی، حتی از حقوق اداره کار هم کمتر به ما میدن و صبر و حوصله کردیم چرا ما را جذب نمیکنن، اندکی تامل خرج بدهید لطفاً مسئولین کشور،خصوصاً رئیس امور استخدامی

  3. سلام
    سازمان همیاری شهرداریها در استان های محروم که پرسنل اندکی هم دارند در شرایط بسیار سختی بسر میبرند فکر برای این سازمان هم بکنند

    1. سلام در مورد جدید الورود میگه سازمان‌دهی نمی‌شوند ولی بالای ۲ سال تبدیل وضعیت میشوند،البته اون ارگانی که کار میکنیم پارتی بازی نکنن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام