کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

اصلاح و تعدیل جریمه های نقدی تخلفات قانون نظام صنفی کشور

اصلاح و تعدیل جریمه های نقدی تخلفات قانون نظام صنفی کشور (تصویبنامه شماره ۱۲۷۷۱۴/ت۵۹۳۳۰هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دادگستری- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۸۱۵۴ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۹- تصویب کرد:

جریمه های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ردیف ماده استنادی مبلغ جریمه نقدی (ریال)
۱ تبصره (۳) ماده (۱۷) ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲ تبصره (۴) ماده (۲۸) ۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰.۰۰۰
۳ ماده (۶۵) ۲.۶۰۰.۰۰۰
۴ ماده (۶۶) ۲.۰۰۰.۰۰۰
۵ تبصره ماده (۶۷) ۲.۰۰۰.۰۰۰
۶ ماده (۶۸) ۸.۰۰۰.۰۰۰
۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۷ تبصره (۲)‌ ماده (۷۲) ۱۲.۰۰۰.۰۰۰

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام